| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak pozyskać zewnętrzne finansowanie

Jak pozyskać zewnętrzne finansowanie

Mimo że kurczy się ilość środków dostępnych z funduszy strukturalnych, to przedsiębiorcy nadal mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z kilku programów oferujących m.in. dofinansowanie inwestycji i usług doradczych. Rozpoczynający własny biznes mogą też liczyć na pomoc ze strony izb gospodarczych oraz funduszy pożyczkowych.

Na ochronę środowiska
 
Polskie przedsiębiorstwa bez względu na wielkość mogą uczestniczyć w kolejnych turach aplikacyjnych Sektorowego Programu Operacyjnego zatytułowanego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Działanie 2.4).
W programie tym mogą się ubiegać o wsparcie inwestycji w ochronę środowiska. Dofinansowanie może być przyznane na budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji wpływających na ochronę środowiska naturalnego i zmniejszenie emisji wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń oraz na inwestycje polegające na zmianie technologii produkcji na bardziej przyjazną środowisku. Wsparcie ze środków publicznych może wynieść od 30 proc. do 65 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Jeden przedsiębiorca może uzyskać na ten cel nawet 5 mln euro.
Wspierane mogą tu być cztery grupy inwestycji – związane z uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego, z gospodarką wodno-ściekową, z ochroną powietrza oraz z gospodarką odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi.
Wniosek jest dostępny w wersji elektronicznej na stronach www.cios.gov.pl oraz www.nfosigw.gov.pl pod hasłem „Wniosek o pomoc finansową”.
Do wniosku przedsiębiorca musi dołączyć załączniki, m.in. biznesplan, studium wykonalności, analizę rzeczowo-finansową, a także różnorakie zaświadczenia z zakładu ubezpieczeń społecznych, urzędu skarbowego, ewentualnie pozwolenie na budowę itd. Dokumenty należy złożyć w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po złożeniu wniosku nie można dokonywać uzupełnień i zmian złożonej dokumentacji z własnej inicjatywy.
Terminy:
W tym roku przewidziano dwie tury aplikacyjne; dokładne terminy nie są jeszcze znane.
 
Na nowe inwestycje
 
Przedsiębiorcy planujący duże inwestycje, które mają poprawić ich innowacyjność, mogą ubiegać się o dotacje z programu „Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji” (SPO WKP poddziałenie 2.2.1).
Finansowane może być nabycie gruntów, a także kupno lub wytworzenie środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparatura, wyposażenie techniczne dla prac biurowych oraz infrastruktura techniczna. Pieniądze z dotacji mogą być przeznaczone również na nabycie patentu, licencji lub nieopatentowanego know-how. Uzyskane kwoty nie mogą jednak przekroczyć 25 proc. kosztów.
Udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z inwestycją musi wynosić co najmniej 25 proc., a działalność gospodarcza związana z przedmiotem finansowania będzie prowadzona przez co najmniej 5 lat od udzielenia wsparcia. W przypadku dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy powinny one być utrzymane nie krócej niż przez 5 lat od daty udzielenia pomocy.
Termin:
od 1 do 30 czerwca 2006 r.
 
Dla rozpoczynających
 
Również w części województw nadal realizowany jest program „Promocja przedsiębiorczości” (ZPORR, Działanie 2.5), w którym osoby chcące otworzyć własny biznes mogą ubiegać się o wsparcie szkoleniowe i finansowe.
W ten sposób przedsiębiorca może otrzymać pieniądze pomostowe w kwocie 700 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Może je przeznaczyć na pokrycie wszelkich obciążeń (np. składki na ZUS) związanych z funkcjonowaniem firmy. Niewykluczona jest również jednorazowa dotacja na zakup drobnego sprzętu i wyposażenia służącego rozwojowi firmy w wysokości do 5 tys. euro.
Termin:
Śląskie – do 29 maja br.
WAŻNE
Usługi doradcze zakwalifikowane do refundacji mogą świadczyć wyłącznie firmy z listy PARP. Refundacja kosztów wymaga faktur oraz innych dokumentów wystawionych przez akredytowane jednostki, potwierdzających dokonanie płatności.
GDZIE PO POMOC DLA POCZĄTKUJĄCYCH
• urzędy marszałkowskie udzielają dotacji z programu „Promocja przedsiębiorczości” (Działanie 2.5, ZPORR)
• inicjatywy regionalnych organizacji branżowych i izb gospodarczych oferują głównie szkolenia i promocję
• urzędy gminy (tzw. lokalne okienka przedsiębiorczości) zapewniają pomoc merytoryczną związaną z zakładaniem biznesu
• powiatowe urzędy pracy udzielają pierwszych informacji na temat zakładania firmy
• akademickie inkubatory przedsiębiorczości oferują pomoc merytoryczną i techniczną dla studentów i absolwentów wyższych uczelni
• punkty konsultacyjne PARP zapewniają pomoc prawną oraz doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

TECE Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor produktów w zakresie techniki sanitarnej i grzewczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK