| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Lokal dla firmy

Lokal dla firmy

Gdy przyszły lub działający już przedsiębiorca zamierza prowadzić działalność handlową lub usługową związaną z przyjmowaniem klientów, to podstawowe znaczenie przy wyborze miejsca na sklep lub biuro ma lokalizacja. Dla małego biznesu dobra lokalizacja nie zawsze oznacza centrum miasta. Równie atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności może być sąsiedztwo szkoły, osiedlowego sklepu czy przystanku autobusowego.

Umowa dzierżawy
 
Jeśli na cudzym gruncie przedsiębiorca zamierza wybudować pawilon (kiosk), to powinien z właścicielem ziemi zawrzeć umowę dzierżawy. Należy ją spisać, bo w razie sporu łatwiej będzie udowodnić przyjęte wcześniej ustalenia. Umowa dzierżawy zawiera podobne elementy jak umowa najmu. Należy w niej określić strony, przedmiot umowy (oznaczenie nieruchomości z podaniem danych ewidencyjnych; jeśli prowadzona jest księga wieczysta, to również jej numer). Trzeba wskazać termin, na jaki umowa zostanie zawarta (może być oznaczony lub nieoznaczony), wysokość czynszu i określić, w jaki sposób będzie płatny oraz w jakim terminie. Jeśli termin płatności nie zostanie określony, to czynsz będzie płatny z dołu, w terminie zwyczajowo przyjętym, a w razie braku takiego zwyczaju – półrocznie z góry. W umowie określa się też obowiązki i prawa dzierżawcy i wydzierżawiającego, jak również terminy wypowiedzenia.
Z kodeksu cywilnego wynika, że dzierżawca nie może zmieniać przeznaczenia gruntu bez zgody wydzierżawiającego. Nie może też bez jego zgody oddawać gruntu osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub go poddzierżawić. W przeciwnym razie wydzierżawiający może mu wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów. Z wypowiedzeniem w tym trybie musi się liczyć dzierżawca także wtedy, gdy zalega z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a jeśli czynsz jest płatny rocznie, to co najmniej przez trzy miesiące. Wydzierżawiający powinien jednak o tym dzierżawcę zawiadomić i dać mu dodatkowy trzymiesięczny termin na uzupełnienie wpłat.
Umowę dzierżawy regulują art. 637 do 709 k.c.
 
Pozwolenie na budowę
 
Budowa pawilonu handlowego (kiosku) wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Właściwy do jej wydania jest organ administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego, czyli starosta. Aby otrzymać decyzję, trzeba złożyć wniosek o pozwolenie na budowę (formularz można otrzymać w urzędzie).
Do wniosku należy dołączyć m.in.:
4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy szczególne,
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w tym wypadku wynika ono z umowy dzierżawy),
decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Jeśli dokumentacja jest kompletna i nie ma innych przeszkód formalnych, to inwestor nie powinien czekać na pozwolenie na budowę dłużej niż 65 dni (licząc od dnia złożenia wniosku). Jeśli właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w tym terminie – organ wyższego stopnia może wymierzyć mu karę 500 zł za każdy dzień zwłoki.
O pozwoleniu na budowę mówią art. 32 i nast. prawa budowlanego.
WAŻNE
Od pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej płaci się 75 groszy za każdy mkw. powierzchni użytkowej, nie więcej jednak niż 375 zł.
 
Umowa użyczenia
 
Jeśli działalność gospodarczą przedsiębiorca zamierza prowadzić w lokalu oddanym mu nieodpłatnie przez członka rodziny, to warto (choćby dla celów podatkowych, a raczej dla uniknięcia konieczności płacenia podatku) sporządzić na piśmie umowę użyczenia. Określa się w niej strony umowy (użyczającego i biorącego), przedmiot umowy, czyli lokal i znajdujące się w nim wyposażenie, meble lub sprzęty. Należy też określić, kto ponosi koszty utrzymania lokalu – np. opłaty (przepisy mówią, że jest to biorący, chociaż strony mogą przyjąć inne ustalenia). Należy również określić termin zakończenia umowy.
Umowę użyczenia regulują przepisy art. 709 do 719 k. c.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mamiński & Wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK