| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Likwidacja czy raczej układ

Likwidacja czy raczej układ

Przedsiębiorca, który zaczyna źle prosperować, może stanąć wobec konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Powinien wówczas – jeśli ma środki na ratowanie przedsiębiorstwa – próbować układu z wierzycielami. W ten sposób korzystają i oni. Rośnie prawdopodobieństwo zaspokojenia ich roszczeń.

Likwidacja czy układ
 
Jeżeli dłużnik stoi przed koniecznością złożenia wniosku o upadłość, to powinien wybrać między upadłością, która pozwala zawrzeć układ, i obejmującą likwidację majątku upadłego.
• Pierwsza droga ma na celu poprawę sytuacji upadłego i uniknięcie likwidacji przedsiębiorstwa. Tu wierzyciele godząc się na ustępstwa pozwalają na zachowanie bytu przedsiębiorstwa, co w przyszłości powinno zaowocować przynajmniej częściowym zaspokojeniem ich roszczeń.
• Druga droga to tradycyjne postępowanie upadłościowe, które polega na przeprowadzeniu pod nadzorem syndyka i przede wszystkim sądu egzekucji generalnej z majątku upadłego, tworzącego masę upadłości. Chodzi o powstrzymanie upadłego przed dalszym zadłużaniem się, zaś upłynnienie tego, co dłużnik ów posiada, powinno służyć sprawiedliwemu zaspokojeniu wierzycieli według kategorii ich wierzytelności.
Sąd ogłasza upadłość likwidacyjną, jeżeli nie ma szans na poprawę sytuacji upadłego.
Decyzję o wyborze metody trzeba podjąć przed złożeniem wniosku.
I nie jest to czysta formalność. Różne będą bowiem i procedury, i ich skutki.
UKŁAD OD RAZU
Wstępne zgromadzenie wierzycieli może się również zakończyć zawarciem układu z dłużnikiem, ale pod warunkiem że uczestniczy w nim co najmniej połowa zainteresowanych spłatą, dysponujących łącznie 3/4 ogólnej sumy wierzytelności stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi lub będących wierzytelnościami bezspornymi lub uprawdopodobnionymi. Procedura i skutki zawarcia układu są tu podobne do dotyczących układu zawartego w toku właściwego postępowania upadłościowego.
 
Na początek
 
Kandydat na upadłego powinien się upewnić, czy ma wystarczające środki, by ratować firmę, czy też woli jak najszybciej zakończyć działalność i zaspokoić wierzycieli. Wiadomo, że utrzymanie przedsiębiorstwa byłoby przeważnie najlepszym rozwiązaniem, ale nie zawsze jest możliwe, natomiast działania podjęte za wszelką cenę, bez solidnie przygotowanego planu, mogą przynieść więcej szkody niż pożytku.
 
Co we wniosku
 
Postępowanie o ogłoszenie upadłości wszczyna się wyłącznie na wniosek. Z całą pewnością więcej pracy pochłania przygotowywanie dokumentów, gdy chodzi o ogłoszenie upadłości układowej, niż kiedy wniosek ma spowodować upadłość likwidacyjną. Istotą problemu są załączniki.
Wniosek prócz elementów tradycyjnie wymaganych dla pism tego rodzaju (danych identyfikujących dłużnika oraz osób uprawnionych do jego reprezentacji, określenia miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo i majątek dłużnika oraz wskazania okoliczności, które wniosek uzasadniają i ich uprawdopodobnienie) powinien zawierać informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i czy jest uczestnikiem systemu płatności lub rozrachunku papierów wartościowych.
Gdy wniosek pochodzi od dłużnika, to jest on obowiązany dołączyć dane świadczące o jego sytuacji prawnej i ekonomicznej – chociażby aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników, aktualne sprawozdanie finansowe lub bilans na dzień nie późniejszy niż miesiąc przed złożeniem wniosku, spis wierzycieli z listą ich zabezpieczeń, spis dłużników dłużnika z określeniem ich wierzytelności i terminów zapłaty, oświadczenia o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku, wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi, adresy reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeśli są ustanowieni; informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, a także o innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku kandydata na upadłego. Dodatkowo dłużnik składający wniosek jest obowiązany dołączyć pisemne oświadczenie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku pod rygorem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek podania nieprawdziwych danych.
Jeśli wnioskodawcą jest wierzyciel, to do podstawowych informacji dołącza uprawdopodobnienie swojej wierzytelności.
Sprawy upadłościowe rozpoznaje rejonowy sąd gospodarczy.
Właściwość sądu upadłościowego
Art. 18. Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie trzech sędziów zawodowych. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy.
Art. 19. 1. Do rozpoznania spraw o ogłoszenie upadłości właściwy jest sąd upadłościowy, właściwy dla zakładu głównego przedsiębiorstwa dłużnika.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK