| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją

Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją

W walce o rynek i klientów przedsiębiorcy często dopuszczają się czynów nieuczciwej konkurencji. Zdarza się, że oznaczają towary w sposób wprowadzający klientów w błąd, produkują podróbki, czy stosują nieuczciwą promocję i reklamę. Dlatego warto wiedzieć, na czym polegają takie działania i jak się przed nimi bronić.

Odpowiedzialność cywilna
 
Przedsiębiorca, którego interes został naruszony lub choćby zagrożony, w wyniku dokonania czynu nieuczciwej konkurencji – może dochodzić roszczeń zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym.
Roszczeniami niemajątkowymi są: zaniechanie niedozwolonych działań, usunięcie skutków takich działań i złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Do roszczeń majątkowych należą natomiast: naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, wydanie (również na zasadach ogólnych) bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także, jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony, zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego.
O zasądzenie sumy pieniężnej na cel społeczny, a także z roszczeniami niemajątkowymi mogą również wystąpić krajowe lub regionalne organizacje, których celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców, a także prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji zagraża lub narusza interesy konsumentów. Tak więc uprawnieni „instytucjonalni” mają nieco węższy zakres roszczeń niż poszkodowany przedsiębiorca.
Uprawniony może również zwrócić się do sądu o orzeczenie o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. Sąd może w szczególności orzec o ich zniszczeniu lub zaliczeniu na poczet odszkodowania.
Warto zauważyć, że roszczenie niemajątkowe może faktycznie stanowić dolegliwość finansową. Jeśli bowiem nieuczciwy konkurent zostanie zobowiązany np. do wielokrotnego złożenia w poczytnym ogólnopolskim dzienniku odpowiedniego oświadczenia, to może okazać się, że zapłaci za to np. kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Można zwrócić się do sądu o wydanie zarządzenia tymczasowego, w ramach którego sąd ma prawo ustanowić zakaz zbywania, zbywania po określonej cenie lub innego wprowadzania towarów do obrotu, a także zakaz prowadzenia reklamy określonej treści. O wydanie takiego zarządzenia można również zwrócić się do sądu, w którego okręgu znajduje się mienie osoby, która dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji, albo gdzie nastąpił taki czyn.
Roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji przedawniają się z upływem 3 lat, a bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednak w każdym wypadku roszczenie przedawnia się po 10 latach od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. Również dziesięcioletni okres przedawnienia obowiązuje, jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia.
 
Odpowiedzialność karna
 
Osobie, która dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy, sprzedaży premiowanej lub loterii promocyjnej grozi kara aresztu lub grzywny. Podobnie – m.in. za brak oznaczeń towarów lub błędne oznaczenia oraz niepoinformowanie o ryzyku związanym z korzystaniem z danego produktu. Areszt lub grzywna może zostać również orzeczony w stosunku do osoby, która rozpowszechnia nieprawdziwe informacje o swoim lub innym przedsiębiorstwie.
Za organizowanie i kierowanie systemem sprzedaży lawinowej grozi pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Prowadzenie i organizowanie systemu argentyńskiego jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a jeśli wartość mienia, zgromadzonego w celu finansowania zakupów, jest wielka, wówczas – od 6 miesięcy do 8 lat.
Bezprawne wykorzystanie informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa może skutkować karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Taka sama kara grozi za produkowanie podróbek towarów.
Ściganie przestępstw następuje na wniosek, a wykroczeń – na żądanie pokrzywdzonego. Z takim wnioskiem lub żądaniem mogą również wystąpić prezes UOKiK i organizacje chroniące interesy przedsiębiorców.
 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
 

Ewa Usowicz
 

Gazeta Prawna Nr 22/2006 [Dodatek: Firma i Klient] z dnia 2006-01-31

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »