| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki ogłoszeniowe zarządu spółki

Obowiązki ogłoszeniowe zarządu spółki

Jakie dane spółki i gdzie należy ogłaszać? Jakie są skutki braku wymaganych przez prawo ogłoszeń?

Sposób ogłaszania informacji o spółce z o.o.
 
 
Jak wskazano powyżej, zgodnie z art. 5 § 3 k.s.h., zasadą jest, iż wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Umowa spółki może ponadto nałożyć obowiązek dokonywania ogłoszeń również w inny sposób, jednakże w takim przypadku konieczne jest dokonywanie ogłoszeń zarówno w MSiG, jak i w sposób wskazany w umowie spółki.
Ogłoszenia dotyczące wpisów w KRS przekazywane są do ogłoszenia w MSiG przez Centralną Informację KRS – bezpośrednio po dokonaniu wpisu. Opłaty za ich zamieszczenie uiszcza się z góry na rachunek bieżący sądu rejonowego przyjmującego wniosek. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia przeznaczone do zamieszczenia w MSiG są przyjmowane oraz przekazywane do ogłoszenia na wniosek składany za pośrednictwem sekretariatów sądów rejonowych (wykaz tych sądów zawarty jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 15 kwietnia 1996 r., Dz.U. Nr 45, poz. 204 z późn.zm.). Opłaty za ich zamieszczenie uiszcza się z góry na rachunek bieżący Ministerstwa Sprawiedliwości.
Opłata za ogłoszenie w MSiG wpisu do KRS jest stała i wynosi za ogłoszenie pierwszego wpisu – 500 złotych, a za ogłoszenie kolejnych wpisów – 250 złotych. Opłatę za inne ogłoszenia i obwieszczenia ustala się natomiast stosownie do ilości znaków – po 0,70 złotych za jeden znak, nie mniej niż 60 złotych za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub w obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń, opłatę zwiększa się o 30 proc.
Obwieszczenia lub ogłoszenia dotyczące spółki powinny zawierać – poza ich treścią – oznaczenie sądu rejestrowego, datę wpisu do rejestru i numer, pod którym spółka jest zarejestrowana.
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie ogłasza się jednakże obwieszczeń ogłaszanych w Monitorze Polskim B. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, w Monitorze Polskim B ogłasza się sprawozdania finansowe określone w przepisach o rachunkowości oraz ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy nie wymagają ich ogłoszenia w MSiG.
Przykład
Spółka z o.o., której sprawozdania finansowe podlegają badaniu i ogłaszaniu stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości, zgłosiła do KRS swoje sprawozdanie roczne – wraz z wnioskiem o dokonanie w rejestrze wzmianki o jego złożeniu oraz wpłaciła kwotę 250 zł, uznając, iż jest to należność za ogłoszenie wymagane przez przepisy o rachunkowości. Założenie takie jest jednak błędne, gdyż – niezależnie od ogłoszenia o wpisie w KRS wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego spółki, które ukaże się w MSiG, spółka powinna złożyć odrębny wniosek o ogłoszenie treści sprawozdania w Monitorze Polskim B.
Wysokość opłat za ogłaszanie obwieszczeń i ogłoszeń w Monitorze Polskim B określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3 października 2001 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 1216).
 
 
Termin ogłoszenia informacji o spółce z o.o.

 

 

W odniesieniu do ogłoszeń w MSiG o wpisach dokonanych w KRS nie ma odrębnego terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie, gdyż wniosek ten zawarty jest niejako we wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze. Wniosek taki, stosownie do art. 22 ustawy o KRS, powinien być złożony, co do zasady, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. W odniesieniu do innych ogłoszeń dokonywanych przez spółkę, złożenie przez spółkę wniosku o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zdarzeniu podlegającym obowiązkowi publikacji powinno być dokonane w zasadzie w terminie dwóch tygodni od zajścia zdarzenia. Natomiast wniosek o ogłoszenie wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy w Monitorze Polskim B powinien zostać złożony w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.
 
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Mikos

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK