| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Obowiązki ogłoszeniowe zarządu spółki

Obowiązki ogłoszeniowe zarządu spółki

Jakie dane spółki i gdzie należy ogłaszać? Jakie są skutki braku wymaganych przez prawo ogłoszeń?

Zmiany danych spółki
 
Zgodnie z art. 168 k.s.h. wszelkie zmiany danych wymienionych w art. 166 § 1 i 2 k.s.h., wymaganych przy zawiązaniu spółki, zarząd powinien zgłosić sądowi rejestrowemu w celu wpisania do rejestru (lub ujawnienia w aktach rejestrowych) i ogłoszenia o dokonanym wpisie w MSiG. Analogiczne postanowienie zawiera art. 47 ustawy o KRS nakładający na wszystkie podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru obowiązek zgłaszania do KRS zmiany informacji wpisanych do rejestru, wymienionych w art. 38–40 i w art. 44 ustawy o KRS, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.
Zmiany danych spółki, które podlegają ujawnieniu w rejestrze, obejmują zatem przede wszystkim dane dotyczące: zmiany umowy spółki (art. 255 k.s.h.), podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zmiany składu organów spółki oraz składu osobowego wspólników.
Wraz ze zgłoszeniem zmiany powyższych danych do rejestru powinny zostać złożone dokumenty stanowiące podstawę zmiany danych spółki, to jest odpowiednio:
a) w przypadku zmiany umowy spółki – akt notarialny zawierający zmianę umowy spółki,
b) w przypadku zmiany w składzie wspólników spółki – stosownie do art. 188 § 3 k.s.h., podpisana przez wszystkich członków zarządu nowa lista wspólników z wymienieniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału,
c) w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego – zgodnie z art. 262 k.s.h., uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego, oświadczenia wspólników o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy zostały w całości wniesione – z tym że złożenie powyższych oświadczeń nie jest konieczne w razie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki,
d) w przypadku obniżenia kapitału zakładowego – zgodnie z art. 265 k.s.h., uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego, dowody należytego wezwania wierzycieli, oświadczenie wszystkich członków zarządu stwierdzające, że wierzyciele, którzy zgłosili sprzeciw w terminie, zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni, a w przypadku obniżenia kapitału zakładowego w wyniku umorzenia udziałów w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników – zamiast uchwały zgromadzenia wspólników należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, w formie aktu notarialnego, o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie i umowie spółki oraz w uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego.
Po wpisie do rejestru zmiany powyższych danych następuje ich ogłoszenie w MSiG (z urzędu), a jeśli umowa spółki przewiduje inne jeszcze pismo do ogłoszeń, powinny one zostać ogłoszone także w tym piśmie.
Przykład
Umowa spółki ABC Sp. z o.o. przewiduje, iż spółka dokonuje ogłoszeń w gazecie codziennej o krajowym zasięgu. Zapis powyższy jest dopuszczalny, lecz nie zwalnia z obowiązku dokonywania ogłoszeń nie tylko w tej gazecie, ale także w MSiG.
Dodatkowo, w przypadku obniżenia kapitału zakładowego spółki, przepis art. 264 k.s.h. przewiduje szczególnego rodzaju ogłoszenie o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego, dokonywane przez zarząd niezwłocznie – wraz z wezwaniem wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie. Obowiązek dokonania tego ogłoszenia nie dotyczy sytuacji, gdy pomimo obniżenia kapitału zakładowego nie zwraca się wspólnikom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy, a jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego następuje jego podwyższenie co najmniej do pierwotnej wysokości.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK