| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Podatki > Jak amortyzować programy komputerowe

Jak amortyzować programy komputerowe

Nasza spółka z o.o. zakupiła program komputerowy o wartości 100 000 zł. Jak go amortyzować?

Jako wartość niematerialna i prawna program komputerowy może być amortyzowany tylko według metody liniowej (w równych ratach co miesiąc, kwartał lub jednorazowo na koniec roku). Degresywna metoda amortyzacji ani jednorazowy odpis amortyzacyjny nie mogą być bowiem stosowane do wnip. Przepisy dotyczące stawek amortyzacyjnych dla wnip określa art. 16m updop. Stosownie do art. 16m ust. 3 updop podatnicy ustalają stawki amortyzacyjne dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, że ustalonej stawki amortyzacyjnej nie można podwyższać ani obniżać w trakcie dokonywania odpisów. W wymienionym przepisie ustawodawca określił jednak minimalny okres amortyzacji, który od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich nie może być krótszy niż 24 miesiące, czyli 50%.

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. kupiła w lipcu licencję na program komputerowy o wartości 90 000 zł. Licencja ta spełnia warunki amortyzacji jako wartość niematerialna i prawna. W tym samym miesiącu spółka wprowadziła licencję do ewidencji środków trwałych i wnip. Wartość początkowa po powiększeniu ceny zakupu (90 000 zł) o koszty instalacji i uruchomienia programu do dnia przekazania programu do używania wyniosła 100 000 zł. Stawkę amortyzacyjną spółka ustaliła w maksymalnej wysokości 50%. Roczny odpis amortyzacyjny wyniesie więc 50 000 zł. Dokonywanie odpisów spółka rozpoczęła w sierpniu.

Warto dodać, że jeśli spółka zakupiła również szkolenie pracowników w zakresie obsługi programu komputerowego, koszt ten nie powiększy wartości początkowej programu, ale będzie stanowił koszt bezpośrednio. Stanowisko takie popierają również organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 stycznia 2009 r., sygn. ILPB3/423-728/08-2/ŁM, czytamy:

W kwestii natomiast wydatków na usługi szkoleniowe pracowników w zakresie obsługi działania systemów należy stwierdzić, iż nie mają one związku z samym uruchomieniem i funkcjonowaniem oprogramowania, a więc nie będą zwiększać wartości początkowej nabytego programu komputerowego. Wydatki na szkolenia mają bowiem na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników użytkujących oprogramowanie. Zatem wydatki te winny być oceniane i kwalifikowane na zasadach ogólnych, tj. po spełnieniu przesłanek określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Po wykazaniu związku poniesionych wydatków z uzyskanymi przychodami mogą zostać zaliczone bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów w dniu ich poniesienia.

Takie samo stanowisko wyraził również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 8 października 2008 r., nr IPPB3/423-1115/08-2/JG.

• art. 16b ust. 1 pkt 4-5, art. 16g ust. 3 i 14, art. 16h ust. 1 i 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 1279, poz. 1052

Ewa Leszczyńska

ekspert w zakresie podatków

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Jaśkowiak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »