| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Podatki > Zaliczenie do kosztów wydatków związanych z uzyskaniem dotacji

Zaliczenie do kosztów wydatków związanych z uzyskaniem dotacji

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Ponieśliśmy wydatki na sporządzenie wniosku o dotację. Dotacja będzie dotyczyła maszyny stanowiącej składnik majątku spółki. Maszynę już zakupiliśmy, ale dotacji jeszcze nie otrzymaliśmy. Czy koszty związane ze sporządzeniem wniosku o dotację, który przygotowała firma doradcza, możemy zaliczyć do kosztów podatkowych? A może koszty te powinny zwiększyć wartość początkową środka trwałego? W jaki sposób powinniśmy amortyzować maszynę?

PRZYKŁAD

Spółka jawna prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Poniosła wydatki w kwocie netto 5000 zł związane z przygotowaniem wniosku o dotację. Wydatki te zostały udokumentowane fakturą wystawioną 16 lutego 2009 r. Dotacja dotyczy zakupu maszyny, którego dokonano 24 lutego 2009 r. Do momentu zakupu maszyny spółka nie otrzymała dotacji. Wydatki na uzyskanie tej dotacji nie będą zwiększały wartości początkowej środka trwałego. Stanowią w całości koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia. Tym momentem jest wystawienie faktury, czyli 16 lutego 2008 r.

Dokonując odpisów amortyzacyjnych od dotowanego środka trwałego, trzeba mieć na uwadze, że odpisy te nie są kosztem uzyskania przychodu w części, w jakiej wartość środka trwałego pokryta jest dotacją. Wynika to z art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

PRZYKŁAD

Spółka jawna zakupiła maszynę o wartości netto 120 000 zł. W tej wysokości została ustalona jej wartość początkowa. Spółka otrzymała dotację na jej zakup w wysokości 30 000 zł. Stawka amortyzacji wynosi 10 proc.

Miesięczny odpis amortyzacyjny:

(10% x 120 000 zł) : 12 = 1000 zł

Nie będzie kosztem uzyskania przychodu kwota odpisu amortyzacyjnego w wysokości

1000 zł x (30 000 zł : 120 000 zł) = 250 zł.

Natomiast kwota 750 zł = 1000 zł - 250 zł może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Dyskusyjną kwestią jest, czy w sytuacji gdy dotacja została otrzymana w trakcie amortyzacji środka trwałego, podatnik powinien korygować dokonane uprzednio odpisy amortyzacyjne, czy też dokonywać wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów części odpisów pokrytych dotacją dopiero po jej otrzymaniu.

Korzystne dla podatników stanowisko w tej sprawie przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w piśmie z 6 sierpnia 2008 r., nr ITPB3/423-329/08/DZ. Stwierdził w nim, że:

„(...) od miesiąca otrzymania dotacji kwotę odpisów amortyzacyjnych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów należy ustalić w takiej proporcji, w jakiej pozostaje kwota otrzymanej na dany środek dopłaty do wartości początkowej tego środka. Począwszy od miesiąca następnego należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę odpisów amortyzacyjnych, z uwzględnieniem proporcji, w jakiej pozostaje kwota otrzymanej dotacji do wartości początkowej środka trwałego.

Potwierdzić należy stanowisko wnioskodawcy, iż nie zachodzi konieczność korygowania kosztów dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych w poszczególnych miesiącach i latach okresu pomiędzy oddaniem środka trwałego do używania a otrzymaniem dofinansowania. Wynika to z faktu, iż odpisy amortyzacyjne od wartości tego środka trwałego naliczane do dnia otrzymania dotacji były dokonywane zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym i prawnym”.

Krzysztof Rustecki

Podstawa prawna:

art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 1, art. 22 ust. 1, ust. 6b, art. 22g ust. 4, art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.).

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »