Kategorie

Dopłaty do cen prądu tylko dla najbiedniejszych

Dopłaty do cen prądu tylko dla najbiedniejszych
Dopłaty do cen prądu. Minister Klimatu i Środowiska pracuje obecnie nad projektem ustawy, mającym za zadanie kompleksowe wsparcie odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i redukcję zjawiska ubóstwa energetycznego. Projektowane przepisy mają pozwolić na identyfikację najbardziej wrażliwych odbiorców, którzy wymagają wsparcia w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb energetycznych. Będą polegały m.in. na wsparciu finansowym odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, którzy znajdują się w szczególnie trudnych warunkach socjalno-ekonomicznych. Szczegółowe rozwiązania zostaną zaprezentowane w projekcie ustawy, który ma trafić do konsultacji publicznych w II kwartale 2021 r.

Taka informacja została przekazana 8 kwietnia 2021 r. przez resort klimatu i środowiska w odpowiedzi na interpelację poselską nr 21607.

Co z rekompensatami za wyższe zużycie energii i wyższe ceny prądu?

Reklama

Z interpelacją poselską nr 21607 wystąpiła 16 marca 2021 r. posłanka Urszula Nowogórska, która zwróciła uwagę na fakt, że w związku z pandemią, zdalną pracą i zdalną edukacją wzrosło zużycie energii w gospodarstwach domowych, a tym samym wyższe są rachunki za prąd polskich rodzin. Posłanka zapytała ministra klimatu i środowiska m.in.: czy zostaną wprowadzone dopłaty w formie rekompensat do prądu, a jeśli tak, to kiedy, w jakiej kwocie będą wypłacane i komu będą przysługiwać.

Warto też przypomnieć, że na początku 2020 roku ceny energii elektrycznej znacznie wzrosły. Najwięksi dostawcy energii elektrycznej wprowadzili wyższe taryfy na sprzedaż energii. Jak wskazano w innej interpelacji poselskiej (nr 6923 z 25 maja 2020 r.) gospodarstwa domowe płacą za prąd o około 12 proc. więcej niż jeszcze kilka miesięcy wcześniej. W tej interpelacji poseł Waldemar Sługocki przypomniał, że te podwyżki miały zostać (wg zapowiedzi przedstawicieli rządu) zrekompensowane konsumentom na początku 2021 roku.

Zwrot kosztów większego zużycia prądu na pracy zdalnej w nowelizacji Kodeksu pracy

Reklama

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 21607, Piotr Dziadzio Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (w imieniu ministra) stwierdził, że wzrost wysokości rachunków za energię elektryczną w gospodarstwach domowych korzystających z nauczania czy pracy zdalnej, nie wynika z czynników zewnętrznych wpływających na kształtowanie się poziomu cen i stawek opłat energii elektrycznej dla odbiorców energii, a jest konsekwencją zużywania większych ilości energii elektrycznej w wyniku intensywniejszego używania sprzętu elektronicznego oraz przebywania przez wiele godzin w gospodarstwach domowych. A (zdaniem ministra) podjęcie działań związanych z możliwością wsparcia polskich rodzin z tego tytułu nie leży w kompetencjach Ministra Klimatu i Środowiska.

Jednocześnie w tym kontekście minister poinformował o prowadzonych w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii pracach nad projektem zmiany ustawy – Kodeks pracy, które mają na celu wprowadzenie na stałe pracy zdalnej do przepisów prawa pracy. Jednym z założeń ww. projektu jest zobowiązanie pracodawcy do dostarczenia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, jak również do pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej (w tym kosztów energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych).

Rezygnacja z powszechnych dopłat (rekompensat) do cen prądu

Minister wskazał, że w Ministerstwie Klimatu i Środowiska nie są prowadzone prace mające na celu wprowadzenie powszechnego systemu dopłat do cen energii elektrycznej. Minister przyznał, że w 2020 roku istniały plany wprowadzenia rekompensat za ceny energii elektrycznej za 2020 r., analogicznie jak to miało miejsce w przypadku cen w 2019 r. Jednak prace nad projektem ustawy zostały wstrzymane, a projekt wycofany z Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów.
Decyzja ta została podjęta ze względu na szereg uwag, które zostały zgłoszone w ramach uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych, zarówno ze strony rządowej, jak i społecznej. W uwagach tych podnoszono, że proponowane rozwiązania generują wysokie koszty obsługi, stanowiąc jednocześnie uszczuplenie dochodów budżetowych.
Ponadto system weryfikacji odbiorców uprawnionych był nazbyt skomplikowany i kosztowny. Wskazywano także na zbyt szeroki zakres beneficjentów, gdyż nie wszyscy odbiorcy w gospodarstwach domowych, którym wedle projektu ustawy miały przysługiwać rekompensaty, potrzebują takiego wsparcia.

Ponadto zgodnie z przepisami unijnymi wsparcie powinno obejmować odbiorców w gospodarstwach domowych, faktycznie potrzebujących pomocy w regulowaniu opłat za rachunki energii elektrycznej, nie zaś prawie wszystkich odbiorców.

Wsparcie finansowe tylko dla najbiedniejszych odbiorców energii elektrycznej

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska toczą się natomiast prace nad projektem zmiany ustawy – Prawo energetyczne, wdrażającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2019/944/WE z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Dyrektywa ta obliguje państwa członkowskie do wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie odbiorców wrażliwych i redukcji ubóstwa energetycznego.
Wypracowane rozwiązania pozwolą skutecznie zidentyfikować najbardziej wrażliwych odbiorców, którzy wymagają wsparcia w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb energetycznych. Będą polegały m.in. na wsparciu finansowym odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, którzy znajdują się w szczególnie trudnych warunkach socjalno-ekonomicznych.

Przygotowywany przez Ministra Klimatu i Środowiska projekt nie będzie powszechnym systemem rekompensat, ale systemem skierowanym do grupy najbardziej potrzebujących odbiorców. Wsparcie finansowe będzie dla nich ważnym narzędziem, które złagodzi problem braku środków na opłacenie rachunków za energię elektryczną.

W styczniu 2021 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, w którym planowane było wdrożenie do polskiego prawodawstwa przepisów implementujących dyrektywę 2019/944 w zakresie wsparcia odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej i ubóstwa energetycznego skierowany został do zaopiniowania przez Zespół do spraw Programowania Prac Legislacyjnych i Programowych Rządu. Zespół ten zwrócił uwagę na zagadnienia wymagające podjęcia bardziej stanowczych i odpowiedzialnych działań w zakresie ochrony interesów najwrażliwszych odbiorców energii elektrycznej. W związku z tym projektowane rozwiązania zostaną ponownie przeanalizowane, oraz wydzielone do odrębnego projektu.

Minister podkreślił, że zagadnienie to ma ogromne znaczenie nie tylko dla odbiorców końcowych energii elektrycznej, ale także dla całego społeczeństwa, ponieważ przepisy implementujące dyrektywę 2019/944, wpłyną na cały rynek energii elektrycznej. Przewiduje się, że przekazanie projektu do konsultacji publicznych powinno nastąpić w II kwartale 2021 r.

Ponadto minister poinformował, że w dniu 23 lutego br. przy Ministrze Klimatu i Środowiska został powołany Zespół do spraw wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce. Zespół ten jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw energii, którego głównym zadaniem jest wypracowanie koncepcji mechanizmów wsparcia odbiorcy wrażliwego, wskazanie definicji ubóstwa energetycznego oraz ocena instrumentów przyczyniających się do zniwelowania zjawiska ubóstwa energetycznego. Dzięki jego pracom zostaną także wyznaczone kierunki działań z zakresu polityki publicznej, mające na celu ograniczenie tego zjawiska.

Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE) i inteligentne liczniki (ze zdalnym odczytem zużycia energii)

Ponadto minister zwrócił uwagę na prace legislacyjne w Sejmie prowadzone obecnie nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 808, 865, 1025). Proponowane rozwiązania znacząco wpłyną na poprawę konkurencyjności rynku energii elektrycznej i paliw gazowych w Polsce, co będzie korzystne dla odbiorców. W ramach tej nowelizacji tworzone są ramy prawne dla funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) oraz powołania Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE), zarządzającego tym systemem.

W ramach wprowadzenia przepisów dotyczących OIRE i CSIRE odbiorcy końcowi energii elektrycznej uzyskają bezpłatny dostęp do informacji o rynku energii (m.in. danych pomiarowych).

Zostanie także ułatwiony oraz skrócony czas realizacji procesów rynku energii, w tym zmiana sprzedawcy – termin nie dłuższy niż 7 dni.

Zostanie również wprowadzony zakaz zawierania umów akwizycyjnych tzw. door to door, co wzmocni ochronę odbiorców przed podpisywaniem niekorzystnych umów, które w głównej mierze dotyczą osób starszych.

Powstanie też możliwość optymalizacji wykorzystania energii elektrycznej i obniżenia kosztu jej użytkowania oraz możliwość udostępnienia własnych informacji rynku energii, w tym danych pomiarowych, wybranym podmiotom, np. w celu uzyskania lepszych ofert sprzedaży energii lub zakupu nowych usług energetycznych.

Liczniki ze zdalnym odczytem zużycia energii

W tym projekcie nowelizacji Prawa energetycznego wprowadza się również obowiązek instalacji do końca 2028 r. liczników ze zdalnym odczytem zużycia energii w punktach poboru energii. Określony też został szczegółowy harmonogram instalacji tych liczników.
Do końca 2023 r. operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) wyposażą co najmniej 15% swoich odbiorców w liczniki zdalnego odczytu.
Do 2025 r. będzie zaś musiało posiadać je 25 % odbiorców, do 2027 r. - 65%, a do końca 2028 r. osiągnięty zostanie wskaźnik 80%.

Koszty ich instalacji u odbiorców podłączonych do sieci o napięciu do 1 kV (w tym gospodarstwa domowe) pokrywać będą operatorzy systemów dystrybucyjnych. Instalacja inteligentnych liczników przyczyni się także do zwiększenia liczby zmiany sprzedawców ponieważ odbiorcy końcowi, dzięki tym licznikom, będą mieli dokładną wiedzę na temat faktycznie zużytej energii elektrycznej, co pozwoli im na wybór najkorzystniejszej dla nich oferty i oszczędności w płaconych rachunkach.

Oprac. Paweł Huczko

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Dom
  1 sty 2000
  18 maja 2021
  Zakres dat:

  Koszty utrzymania mieszkania – kwiecień/maj 2021 r.

  Koszty utrzymania mieszkania. Więcej niż 1000 złotych miesięcznie – tyle statystyczna polska rodzina wydaje już na utrzymanie i wyposażenie mieszkania. Powodów tak dużych kosztów jest kilka – śmieci, prąd, ale też drożejące meble, usługi remontowe czy woda.

  Inwestycja w nieruchomości - lokalizacja, metraż, dom czy mieszkanie

  Inwestycja w nieruchomości - lokalizacja, metraż, dom czy mieszkanie. Z analizy dostępnych nieruchomości inwestycyjnych wynika, że obecnie najwięcej okazji dla osób chcących lokować środki w nieruchomości oferowanych jest na rynku pierwotnym - ponad 60% inwestycji. Są to w 80% domy na obrzeżach dużych aglomeracji. Z kolei na rynku wtórnym są to przede wszystkim flipy, realizowane w dobrych lokalizacjach w centrach miast.

  Rynek wtórny - zmieniły się nawyki. Ceny małych mieszkań spadną

  Małe mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym. Ciasne, ale własne - takie myślenie odeszło do lamusa. Małe mieszkania, które do tej pory sprzedawały się na pniu, przestały być atrakcyjne. Nie są już numerem jeden - tak jak w ostatnich latach. Dlaczego?

  Nieruchomości - co napędza remonty i inwestycje?

  Remont lub przeprowadzkę w związku z pandemią COVID-19 planuje w ciągu najbliższych dwóch lat aż 40 proc. Polaków - tak wynika z najnowszego raportu „Barometr zdrowych domów”. Życie w domach się zmieniło, a miejsce zamieszkania zyskało na znaczeniu, również jako miejsce pracy i nauki zdalnej. Zdrowie i komfort życia rodziny to dla 75 proc. badanych najważniejsze czynniki decydujące o podjęciu prac remontowych.

  Morawiecki: chcemy uruchomić dużą podaż mieszkań

  Polski Ład. Chcemy uruchomić możliwie dużą podaż mieszkań na rynku - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Służyć miałyby temu programy zapowiedziane w ramach "Polskiego Ładu", ale też np. zachęcanie samorządów do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

  Zastaw na rzeczach najemcy - kiedy i jak można zastosować?

  Zastaw na rzeczach najemcy. Przepisy kodeksu cywilnego dają możliwość zastosowania zastawu na przedmiotach należących do najemcy zalegającego z czynszem. Część przedmiotów nie kwalifikuje się jednak do ustanowienia takiego zastawu. Zyski z późniejszej sprzedaży przejętych rzeczy (dokonanej przez komornika) pozwolą zaspokoić dług.

  Odbiór lokalu od dewelopera - zapowiadane zmiany

  Odbiór lokalu od dewelopera ma zostać uregulowany w nowej ustawie deweloperskiej. Jakie ważne zmiany zawiera projekt?

  Polski Ład. Jakie zmiany w budownictwie mieszkaniowym?

  Polski Ład dla budownictwa mieszkaniowego. Zmiany w prawie spółdzielczym, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, nowe standardy planowania przestrzennego i urbanizacji, promocja mieszkań na wynajem czy wsparcie dla gmin - to m.in. propozycje Polskiego Ładu, które mają wspomóc budownictwo mieszkaniowe.

  Gwarancja kredytowa dla młodych na kupno mieszkania

  Gwarancja kredytowa. Łatwiejszy dostęp do kredytów mieszkaniowych to rozwiązanie lepsze niż trenowane przed laty rządowe dopłaty. Dzięki niemu Polacy, którzy mają odpowiednie dochody będą mogli kupić swoje własne mieszkanie znacznie wcześniej niż dotychczas. Zgodnie z oczekiwaniami, w ramach Nowego Ładu, pojawiła się propozycja skierowana do Polaków którzy nie mają własnego mieszkania. Jest to bardzo liczna grupa rodaków. Bazując na danych Eurostatu można oszacować, że tylko w grupie wiekowej od 25 do 34 lat około 2,5 mln osób mieszka z rodzicami. Większość z nich ma pracę, a mimo to często nie stać ich na wyprowadzkę.

  Polski Ład. Bon mieszkaniowy - nawet 100 tys. zł dla rodziny z trojgiem dzieci

  Polski Ład. Bon mieszkaniowy i rządowy program poręczeniowo-gwarancyjny dla spłaty kredytów hipotecznych to nowe formy pomocy w zakupie lub najmie mieszkania – zarówno dla małżeństw, jak i singli. W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii trwają prace nad mechanizmami służącymi zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Polaków. Instrumenty te są częścią Polskiego Ładu, ogłoszonego dziś przez premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Gowina.

  Panele fotowoltaiczne - finansowanie, formalności, rozliczenia

  Panele fotowoltaiczne. Potrzeba bycia "eko", a także rosnące ceny energii elektrycznej powodują, że coraz więcej osób myśli o instalacji paneli fotowoltaicznych. Jak sfinansować taką instalację? Jakich formalności trzeba dopełnić? Jak będzie wyglądało rozliczenie z zakładem energetycznym?

  Państwo pomoże wziąć kredyt mieszkaniowy

  Państwo pomoże wziąć kredyt mieszkaniowy. W odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie projektu „Mieszkanie bez wkładu własnego”, Anna Kornecka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, poinformowała, że jej resort pracuje aktualnie nad nad wdrożeniem nowych rozwiązań polegających na finansowym wsparciu w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dla osób mniej zamożnych.

  Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność a VAT - wyrok TSUE

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo pełnej własności w zamian za uiszczenie opłaty stanowi dostawę towarów opodatkowaną VAT. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 25 lutego 2021 r. (sygn. C‑604/19).

  Będziemy zmieniać mieszkania co 5-10 lat

  Kupno i sprzedaż mieszkania. Przyzwyczajmy się do myślenia, że będziemy zmieniać mieszkania co 5-10 lat. Wymusi to wzrost cen nieruchomości.

  Coliving, czyli nowy trend w nieruchomościach

  Coliving. Mieszkanie na wynajem to już nie tylko dach nad głową, to doświadczenie oferujące szereg rozbudowanych usług, a przede wszystkim możliwość nawiązania prawdziwych relacji z innymi osobami. Eksperci wskazują, że wbrew pozorom, pandemiczna izolacja może wzmocnić ideę colivingu, a konsumpcja współdzielenia będzie coraz mocniej ewaluować w ciągu najbliższych lat. Na czym polega fenomen tego trendu?

  Uchwała SN w sprawie kredytów frankowych przesunięta. Czy jest jeszcze potrzebna?

  Uchwała SN w sprawie kredytów frankowych. Po pięciogodzinnych obradach, Izba Cywilna Sądu Najwyższego odroczyła 11 maja 2021 r. posiedzenie w sprawie pytań dotyczących sporów o kredyty powiązane kursem CHF. SN uznał, że w pierwszej kolejności zapozna się ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, oraz Rzecznika Praw Dziecka. W terminie 30 kolejnych dni, Instytucje te mają przedstawić swoje stanowisko. Po tym czasie, Izba dokona analizy każdego z tych stanowisk i dopiero następnie, wyda uchwałę. Termin posiedzenia w tej sprawie, nie jest znany.

  Kredyt mieszkaniowy w maju 2021 r. – zdolność kredytowa, wkład własny, oprocentowanie

  Kredyt mieszkaniowy w maju 2021 r. W bankach nigdy wcześniej nie było tylu wniosków o kredyty mieszkaniowe. Mimo tego większość z nich jest akceptowana. Rekordowe zainteresowanie nie przekłada się wprost na rosnące oprocentowanie. To może jedynie dotyczyć co ryzykowniejszych klientów.

  Program "Czyste powietrze" z systemem gwarancji bankowych

  Program "Czyste powietrze" - powstanie system gwarancyjny, którego celem będzie poszerzenie współpracy z sektorem bankowym. Program "Czyste powietrze" umożliwia udzielenie pomocy finansowej osobom, które chcą wymienić nieefektywne źródła ciepła.

  Zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie organizuje zebrania właścicieli lokali - co można zrobić?

  Zebranie ogółu właścicieli lokali. Zarząd (lub zarządca) wspólnoty mieszkaniowej ma obowiązek przynajmniej raz w roku (nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku) zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali. Co prawda art. 90 ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie tzw. ustawy covidowej stanowi, że jeżeli ustawowy termin zwołania zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Tym niemniej w różnych okresach ubiegłego roku możliwe było organizowanie takich wydarzeń, jednak wiele wspólnot tego nie zrobiło. Zdaniem niektórych ekspertów, bierność może wynikać ze złej woli lub niepewności stanu prawnego. Skutek jest taki, że od ponad 12 miesięcy w wielu wspólnotach nie odbyły się coroczne zebrania właścicieli. Co można z tym zrobić?

  Nieruchomości sąsiadujące z gruntami obszaru górniczego - wyrok TK

  Nieruchomości położone w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru górniczego. Brak statusu strony postępowania koncesyjnego właścicieli nieruchomości sąsiadujących z gruntami, na których ma odbywać się wydobycie kopalin ze złóż, jest niezgodny z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Skargę w tej sprawie wniosła współwłaścicielka jednej z takich nieruchomości.

  Budynki plus energetyczne w programie „Nowa Energia”. Wnioski od 1 czerwca 2021 r.

  Program „Nowa Energia”. Z początkiem czerwca 2021 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie wdrożenia innowacji w obszarze plusenergetycznych budynków w ramach programu „Nowa Energia”. Na innowacyjne projekty w tej dziedzinie czeka 250 mln zł.

  Zdrowy dom, czyli jaki?

  Zdrowy dom. Polacy spędzają w domach i mieszkaniach nawet 90 proc. swojego czasu. Pandemia COVID-19, lockdowny oraz konieczność zdalnej pracy i nauki pokazały, jak ważne są odpowiednie warunki mieszkaniowe dla funkcjonowania rodziny, zdrowia i dobrego samopoczucia. Dla 75 proc. Polaków zdrowie i chęć poprawy komfortu życia okazały się głównym motywatorem do rozpoczęcia remontu. Z kolei dla 80 proc. spośród tych, którzy szukali ostatnio nowego lokum, najważniejsze okazały się takie cechy zdrowego domu jak jakość powietrza i ilość światła dziennego – wynika z VI edycji raportu „Barometr zdrowych domów”. Zmiana podejścia Polaków może być nie tylko drogowskazem dla nowych inwestycji deweloperskich, lecz także impulsem do przyspieszenia renowacji istniejących budynków. Tym bardziej że 40 proc. badanych planuje remont lub przeprowadzkę w ciągu następnych dwóch lat.

  Inwestorzy coraz większą grupą wśród kupujących mieszkania

  Wynajem mieszkań - inwestorzy stają się coraz większą grupą wśród kupujących mieszkania. Nie przejmują się spowolnieniem na rynku najmu, które wywołała pandemia koronawirusa.

  Ponad 500 mieszkań w ramach SIM SMS

  Społeczna inicjatywa mieszkaniowa (SIM). Ponad 500 mieszkań ma wybudować SIM SMS – społeczna inicjatywa mieszkaniowa powołana przez gminy z trzech województw – śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Kolejna SIM powstała przy współpracy KZN i siedmiu gmin – Zawiercia, Klucz, Staszowa, Jędrzejowa, Końskich, Sędziszowa i Małogoszcza.

  Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej

  Efektywność energetyczna. Ukazała się nowela ustawy o efektywności energetycznej. Jednym z elementów zmian jest wprowadzenie obowiązku montażu do 1 stycznia 2027 r. inteligentnych ciepłomierzy i wodomierzy przez właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych.