reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Wiadomości > Scalanie i wymiana gruntów - zmiany w 2021 roku

Scalanie i wymiana gruntów - zmiany w 2021 roku

Uczestnicy postępowań dot. scalania gruntów będą mogli korzystać ze środków komunikacji elektronicznej przy przeprowadzaniu tych postępowań - wynika z projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Nowe przepisy rozszerzą też zagospodarowanie poscaleniowe o możliwość budowy urządzeń wodnych.

Zmiany w przepisach dot. scalania i wymiany gruntów w 2021 roku

23 listopada 2020 r. w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz niektórych innych ustaw. Autorem nowych przepisów będzie resort rolnictwa, a mają być one przyjęte przez rząd dopiero w trzecim kwartale 2021 roku.
Jak wyjaśniono, nowe przepisy umożliwią uczestnikom postępowań scaleniowych korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej. Dodano, że obecne przepisy, w związku z pandemią, istotnie ograniczają możliwość przeprowadzania postępowań scaleniowych, a w szczególności organizowania zebrań uczestników scalenia i podejmowania uchwał w warunkach zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom postępowania. "Aktualnie obowiązujące unormowania (...) nie przewidują bowiem możliwości organizowania zebrań oraz wykonywania prawa głosu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej" - zaznaczono.
Po noweli przepisów ma się to zmienić. "Proponowane zmiany przyczynią się do usprawnienia prowadzenia postępowań scaleniowych i wymiennych" - podkreślono.

Nowe przepisy pozwolą również na rozszerzenie zagospodarowania poscaleniowego o możliwość budowy urządzeń wodnych mających na celu zwiększenie retencji wodnej na obszarze scalenia.

Nowela wykonywać będzie ponadto wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że część obowiązujących przepisów jest niezgodna z ustawą zasadniczą.

Nowe przepisy uregulują też m.in. kwestie związane z doręczaniem decyzji o odmowie wszczęcia postępowania scaleniowego. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ je/

Założenia projektu

W celu maksymalnego ograniczenia bezpośrednich kontaktów międzyludzkich w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w projekcie zawarto regulacje umożliwiające wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań scaleniowych. Proponowane zmiany przyczynią się do usprawnienia prowadzenia postępowań scaleniowych i wymiennych.

Rozszerzenie zagospodarowania poscaleniowego o możliwość budowy urządzeń wodnych mających na celu zwiększenie retencji wodnej na obszarze scalenia. Poprawa struktury przestrzennej gruntów z jednoczesnym działaniem w kierunku kompleksowej poprawy stosunków wodnych na obszarze scalenia przyczyni się do poprawy gospodarowania tymi gruntami, a także do poprawy warunków retencji wodnej na tym obszarze.

Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2019 r., sygn. akt SK 21/17 w zakresie umożliwienia wydania ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów na podstawie art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).

Uregulowanie kwestii doręczeń decyzji wydawanych na podstawie przepisów ustawy. Przepisy ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów wprost regulują sposoby doręczenia decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów, jednak nie określają, w jaki sposób ma być doręczana decyzja o odmowie wszczęcia postępowania scaleniowego i decyzje organu wyższego stopnia w tego typu sprawach. Decyzje te również dotyczą postępowania zbiorowego i analogicznie jak decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, powinny być doręczane w drodze obwieszczenia.

Wprowadzenie terminów dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg, na wzór specustaw, pozwoli na wykonywanie ostatecznych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia w racjonalnych ramach czasowych.

Wprowadzenie ograniczenia w postępowaniu przed organem odwoławczym oraz przed sądem administracyjnym w uchylaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów w całości oraz stwierdzaniu jej nieważności w całości, gdy wadą dotknięta jest decyzja jedynie w części dotyczącej gruntów niektórych uczestników scalenia lub wymiany.

Zmiana ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych, o charakterze porządkowym, polega jedynie na wskazaniu starosty zamiast wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jako organu właściwego do złożenia zawiadomienia, na podstawie którego sąd prowadzący księgi wieczyste wydaje postanowienie o zamknięciu ksiąg wieczystych założonych przed dniem 1 stycznia 1947 r. dla nieruchomości ziemskich objętych postępowaniem scaleniowym lub wymianą gruntów lub ksiąg wieczystych założonych po dniu 1 stycznia 1947 r. dla nieruchomości ziemskich objętych scaleniem lub wymianą, jeżeli uwidoczniony w nich stan nie jest zgodny ze stanem wykazanym w ewidencji gruntów i budynków.

Zmiana ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.) w celu ujednolicenia zastosowania trybu zawiadamiania stron oraz sposobu doręczeń decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów wydawanych w przypadku przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów z urzędu na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym, zgodnie ze sposobem określonym w art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, tj. w drodze obwieszczenia. Zmiana ta znacznie uprości i skróci procedurę przeprowadzania z urzędu takich postępowań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama