reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Wiadomości > Program "Czyste Powietrze" - terminy

Program "Czyste Powietrze" - terminy

W jakim czasie jest rozpatrywany wniosek o dofinansowanie? W jakim terminie będzie następowała wypłata środków po złożeniu wniosku o rozliczenie? Kiedy mniej więcej można spodziewać się zakończenia prac legislacyjnych dla podwyższonego poziomu dofinansowania? Na te i inne pytania dotyczące terminów w ramach programu "Czyste Powietrze" odpowiadają eksperci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W jakim czasie jest rozpatrywany wniosek o dofinansowanie?

Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku do właściwego WFOŚiGW.

– Możliwa jest jednokrotna korekta/uzupełnienie wniosku na wezwanie WFOŚiGW – 30 dniowy termin na ocenę wniosku oraz wydanie decyzji przez WFOŚiGW może więc ulec wydłużeniu o czas niezbędny na wykonanie czynności z tym związanych. Wnioskodawca ma 10 dni roboczych na poprawę/uzupełnienie wniosku.

– Dopuszcza się także jednokrotną korektę wniosku z inicjatywy Wnioskodawcy bez wezwania przez WFOŚiGW. Złożenie takiej korekty wydłuża czas potrzebny na ocenę wniosku oraz wydanie decyzji przez WFOŚiGW o kolejne 30 dni, liczone od daty jej złożenia.

W jakim terminie następuje wypłata środków po złożeniu wniosku o rozliczenie?

WFOŚiGW dokona wypłat kwoty dotacji w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku konieczności złożenia wyjaśnień/uzupełnień lub przedstawienia dodatkowych dokumentów przez Beneficjenta, termin wypłaty kwoty dotacji, liczony jest od dnia dostarczenia przez Beneficjenta stosownych wyjaśnień lub ostatniego z żądanych przez WFOŚiGW dokumentów.

Od jakiej daty liczy się okres trwałości 5 lat?

Okres trwałości wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia, czyli daty wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac.

Jaki będzie okres weryfikacji wniosku w gminie, gdy całkowity okres został skrócony do 30 dni?

Proces rozpatrywania wniosku, który kończy się decyzją w przedmiocie dofinansowania należy do wyłącznej kompetencji właściwego WFOŚiGW. Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków właściwy WFOŚiGW powinien rozpatrzeć wniosek o dofinansowanie w terminie do 30 dni od daty jego wpływu do właściwego WFOŚiGW. Porozumienie zawarte pomiędzy właściwym WFOŚiGW a daną gminą, która włączyła się w proces obsługi wnioskodawców Programu Czyste Powietrze powinno nakładać na gminę obowiązek przekazania wniosku do WFOŚiGW niezwłoczne, lecz nie później niż 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w gminie, a okres ten nie będzie wliczany do okresu rozpatrywania tego wniosku.

Termin 30 dni jest określony od wpływu wniosku do gminy czy do WFOŚiGW?

Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 dni od daty wpływu do właściwego WFOŚiGW. Wniosek złożony w gminie, która zawarła porozumienie z WFOŚiGW w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze zostanie przekazany do właściwego WFOŚiGW i dopiero od daty przekazania liczony jest termin na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z porozumieniem gmina powinna przekazać wniosek do WFOŚiGW niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od daty jego złożenia w gminie;.

Termin 30 dni to dni robocze czy kalendarzowe?

Termin 30 dni na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie określony jest w dniach kalendarzowych.

Kiedy mniej więcej można spodziewać się zakończenia prac legislacyjnych dla podwyższonego poziomu dofinansowania?

Prace legislacyjne prowadzone są przez Ministerstwo Klimatu. Przewidujemy, że zostaną zakończone do września 2020 r.

Okres kwalifikowalności kosztów programu "Czyste Powietrze"

Zgodnie z pkt 6.3 programu "Czyste Powietrze"

1) rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie uznawane są za niekwalifikowane.
2) zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. W ramach Programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie.
3) okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie (wniosek o dofinansowanie składa się w miejscu i terminie określonym w regulaminie naboru lub ogłoszeniu o naborze), lecz nie później, niż do 30 czerwca 2029 r.

Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"

Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

reklama

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Barbara Sypniewska

ekspertka BCC ds. zarządzania kapitałem ludzkim

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama