| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Udostępnianie dokumentów lokali mieszkaniowych przez dewelopera

Udostępnianie dokumentów lokali mieszkaniowych przez dewelopera

Udostępnianie dokumentów lokali mieszkaniowych przez dewelopera po wejściu w życie ustawy deweloperskiej z 29 kwietnia 2012 roku daje możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawno-finansowej sytuacji dewelopera.

Potencjalny nabywca lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zyskał z momentem wejścia w życie ustawy deweloperskiej (tj. 29 kwietnia 2012 roku) możliwość zapoznania się z pewnymi informacjami, które dotyczą sytuacji prawno – finansowej dewelopera oraz samego przedsięwzięcia deweloperskiego.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377) na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, deweloper zapewnia możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z:

  1. aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
  2. kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  3. kopią pozwolenia na budowę;
  4. sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową – sprawozdaniem spółki dominującej;
  5. projektem architektoniczno – budowlanym.

Omawiany przepis w sposób enumeratywny wylicza dokumenty, które winny być przez dewelopera udostępnione potencjalnemu nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, stanowiąc jednocześnie rozwinięcie i uszczegółowienie przepisu art. 20 ustawy deweloperskiej odnoszącego się do prospektu informacyjnego.

Żądanie, o którym mowa w przepisie art. 21 ustawy deweloperskiej może być zgłoszone w każdej formie: ustnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną. Należy zwrócić uwagę, iż deweloper zapewnia jedynie możliwość zapoznania się z dokumentami wymienionymi w omawianej regulacji i to jedynie w lokalu przedsiębiorstwa. Deweloper nie ma zatem obowiązku wydawania kopii dokumentów.

Deweloper powinien umożliwić ewentualnemu nabywcy możliwość zapoznania się z aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Obowiązek ten znacznie ułatwia nowelizacja przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece, do której odniosłam się w jednym z wpisów na moim bogu: http://deweloperski.com/2014/07/dostep-do-ksiegi-wieczystej-przez-internet/

Użycie przez ustawodawcę sformułowania „aktualny stan księgi wieczystej” może wprowadzać w błąd. W praktyce bowiem brak jest możliwości stwierdzenia, iż stan danej księgi wieczystej jest aktualny. Dokonywanie wpisów w księdze wieczystej jest bowiem procesem dynamicznym, postępującym z minuty na minutę. W tym kontekście trudno mówić o „aktualnym stanie księgi wieczystej”.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »