Kategorie

Jak zasiedzieć nieruchomość?

Adam Kret
Zasiedzenie nieruchomości.
inforCMS
Czasami korzystamy z nieruchomości czując się jej właścicielem. Płacimy podatek od nieruchomości, uprawiamy ziemię, budujemy dom. Z ziemi korzystał już np. nasz ojciec i wszyscy uważali go za właściciela. Może okazać się jednak wg prawa nie był właścicielem. Można to naprawić poprzez zasiedzenie.

Stopień trudności – zmienny średni- trudny

Koszty: od 2000 zł.

Wymagane dokumenty

 • mapa nieruchomości (ewidencyjna)
 • odpis z księgi wieczystej (jeśli nieruchomość ją posiada)
 • wypis z rejestru gruntów i budynków
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o odprowadzanych składkach podatku od nieruchomości
 • dodatkowo: odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (jeśli zasiedzenie rozpoczął nasz spadkodawca
 • dokumenty potwierdzające uiszczanie opłat od użytkowania wieczystego (jeśli jest przedmiotem zasiedzenia).

UWAGA: Zasiedzenie nieruchomości umożliwia ochronę przed roszczeniami byłych właścicieli i ich spadkobierców (np. roszczenia wysiedlonych Niemców na Warmii i Mazurach).

Zobacz także: Służebność przesyłu - niezbędne informacje

Krok 1: sprawdzamy czy warto próbować.

Reklama

Jeżeli nie wiedzieliśmy że nie jesteśmy właścicielami- czyli korzystaliśmy z nieruchomości w „dobrej wierze” – możemy uzyskać nieruchomość po 20 (nieprzerwanych) latach jej posiadania. Dobrą wiarę się domniemywa – tj. musi się pojawić jakaś okoliczność, która świadczy o tym, że wiedzieliśmy, że nie jesteśmy właścicielami, albo powinniśmy to wiedzieć.

Jeżeli nieruchomość ma księgę wieczystą (czyli jest tam wpisany właściciel) raczej nie udowodnimy dobrej wiary - księga jest ogólnodostępna i jawna - powinniśmy się z nią zapoznać.

Jeżeli nie mamy „dobrej wiary” okres zasiedzenia wynosi 30 lat.

Zasiedzenia nie przerywa śmierć. Jeżeli np. nasi rodzice korzystali z nieruchomości jak właściciele – okres ich posiadania wlicza się do naszego okresu zasiedzenia.

Zobacz także: Prawo budowlane: pozwolenie na rozbiórkę

Jeżeli nasi spadkodawcy zdążyli zasiedzieć nieruchomość (to jest korzystali z niej odpowiednio długo) możemy złożyć wniosek o zasiedzenie w ich imieniu – zwłaszcza, że wcześniej okres zasiedzenia był krótszy.

Przed 01.10.1990r. okres zasiedzenia wynosił 10 i 20 lat (w zależności od dobrej wiary). Jeżeli w do tego czasu wypełniliśmy warunki (lub zrobili to np. nasi rodzice) możemy ubiegać się o zasiedzenie na starych warunkach!

Zobacz także: Służebność osobista – na czym to polega?

Krok 2: czy jesteś „samoistnym posiadaczem”?

Aby zasiedzieć nieruchomość (lub użytkowanie wieczyste) trzeba być „posiadaczem samoistnym”. Oznacza to, że nie tylko czujemy się właścicielem, ale zachowujemy jak on np.:

 • płacimy podatek gruntowy/od nieruchomości/ leśny, bądź opłatę za użytkowanie wieczyste
 • zabudowaliśmy nieruchomość, bądź ją ogrodziliśmy
 • uprawialiśmy pole
 • nie mieliśmy żadnej umowy z właścicielem

Musimy działać jak właściciel - czyli nie będziemy mogli zasiedzieć nieruchomości jeżeli korzystaliśmy z niej na podstawie np. umowy dzierżawy. Nieważne jak długo by ona trwała. Jeśli płacimy czynsz- nie zasiedzimy. Właściciel nie może w trakcie okresu zasiedzenia w żaden sposób upominać się o zwrot ziemi. Jeżeli to robił, takie działanie przerywa bieg zasiedzenia!

Zasiedzenie może dotyczyć również części np. pola- kiedy naszą ziemię rozszerzyliśmy o część gruntu sąsiedniego.

Zobacz także: Wydzielenie z nieruchomości jednej lub kilku działek

Krok 3: zbieramy dowody

Musimy zebrać dowód na nieprzerwane „władanie” nieruchomością. W tym celu potrzebujemy:

 • zaświadczenia od urzędu skarbowego o wpłacanym podatku od nieruchomości (lub gruntowym lub leśnym).
 • ew. zaświadczenia od płatnika podatków- np. sołtysa.
 • możemy przedstawić umowy ubezpieczenia budynków znajdujących się na nieruchomości
 • świadkowie: osoby, które mogą poświadczyć, że my lub nasi spadkodawcy, posiadali nieruchomość odpowiednio długo.
 • jeżeli wydzierżawiliśmy komuś ziemię, lub wynajmowaliśmy dom/ mieszkanie możemy załączać ww. umowy.

Generalnie możemy załączyć wszystko co wspiera nasze twierdzenia : dokumenty urzędowe, umowy, zeznania świadków. Im więcej, tym lepiej.

Zobacz także: Współwłasność nieruchomości – określenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej

Aby skrócić czas postępowania, oraz obniżyć jego koszty należy zebrać dane jak największej ilości uczestników postępowania – czyli osób, które mogą być zainteresowane wynikiem postępowania w szczególności będą to:

 • prawowity właściciel nieruchomości, lub jego spadkobiercy,
 • właściciele sąsiednich gruntów- jeśli również mają roszczenia odnośnie nieruchomości,
 • osoby posiadające służebności osobiste i gruntowe na nieruchomości (np. prawo przechodu, drogę konieczną,
 • osoby, które korzystają z nieruchomości: najemcy, dzierżawcy.

Jeżeli nie będziemy w stanie tego ustalić, Sąd zobowiąże nas do umieszczenia w ogólnopolskiej gazecie ogłoszenia o trwającym postępowaniu o zasiedzenie nieruchomości. Od dnia umieszczenia ogłoszenia potencjalni uczestnicy mają 3 miesiące na zgłoszenie się do Sądu - o tyle samo wydłuży się postępowanie.

Zobacz także: Jak sporządzić wniosek o pozwolenie na użytkowanie?

Na ogłoszenie będziemy musieli sami wyłożyć fundusze.

Krok 4: piszemy wniosek


Niezbędne rzeczy:

 • oznaczenie sądu- będzie to sąd właściwy dla miejsca położenia nieruchomości- najczęściej jest to ten położony w najbliższym sąsiedztwie (można to potwierdzić telefonicznie.),
 • oznaczenie nas jako wnioskodawców (imię nazwisko, adres – łącznie z danymi małżonka jeśli występujemy wspólnie),
 • wskazanie uczestników: patrz krok 3,
 • oznaczenie pisma: Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości.

W treści:

 • musimy wnieść o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, oznaczonej za pomocą – numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów), oznaczenia ewidencyjne: nr działki, nr ark. mapy, obręb ewidencyjny; adres; powierzchnię. Granice działki można również wskazać na mapie ewidencyjnej.
 • następnie musimy uzasadnić, iż zasiedzenie nam przysługuje. Tj. przedstawić – kiedy zaczęliśmy (nasi rodzice zaczęli itp. ) korzystać z ziemi jak właściciele, oraz przedstawić wszystko co o tym świadczy: zeznania świadków (ze wskazaniem ich danych i adresów), dokumenty, umowy, zaświadczenia itp. (oryginały, lub kserokopie).

Do wniosku załączamy:

 • odpis z księgi wieczystej (zaświadczenie o treści zbioru dokumentów),
 • wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego (ewidencji gruntów i budynków),
 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku – jeśli wliczamy okres zasiedzenie naszych spadkodawców, lub w ogóle wnosimy o zasiedzenie w ich imieniu (jest to dopuszczalne),
 • dowód wniesienia opłaty sądowej (2000 złotych), lub wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania (wraz z zaświadczeniem o stanie majątku – wzór do pobrania na www.ms.gov.pl, lub w siedzibie sądu).

Zobacz także: Jakie elementy powinno zawierać oświadczenie o zrzeczeniu się użytkowania nieruchomości?

Krok 5: składamy wniosek

Podpisany i opłacony wniosek należy złożyć na biurze podawczym sądu, lub przesłać listem poleconym.

Opłata sądowa wynosi 2000 zł. Kwotę można wpłacić w kasie sądu, lub bezpośrednio na rachunek bankowy sądu.

Dowód opłaty należy dołączyć do pisma kierowanego do sądu (nie musi się znaleźć w odpisach).

Musimy załączyć tyle kopii wniosku, wraz z załącznikami ilu jest uczestników ! + jedną dla sądu.

Uwaga: czasem będziemy zmuszeni do złożenia wniosku. Kiedy otrzymamy wezwanie na rozprawę, w sprawie roszczeń poprzednich właścicieli, powinniśmy jak najszybciej przystąpić do zbierania dokumentów. Pytani przez sąd o okoliczności wskażemy, że korzystamy z niej określoną ilość czasu. Sąd da nam czas na złożenie wniosku o zasiedzenie. Po złożeniu wniosku musimy wnieść (czy to na rozprawie, czy pisemnie) o zawieszenie postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości do czasu rozpoznania wniosku o stwierdzenie zasiedzenia.

Zobacz także: Jak prawidłowo sporządzić wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

SPRAWDŹ I UREGULUJ WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI – UNIKNIESZ PRZYKRYCH NIESPODZIANEK.

 • zasiedzenie jest drogie- 2000 zł + ew. koszty ogłoszenia, ale i tak opłaca się to bardziej niż ewentualne utracenie nieruchomość,
 • zasiedzenie bywa konieczne, w przypadku roszczeń byłych właścicieli(również przedwojennych) i ich spadkobierców,
 • jest jedynym sposobem na obronę przed roszczeniami na „ziemiach odzyskanych”,
 • wymaga często uprzedniego przeprowadzenia postępowania spadkowego.
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Dom
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  Czy zabraknie ziemi pod inwestycje deweloperskie?

  Inwestycje mieszkaniowe. Dwa lata temu aż 11% inwestorów wskazywało trudniej dostępne grunty jako czynnik, który może mieć negatywny wpływ na liczbę planowanych inwestycji. Ostatni rok zweryfikował te obawy i jedno trzeba przyznać - niska podaż gruntów, w połączeniu z ich rosnącymi cenami sprawiają, że inwestycje deweloperskie coraz częściej powstają w nowych lokalizacjach. Czy w związku z tym, że pozyskiwanie atrakcyjnych działek pod nowe inwestycje mieszkaniowe staje się coraz bardziej skomplikowane a deweloperzy budują mniej? Wręcz przeciwnie.

  Przewody wentylacyjne w budynkach mieszkalnych - zmiana rozporządzenia

  Przewody wentylacyjne w budynkach mieszkalnych. Obowiązujący obecnie wymóg wykonania przewodów wentylacyjnych z materiałów niepalnych nie będzie miał już zastosowania do domów jednorodzinnych. Natomiast w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których wydzielono dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy, oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w obrębie jednego lokalu mieszkalnego zostanie dopuszczone stosowanie przewodów wentylacyjnych o klasie reakcji na ogień co najmniej E. Takie zmiany wynikają z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Rośnie atrakcyjność inwestowania w nieruchomości

  Inwestycje w nieruchomości cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dzięki dużemu popytowi na rynku zyskują firmy wyspecjalizowane w obsłudze takich inwestorów i lokali.

  Kto nie dostanie kredytu mieszkaniowego?

  Kredyt mieszkaniowy. Na brak pieniędzy banki nie mogą dziś narzekać. To pomaga im wypłacać Polakom rekordowe kwoty w formie kredytów mieszkaniowych. Nie jest jednak tak, że każdy chętny dostaje kredyt. Mniej więcej 3 osoby na 10 odchodzą z kwitkiem – sugerują szacunki BIK.

  Domek letniskowy - monitoring i inne smart zabezpieczenia

  Domek letniskowy - zabezpieczenia. W okresie wakacyjnym właściciele domków letniskowych znacznie częściej odwiedzają swoje oazy spokoju w górach, na wsi lub nad jeziorami. Weekendowe wypady, choć dające mieszkańcom miast upragnione wytchnienie od miejskiego zgiełku, wiążą się również z szeregiem czynności, o których trzeba pamiętać, aby właściwie zabezpieczyć domek przed wyjazdem. Podpowiadamy, jak w prosty sposób poprawić komfort i bezpieczeństwo w takich miejscach.

  Projektowanie osiedli - aktualne trendy

  Projektowanie osiedli. Czy pandemia zmieniła sposób projektowania osiedli mieszkaniowych? Jakie nowe rozwiązania wprowadzają deweloperzy, jeśli chodzi o aranżację budynków, części wspólnych i miejsc przeznaczonych do rekreacji w realizowanych projektach? Jakie trendy dają się zauważyć?

  Mieszkaniówka ma się dobrze. Deweloperzy biją kolejne rekordy

  Rynek nieruchomości. Ostatni rok wywołał sporo zamieszania w gospodarce światowej. Pomimo początkowych obaw, mieszkaniówka okazała się wirusoodporna, a rynek zalicza dalsze wzrosty. Nieruchomości wciąż drożeją, zainteresowanych zakupem nowego lokum nie brakuje, a deweloperzy osiągają rekordowe wyniki.

  Maksymalna opłata za śmieci uzależniona od ilości zużytej wody - zmiany w ustawie śmieciowej

  Maksymalna wysokość opłaty za odpady, obliczana na podstawie metody od ilości zużytej wody ma wynosić 7,8 proc. dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. ok. 150 zł - poinformowało we wtorek 15 czerwca 2021 r. Centrum Informacyjne Rządu.

  Zarządzanie firmą budowlaną - dostęp do danych w czasie rzeczywistym

  Zarządzanie firmą budowlaną. Sektor budowlany wyszedł obronną ręką z zawirowań związanych z pandemią koronawirusa. Duży wpływ miały m.in. inwestycje zakontraktowane jeszcze przed wybuchem pandemii. Jednak wydajność prac prowadzonych w zaostrzonym reżimie sanitarnym spadła o ok. 5-20 proc. (zob. Raport PZPB “Sektor budownictwa w obliczu COVID-19”). Poszukiwanie możliwości optymalizacji powinno być więc jednym z priorytetów tej branży. Szansą na znaczne poprawienie wyników oraz lepszą organizację pracy jest bieżący dostęp do danych oraz ich analiza, która pozwala podejmować słuszne decyzje biznesowe.

  Wynajem - jedno mieszkanie, podwójny zysk

  Wynajem nieruchomości. W obliczu rosnącej inflacji, która w maju br. sięgnęła już blisko 5%, warto zastanowić się, co zrobić, aby zaoszczędzone pieniądze nie straciły na wartości. Jedną z inwestycji, po którą wciąż chętnie sięgają Polacy są nieruchomości. Mimo rosnących cen mieszkań, nadal jest to najbezpieczniejsza i najpewniejsza forma lokaty kapitału. Ponadto na rynku pojawił się nowy produkt mający przyspieszyć zwrot z takiej inwestycji – tzw. Wehikuł Inwestycyjny.

  Mixed-use, czyli budownictwo wielofunkcyjne

  Budownictwo wielofunkcyjne - mixed-use. Nowoczesne kompleksy wielofunkcyjne, otwarte na interakcje społeczne i zapewniające lokalne potrzeby, które wygrywają dziś z tradycyjnymi biurowcami, wyznaczają kierunek rozwoju inwestycji w sektorze komercyjnym.

  Lokalny program "Mój Deszcz"

  Lokalny program "Mój Deszcz". Miejski program dotacji do łapania deszczówki, uzupełniający program centralny, rozpoczyna samorząd Gliwic. Na wykonanie zbiorników do łapania i wykorzystania wód deszczowych ma być przeznaczone do 4 tys. zł – w ramach półmilionowego budżetu.

  Rynek nieruchomości biurowych w Europie

  Rynek nieruchomości biurowych. Z powodu pandemii Covid-19 spadło zapotrzebowanie na biura w Europie i inwestycje w nowe nieruchomości. W Londynie ten trend zaczyna się odwracać. We Francji wzrasta zapotrzebowanie na zielone dachy i tarasy. W Szwecji myśli się o "biurach przyszłości". Nadal puste pozostają biura we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

  Wynajem mieszkania - wysokość czynszu w 2021 roku

  Wynajem mieszkania - wysokość czynszu w 2021 roku. Wynajem 50-metrowego mieszkania bez liczników i opłat dodatkowych to wydatek od 800 zł miesięcznie. W drogich zazwyczaj Wrocławiu czy Krakowie można znaleźć oferty oscylujące wokół 1000 zł. Aż 5890 zł to najwyższa stawka w Warszawie. Za tak duże różnice odpowiada m.in. lokalizacja i standard wykończenia.

  Dynamiczny wzrost aktywności deweloperów

  Rynek nowych nieruchomości mieszkaniowych. Obserwujemy dynamiczny wzrost aktywności deweloperów. Znacznie więcej wydanych pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji.

  Program „Ciepła woda bez piecyka” - do 200 tys. zł dofinansowania

  Program „Ciepła woda bez piecyka”. Do 200 tys. zł dofinansowania mogą otrzymać zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych w Krakowie, którzy przystąpią do programu „Ciepła woda bez piecyka”. Zakłada on zastępowanie piecyków łazienkowych centralną instalacją ciepłej wody.

  Czy deweloperzy będą budować na gruntach gminnych?

  Inwestycje mieszkaniowe. Czy będą powstawać osiedla na gruntach gminnych w ramach współpracy opartej o nowe przepisy dotyczące rozliczania lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, tzw. ustawy lokal za grunt? Jak deweloperzy oceniają możliwość realizacji projektów w nowym programie? Czy gminne grunty są dla nich interesujące?

  Kredyt denominowany w walucie obcej - wyrok TSUE dot. przedawnienia zwrotu pieniędzy

  Kredyt denominowany w walucie obcej. Wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku - orzekł 10 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących kredytów denominowanych we franku szwajcarskim (CHF), gdzie walutą spłaty było euro (EUR). Zdaniem TSUE, informacje przekazane konsumentowi przez kredytodawcę dotyczące istnienia ryzyka kursowego nie spełniają wymogu przejrzystości, jeżeli opierają się na założeniu, że parytet między walutą rozliczeniową a walutą spłaty pozostanie stabilny przez cały okres obowiązywania tej umowy.

  Jak zainwestować z sukcesem w lokal pod wynajem?

  Wynajem nieruchomości. Najważniejsze czynniki decydujące o biznesowym sukcesie inwestowania w nieruchomości na wynajem to lokalizacja, która jest dobrze skomunikowana, bliskość terenów zielonych i elastyczność funkcji.

  Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji

  Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, podpisana już przez prezydenta, umożliwi prowadzenie sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji.

  Inteligentny dom - czego oczekują Polacy?

  Inteligentny dom. Ponad 50% Polaków deklaruje, że bardziej niż jeszcze rok temu zwraca uwagę na oszczędności na rachunkach – wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research dla Netatmo. Potrzeba oszczędności jest najczęstszą zachętą do zakupu urządzeń smart home. Polacy kupują też inteligentne rozwiązania aby ułatwić sobie życie, co ma szczególne znaczenie teraz, gdy więcej czasu spędzamy w domu. W ciągu ostatniego roku urządzenie smart home kupił już co dziesiąty z nas.

  Fotowoltaika - zmiany w rozliczeniach prosumentów od 2022 roku

  Fotowoltaika - zmiany w rozliczeniach prosumentów od 2022 roku. Mimo zmian w systemie rozliczeń prosumentów nadal opłacalna będzie instalacja paneli fotowoltaicznych (PV) i produkcja z nich prądu - podkreślił 9 czerwca 2021 r. wiceszef Ministerstwa Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska. Dodał, że ci którzy zainstalują panele do końca 2021 r. będą rozliczać się na dotychczasowych zasadach przez 15 lat.

  Powstanie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

  Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę tworzącą Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, który ma zwiększyć ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej - podała Kancelaria Prezydenta RP.

  Jak długo trzeba zbierać na wkład własny dla dziecka?

  Wkład własny dla dziecka - wielu rodziców zamierza odkładać pieniądze na taki cel. Jak długo trzeba oszczędzać na wkład własny?

  Polski Ład. Dofinansowanie na mieszkanie spółdzielcze

  Polski Ład ma zapewnić dofinansowanie wkładu mieszkaniowego dla członków spółdzielni. Wspomnianym rozwiązaniem będą zainteresowane głównie małe rodziny. Spółdzielnie na razie obserwują sytuację i na pewno będą oceniać dodatkowy popyt. Jakie znaczenie będzie miał Polski Ład dla spółdzielni mieszkaniowych?