reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Jak zakwestionować uchwałę walnego zgromadzenia?

Jak zakwestionować uchwałę walnego zgromadzenia?

Co zrobić jeżeli nie zgadzamy się z uchwałą podjętą przez walne zgromadzenie spółdzielni? Jeżeli doszło do naruszenia prawa, może okazać się że uchwała jest nieważna od chwili jej podjęcia.

Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

Jeżeli jednak uchwała walnego zgromadzenia jest sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa - jest nieważna (z mocy prawa od chwili jej podjęcia nie wywołuje żadnych konsekwencji tak jakby jej w ogóle nie było). Może być w takim wypadku zakwestionowana na drodze sądowej. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały można wnieść w każdym czasie.

Jeżeli natomiast uchwała jest sprzeczna z postanowieniami statutu spółdzielni bądź z dobrymi obyczajami, godzi w interesy spółdzielni albo ma na celu pokrzywdzenie członka może być zaskarżona do sądu w trybie powództwa o uchylenie uchwały. Powództwo takie należy wnieść w terminie sześciu tygodni od dnia walnego zgromadzenia. Jeżeli powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania powództwo należy wnieść w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia.

Jeżeli ustawa lub statut spółdzielni wymagają zawiadomienia członka o uchwale, sześciotygodniowy termin na zaskarżenie uchwały biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie. Sąd może nie uwzględnić upływu terminu na zaskarżenie uchwały, jeżeli utrzymanie uchwały walnego zgromadzenia w mocy wywołałoby dla członka szczególnie dotkliwe skutki, a opóźnienie w zaskarżeniu tej uchwały jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest nadmierne.

Powództwo o uchylenie uchwały może wytoczyć każdy członek spółdzielni lub zarząd spółdzielni. Wyjątkiem jest uchwała w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka spółdzielni - prawo jej zaskarżenia przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu. Właściciel lokalu niebędący członkiem spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu.

W przypadku wytoczenia powództwa przez zarząd spółdzielni, spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez radę nadzorczą, a spółdzielnię, w której nie powołuje się rady nadzorczej, pełnomocnik ustanowiony przez walne zgromadzenie. W wypadku nieustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla spółdzielni.

Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały walnego zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

Nadzór nad spółdzielniami mieszkaniowymi sprawuje minister infrastruktury. Ma on prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i działalności spółdzielni mieszkaniowych, niezbędnych do dokonywania oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności spółdzielni. Spółdzielca może zwrócić się do niego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności spółdzielni, czyli na przykład podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały sprzecznej z prawem lub statutem spółdzielni. Jeżeli minister infrastruktury stwierdzi, że nasze zarzuty są zasadne i doszło do naruszenia prawa przez spółdzielnię mieszkaniową, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie lustracji do związku rewizyjnego do którego należy spółdzielnia lub Krajowej Rady Spółdzielczej (jeżeli spółdzielnia nie jest zrzeszona w związku rewizyjnym). Lustrację przeprowadza się na koszt spółdzielni.

Zobacz też serwis: Nieruchomości

reklama

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama