| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Zasiedzenie nieruchomości - poradnik

Zasiedzenie nieruchomości - poradnik

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia własności nieruchomości. Po odpowiednio długim okresie, posiadacz samoistny może domagać się przed sądem uznania, że w stosunku do danej nieruchomości przysługuje mu prawo własności, które niejako zostało odebrane właścicielowi z uwagi na brak wykonywania przez niego uprawnień właścicielskich. Niniejszy poradnik przedstawia zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne związane z tą instytucją.

4. Przykładowy wniosek o stwierdzenie zasiedzenia

Warszawa, dnia 28 lutego 2009 roku

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Wydział Cywilny

Pl. Jagielloński 1

98-300 Wieluń

                     

Wnioskodawcy: Kuropatwa Janusz i Grażyna

zam. Wola Rudlicka 33

reprezentowana przez r.pr. Jana Kowalskiego

Adres do doręczeń:

Konopacka 2

00-222 Warszawa

wartość przedmiotu sprawy: 2,500 zł.

Wniosek

o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości

W imieniu Kuropatwy Janusza i  Grażyny (pełnomocnictwo w załączeniu) wnoszę o:

1.   stwierdzenie, że wnioskodawca nabył przez zasiedzenie nieruchomość położoną w Woli Rudlickiej  o numerze 557 o powierzchni 0,4518,

2.   dokonanie ogłoszenia o toczącym się postępowaniu w Rzeczpospolitej i wezwanie osób zainteresowanych w trybie art. 609 kpc.

Uzasadnienie

Kuropatwa Grażyna i Janusz są jedynymi właścicielami nieruchomości położonej w Woli Rudlickiej  o numerze 557. Posiadaczami samoistnymi widniejącymi na wypisach z rejestru gruntów są Wincenty Małek oraz Michał Stojan. Posiadacze samoistni od 1975 roku nie użytkują działki, zaś małżeństwo Kuropatwów kontynuuje użytkowanie. 

Wnioskodawcy są posiadaczami samoistnymi wymienionej działki, gdyż faktycznie władają nieruchomością jak właściciele, postępują jak właściciel poprzez zagospodarowanie gruntu zgodnie z jego przeznaczeniem, a więc wykonują wszelkie uprawnienia przysługujące właścicielowi we własnym imieniu i na własny rachunek. Na większości działki znajduje się las, który jest przecinany oraz regularnie porządkowany

Prawo do władania nieruchomością nie jest oraz nie będzie przez nikogo kwestionowane.

 dokumenty:

–     zaświadczenie nr 1025/814/2005,

Nieruchomość położona jest w powiecie wieluńskim, obręb Wola Rudlicka,  oznaczona numerem ewidencyjnym 557.

Dowód:

dokumenty:

- wypis z rejestru gruntów

- zaświadczenie o uiszczaniu podatku od nieruchomości.

Upływ terminu zasiedzenia pociąga za sobą nabycie własności nieruchomości z mocy prawa. Oznacza to, iż nabycie prawa własności w drodze zasiedzenia następuje z mocy samego prawa w chwili, kiedy spełnione zostały wszystkie wymagane przesłanki, tj. z upływem ostatniego dnia zasiedzenia ( uzasadnione uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 1950 r. C 1864/49 OSN 1950). Z zasady tej wypływa  wniosek, że zasiedzenie następuje na rzecz osoby, która w chwili upływu ostatniego dnia terminu zasiedzenia jest posiadaczem nieruchomości pod tytułem właściciela.

Nikt inny nie zgłasza roszczeń do wyżej wymienionej nieruchomości.

Na podstawie art. 609 kpc wnosimy o wezwanie osób zainteresowanych - właścicieli lub ich następców prawnych - przez ogłoszenie w Rzeczpospolitej, na koszt wnioskodawcy.

Podstawę prawną wniosku stanowią art. 172 2 KC oraz 176 KC.

W tym stania rzeczy wniosek jest konieczny i uzasadniony.

Załączniki:

1.               dowody jak w uzasadnieniu,

2.               odpis wniosku,

3.               oświadczenie złożone w trybie art. 89 § 3 kpc.

4.               Dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 2000 zł.

Zobacz także: Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

Własne

Zdjęcia

Nieruchomości. Fot. Fotolia
Nieruchomości. Fot. Fotolia

Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń69.30 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »