| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Organizacja spółdzielni

Organizacja spółdzielni

W każdej spółdzielni funkcjonuje rada nadzorcza, zarząd i walne zgromadzenie, a w spółdzielniach, w których walne zgromadzenia zastąpione jest przez zebranie przedstawicieli - zebrania grup członkowskich. Spółdzielnia może tworzyć również inne organy, a ich nazwy i kompetencje określa statut spółdzielni.

Wybory do organów spółdzielni dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów i jest to zasada bezwzględnie obowiązująca. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym, co ma zapewnić głosowanie członków zgodnie z ich przekonaniami. Powoływanie i odwoływanie członków organów fakultatywnych określają postanowienia statutu. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Statut może określać czy do podjęcia uchwały wymagana jest zwykła, bezwzględna czy kwalifikowana większość głosów.

Najważniejszym organem spółdzielni jest walne zgromadzenie, do którego kompetencji należą wszystkie kluczowe sprawy związane z działalnością spółdzielni. Walne zgromadzenie pełni funkcję uchwałodawczą i kontrolną. Statut spółdzielni innej niż mieszkaniowa może postanowić, że jeżeli ilość członków przekroczy określoną liczbę, walne zgromadzenie członków zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli. W takim wypadku statut powinien określać zasady ustalania liczby przedstawicieli i ich wyboru oraz czas trwania przedstawicielstwa. W spółdzielniach mieszkaniowych mających powyżej pięciuset członków walne zgromadzenie może być podzielone na części, jednak mieszkańców jednego budynku nie można przyporządkować do różnych grup. Walne zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Możliwe jest zwołanie walnego zgromadzenia na żądanie rady nadzorczej lub przynajmniej jednej dziesiątej liczby członków (nie mniej jednak niż trzech).

W walnym zgromadzeniu członek spółdzielni musi brać udział osobiście! Udzielenie pełnomocnictwa rodzinie czy znajomym nic nie da. Osoby prawne biorą natomiast udział w walnym zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli. Podczas głosowań każdy członek ma jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów.

Rada nadzorcza pełni funkcję przede wszystkim kontrolno–nadzorczą w spółdzielni, ma również kompetencje zarządzające oraz reprezentacyjne. Do rady wybierani są wyłącznie członkowie spółdzielni. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna, może ona wskazać osobę nie będącą członkiem, na kandydata na członka rady. W skład rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami spółdzielni. Długość kadencji rady ustala statut, w spółdzielniach mieszkaniowych nie może być ona dłuższa niż 3 lata, a jej członkowie mogą pełnić swoje funkcje nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Żurawska-Wojcieszek

Auditor, konsultant, trener w zakresie systemów zarządznia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »