reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Umowa o najem okazjonalny lokalu mieszkalnego

Umowa o najem okazjonalny lokalu mieszkalnego

Umowa o najem okazjonalny lokalu mieszkalnego została uregulowana przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W przeciwieństwie do „zwykłej” umowy najmu, umowa o najem okazjonalny daje większe zabezpieczenie wynajmującemu lokal mieszkalny.

Dla kogo umowa o najem okazjonalny?

Umowa o najem okazjonalny może zostać zawarta przez właściciela lokalu (służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych), będącego osobą fizyczną, który nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Umowa taka jest zawierana na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Załączniki do umowy

Do umowy o najem okazjonalny należy dołączyć w szczególności:

– oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego w terminie wskazanym w żądaniu sporządzonym przez właściciela,

– wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,

– oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu (odnosi się to do lokalu zastępczego, w którym najemca mógłby zamieszkać, po opróżnieniu lokalu dotychczas używanego); na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym. 

W przypadku utraty możliwości zamieszkania w lokalu, o którym mowa powyżej, najemca jest zobowiązany w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, oraz przedstawić oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu, pod rygorem wypowiedzenia umowy.

Zobacz: Najem okazjonalny – kaucja, opłaty, zakończenie umowy

Forma umowy

Umowa o najem okazjonalny lokalu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany umowy muszą zostać sporządzone na piśmie.

Wynagrodzenie notariusza

Oświadczenia, o których była mowa w poprzednich akapitach powinny zostać sporządzone w formie aktu notarialnego. Ustawa wskazuje, że wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy sporządzeniu ww. oświadczeń, wynosi nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od dnia 1 stycznia 2012 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1 500 zł.

Zgłoszenie zawarcia umowy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego

Właściciel zgłasza zawarcie umowy o najem okazjonalny lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Właściciel lokalu ma obowiązek przedstawić najemcy potwierdzenie powyższego zgłoszenia – na żądanie najemcy.

Zobacz serwis: Najem

Podstawa prawna

Ustawa z 21.06.2001 r. ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama