reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Pozwolenie na budowę – kiedy może zostać wydane?

Pozwolenie na budowę – kiedy może zostać wydane?

Budowa domu niewątpliwie wymaga pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Komu może zostać wydane i na jakich warunkach?

Komu może zostać wydane pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę może zostać wydane inwestorowi, który:

– złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ile jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (odnosi się to do przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),

– złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Co powinien zawierać wniosek o pozwolenie na budowę?

Wniosek o pozwolenie na budowę powinien zawierać:

– nazwę organu właściwego do wydania pozwolenia,

– imię i nazwisko lub nazwę oraz adres inwestora,

– nazwę i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaje obiektów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej,

– załączniki.

Zobacz: Remont domu a przebudowa budynku

Co należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę?

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

– cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane (przepis odnosi się do zaświadczenia o dokonanym wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie np. kierownik robót budowlanych), aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000; 

– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 

– decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (odnosi się to do przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Czynności poprzedzające wydanie pozwolenia

Należy zaznaczyć, że pozwolenie na budowę może zostać wydane po uprzednim:

– przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, o ile jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

– uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów.

Zobacz serwis: Prawo budowlane

Podstawa prawna

Ustawa z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Pozwolenie na budowę.
Pozwolenie na budowę.

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców59.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, kadr i płac, audytu, podatków oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama