reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Najem okazjonalny – kaucja, opłaty, zakończenie umowy

Najem okazjonalny – kaucja, opłaty, zakończenie umowy

Najem okazjonalny lokalu mieszkalnego został uregulowany przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Najem okazjonalny ułatwia dokonanie eksmisji najemcy – nie jest ona zależna od przyznania lokalu socjalnego najemcy.

Podstawowe założenia

Najem okazjonalny jest przeznaczony dla właścicieli lokali mieszkalnych (tylko osób fizycznych), którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali. Umowę o najem okazjonalny zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na czas określony – nie dłuższy niż 10 lat.

Kaucja

Zawarcie umowy o najem okazjonalny może zostać uzależnione od wpłacenia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu, przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Kaucja nie może być wyższa niż sześciokrotność miesięcznego czynszu za dany lokal – obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu lokalu. 

Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu należności właściciela.

Wygaśnięcie, rozwiązanie umowy

Umowa o najem okazjonalny lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, albo ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy. 

Zobacz: Najem lokalu komunalnego a dziedziczenie

Gdy najemca nie opróżnił dobrowolnie lokalu

W przypadku gdy najemca nie opróżnił dobrowolnie lokalu, po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela. Żądanie takie zawiera w szczególności:

– oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy; 

– wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego; 

– termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal. 

W sytuacji bezskutecznego upływu 7-dniowego terminu, właściciel lokalu składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca poddał się egzekucji. Do wniosku należy dołączyć: żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą;  dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela; potwierdzenie zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Brak oświadczenia wskazującego lokal zastępczy

Jeżeli najemca nie dopełnił obowiązku wskazania lokalu zastępczego, w którym mógłby zamieszkać po opróżnieniu dotychczas zajmowanego lokalu, właściciel lokalu może wypowiedzieć na piśmie umowę najmu okazjonalnego, z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. 

reklama

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stronyireszta.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama