reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Najem okazjonalny – kaucja, opłaty, zakończenie umowy

Najem okazjonalny – kaucja, opłaty, zakończenie umowy

Najem okazjonalny lokalu mieszkalnego został uregulowany przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Najem okazjonalny ułatwia dokonanie eksmisji najemcy – nie jest ona zależna od przyznania lokalu socjalnego najemcy.

Podstawowe założenia

Najem okazjonalny jest przeznaczony dla właścicieli lokali mieszkalnych (tylko osób fizycznych), którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali. Umowę o najem okazjonalny zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na czas określony – nie dłuższy niż 10 lat.

Kaucja

Zawarcie umowy o najem okazjonalny może zostać uzależnione od wpłacenia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu, przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Kaucja nie może być wyższa niż sześciokrotność miesięcznego czynszu za dany lokal – obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu lokalu. 

Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu należności właściciela.

Wygaśnięcie, rozwiązanie umowy

Umowa o najem okazjonalny lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, albo ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy. 

Zobacz: Najem lokalu komunalnego a dziedziczenie

Gdy najemca nie opróżnił dobrowolnie lokalu

W przypadku gdy najemca nie opróżnił dobrowolnie lokalu, po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela. Żądanie takie zawiera w szczególności:

– oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy; 

– wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego; 

– termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal. 

W sytuacji bezskutecznego upływu 7-dniowego terminu, właściciel lokalu składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca poddał się egzekucji. Do wniosku należy dołączyć: żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą;  dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela; potwierdzenie zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Brak oświadczenia wskazującego lokal zastępczy

Jeżeli najemca nie dopełnił obowiązku wskazania lokalu zastępczego, w którym mógłby zamieszkać po opróżnieniu dotychczas zajmowanego lokalu, właściciel lokalu może wypowiedzieć na piśmie umowę najmu okazjonalnego, z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. 

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

LingoLab.pl

Internetowa Szkoła Językowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama