| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania projektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Stronami umowy są inwestor, który organizuje roboty budowlane na własny rachunek we własnym imieniu i wykonawca, który zobowiązuje się prawidłowo wykonać określone umową roboty i bierze za to odpowiedzialność. Inwestor ponosi odpowiedzialność za organizację i realizację robót budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem.

W umowie o roboty budowlane strony powinny określić jaki zakres prac zostanie wykonany osobiście przez wykonawcę, a jaki przez podwykonawców. Za zgodą inwestora wykonawca, może zawrzeć umowę o roboty budowlane z podwykonawcą. Umowa ta powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Podwykonawca może zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami, ale tylko za zgodą wykonawcy i inwestora.

Zobacz serwis: Umowy

Za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę inwestor, wykonawca oraz zawierający umowę z podwykonawcą ponoszą odpowiedzialność solidarną.

Wynagrodzenie za roboty budowlane zazwyczaj płatne jest w częściach, po ukończeniu każdego z etapów budowy, jednak w umowie strony mogą postanowić inaczej.

Jeżeli doszłoby do uszkodzenia lub zniszczenia budynku na skutek np. wykonania robót według wskazówek inwestora lub jeśli dostarczone przez niego materiały lub maszyny okazałyby się wadliwe, wykonawca może żądać od inwestora zapłaty umówionego wynagrodzenia lub jego części. Takie żądanie jest możliwe tylko w sytuacji jeżeli wykonawca uprzedziłby inwestora o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia budynku albo jeśli mimo zachowania należytej staranności nie mógł stwierdzić wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów lub urządzeń.

Zobacz serwis: Prawo budowlane

Jak zabezpieczyć płatności?

W celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych inwestor musi udzielić wykonawcy gwarancji zapłaty, która może być gwarancją bankową, ubezpieczeniową, akredytywą bankową lub poręczeniem banku udzielonym na zlecenie inwestora. Wykonawca w każdym czasie może żądać od inwestora przedstawienia gwarancji zapłaty za roboty budowlane do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy, a także  robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, które zostały zaakceptowane przez inwestora na piśmie.

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Bąkowski Kancelaria Radcowska

Kancelaria świadczy zarówno stałą obsługę prawną, doradztwo i obsługę określonych projektów czy transakcji o charakterze jednorazowym.

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Pobierz bezpłatny wzór umowy o roboty budowlane. Fot./ Fotolia
Pobierz bezpłatny wzór umowy o roboty budowlane. Fot./ Fotolia

Ochrona danych pracowników. Zmiany 201969.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Castrol

Castrol jest jednym z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Produkty Castrol powstają w oparciu o analizy, zaawansowane technologie i innowacje. Castrol od zawsze kładzie nacisk na opracowywanie środków smarnych najwyższej jakości. W tym celu stworzył zaawansowane centra technologiczne, działające w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Indiach i Chinach. Castrol posiada dostęp do wszystkich typów baz oraz dodatków olejowych, dzięki czemu do każdego z produkowanych przez siebie środków smarnych może dobierać najlepsze bazy i dodatki z całego świata.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »