reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Jak uzyskać pozwolenie na użytkowanie?

Jak uzyskać pozwolenie na użytkowanie?

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego nie jest wymagane we wszystkich wypadkach. Do użytkowania obiektów budowlanych, na których wzniesienie wymagane jest pozwolenie na budowę, koniecznym jest dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Prawo budowlane przewiduje trzy przypadki, w których konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych.

 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest wymagane w następujących przypadkach:

 • Wskazanych w załączniku do ustawy kategorii obiektów budowlanych wymagających takiego pozwolenia,
 • Wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  lub na obszar objęty programem Natura 2000 lub też w przypadku wskazanym w art. 51 ust.4 prawa budowlanego, czyli przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, właściwy organ nakłada obowiązek doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego-po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku i wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych  albo jeżeli budowa została zakończona-o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego.
 • Przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. Należy zaznaczyć, że otrzymanie częściowego pozwolenia na użytkowanie nie oznacza automatycznego obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie na resztę obiektu.

Stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor.

Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, jest obowiązany zawiadomić o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania: 

 • Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • Państwową Inspekcję Pracy,
 • Państwową Straż Pożarną

Powyższe organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Niezajęcie przez nie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Zobacz też: Czym jest bonifikata w opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste?

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor powinien dołączyć:

 1.  oryginał dziennika budowy;
 2.  oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 3.  oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 4.  protokoły badań i sprawdzeń;
 5.  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
 6.  potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
 7.  kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku z pewnymi wyjątkami, np. dla budynków wolnostojących o powierzchni do 50 mkw, budynków podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 8.  oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Bąkowski Kancelaria Radcowska

Kancelaria świadczy zarówno stałą obsługę prawną, doradztwo i obsługę określonych projektów czy transakcji o charakterze jednorazowym.

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Jak zyskać pozwolenie na użytkowanie?
Jak zyskać pozwolenie na użytkowanie?

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców51.75 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama