| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Rozpoczęcie i prowadzenie budowy na każdym etapie lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zasada ta dotyczy zarówno budowy, jak i rozbudowy oraz nadbudowy obiektów budowlanych, a także prac polegających na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku, gdy inwestor ma zamiar wybudować więcej niż jeden obiekt, pozwolenie może na jego wniosek dotyczyć wybranych obiektów, lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Do takiego wniosku inwestor powinien przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu dla całego zamierzenia budowlanego. Wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor powinien załączyć m.in.:

  • 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami oraz zaświadczeniem;
  • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – pod rygorem odpowiedzialności karnej;
  • Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jeżeli jest wymagana;

Jeżeli nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wniosek o pozwolenie na budowę może być złożony tylko w okresie ważności tej decyzji.

Nie wydaje się pozwolenia na budowę po jej faktycznym rozpoczęciu.

Zobacz także serwis: Dom i prawo

W stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru Zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę wydaje się po uzgodnieniu projektu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Niezajęci stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych.

Pozwolenie na budowę może być wydane po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz po wcześniejszym uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów. Uzgodnienia te lub opinie powinny nastąpić w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań, a niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń.

Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.

Zobacz także: Pozwolenie na wykonanie robót budowlanych

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Bąkowski Kancelaria Radcowska

Kancelaria świadczy zarówno stałą obsługę prawną, doradztwo i obsługę określonych projektów czy transakcji o charakterze jednorazowym.

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?
Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Ochrona danych pracowników. Zmiany 201969.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »