reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości

Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości

Zmiana sposobu użytkowania wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu powinien być określony dotychczasowy oraz przewidywany sposób użytkowania obiektu budowlanego.

Zgłoszenie powinno być dokonane przed faktyczną zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
  • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku planu, ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
  • w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Jeżeli zmiana sposobu użytkowania wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, narusza ustalenia obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego albo w przypadku jego braku, decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, lub też  np. może spowodować niedopuszczalne zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu zachowania zabytków czy też powstanie lub zwiększenie uciążliwości dla terenów sąsiednich, właściwy organ wnosi sprzeciw.

Zobacz serwis: Sprawy urzędowe

Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast jeżeli zmiana ta wymaga wykonania prac objętych obowiązkiem zgłoszenia, tryb postępowania będzie taki sam jak przy zgłoszeniu.

Co zrobić jeśli obiekt użytkowany jest niezgodnie z przeznaczeniem?

Dokonanie zgłoszenia po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.

W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, właściwy organ, w drodze postanowienia wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części oraz nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów, które powinny być dołączone do zgłoszenia (wykaz powyżej). Po upływie tego terminu lub na wniosek zobowiązanego, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, i – w przypadku stwierdzenia jego wykonania – w drodze postanowienia ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na wydane przez organ postanowienie w tym zakresie, przysługuje zażalenie.

Zobacz serwis: Prawo budowlane

Jeżeli zobowiązany nie wykona w terminie powyższego obowiązku i nie przedstawi organowi wymaganych dokumentów lub w dalszym ciągu użytkuje obiekt pomimo wstrzymania, czy też dokona zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo wniesienia przez organ sprzeciwu, właściwy organ będzie zmuszony wydać decyzję o nakazie  przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Bąkowski Kancelaria Radcowska

Kancelaria świadczy zarówno stałą obsługę prawną, doradztwo i obsługę określonych projektów czy transakcji o charakterze jednorazowym.

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Zmiana sposobu użytkowania. / Fot. Fotolia
Zmiana sposobu użytkowania. / Fot. Fotolia

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców51.75 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama