reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Samowola budowlana i jej legalizacja

Samowola budowlana i jej legalizacja

Samowolą budowlaną jest budowa obiektu budowlanego bądź jego części bez uzyskania uprzednio prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia lub prowadzenie budowy pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ, a także wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami prawa.

W przypadku wybudowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego pozwolenia na budowę lub niezgodnie z nim właściwy organ nadzoru budowlanego jest obowiązany nakazać rozbiórkę takiego obiektu lub jego części. Jeżeli wykonane prace budowlane znacznie odbiegają od zatwierdzonego projektu, organ nadzoru może nakazać przywrócenie obiektu do stanu zgodnego z projektem stanowiącym załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę. Istnieje możliwość odstąpienia przez organ nadzoru od wydania decyzji o nakazie rozbiórki, czyli dokonanie legalizacji budowy obiektu budowlanego wybudowanego bez pozwolenia.

Zobacz również: Kiedy nie jest potrzebne pozwolenie na budowę?

Legalizacja jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy budowa jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie narusza przepisów prawa w zakresie umożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.

Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi w 2008 roku, w przypadku rozpoczęcia procedury legalizacyjnej właściciel obiektu może przedstawić decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która stała się ostateczna także w trakcie prowadzenia postępowania w przedmiocie rozbiórki budowy, a nie później niż w dniu wszczęcia tego postępowania.

Postępowanie legalizacyjne jest wszczynane z urzędu. Za datę wszczęcia postępowania z urzędu uznaje się dzień pierwszej czynności urzędowej podjętej przez uprawniony podmiot, o której zawiadomiono stronę. Jeżeli budowa obiektu prowadzona jest bez wymaganego pozwolenia na budowę, organ nadzoru zobowiązany jest do zbadania, czy zrealizowana bądź realizowana budowa jest zgodna z przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi i czy istnieje możliwość doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem. Jeżeli tak, organ nadzoru budowlanego jest zobowiązany wszcząć postępowanie legalizacyjne tego obiektu budowlanego.

Jeżeli obiekt spełnia przesłanki legalizacji, właściwy miejscowo i instancyjnie organ nadzoru budowlanego w odniesieniu do budowy niezrealizowanej obligatoryjnie wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych. Postanowienie to jest niezaskarżalne i niezależne od stanu zaawansowania robót, o ile nie zostały zakończone. W postanowieniu organ ustala wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy i zobowiązuje do przedłożenia w wyznaczonym przez siebie terminie:

  • zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej w dniu wszczęcia postępowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - w braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami oraz zaświadczeniami o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego;
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • dodatkowe dokumenty określone w ustawie w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, a także obiektów mogących stwarzać szczególne zagrożenie dla użytkowników.
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Bąkowski Kancelaria Radcowska

Kancelaria świadczy zarówno stałą obsługę prawną, doradztwo i obsługę określonych projektów czy transakcji o charakterze jednorazowym.

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Samowola budowlana grozi nakazem rozbiórki.
Samowola budowlana grozi nakazem rozbiórki.

Dokumentacja kadrowa. Zasady prowadzenia i przechowywania79.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama