reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > W jaki sposób wynajmujący powinien sporządzić umowę najmu

W jaki sposób wynajmujący powinien sporządzić umowę najmu


Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Zapisz się na nasz newsletter

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego

Zawarta dnia 14.02.2011 roku w Radomiu, pomiędzy Panem Jerzym Majewskim legitymującym się dowodem osobistym seria ADW nr 87889 wydanym przez Prezydenta Miasta Radom, zamieszkały w Radomiu przy ul. Poniatowskiego 98, zwanym w dalszej części umowy „Wynajmującym”,a Panem Michałem Kowalskim legitymującym się dowodem osobistym seria ADE nr 444555 wydanym przez Prezydenta Miasta Radom, zamieszkały w Radomiu przy ul. Wawelskiej 87, zwanym w dalszej części umowy „Najemcą”,

1. Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem lokalu mieszkalnego położonego na 9 piętrze w budynku znajdującym się w Radomiu przy ulicy Ceglanej nr 67 o łącznej powierzchni 89 m², składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju.

2. Przedmiotowy lokal opisany jest w księdze wieczystej numer 6767676 prowadzonej przez Sąd wieczystoksięgowy w Radomiu.

3. Umowa najmu zostaje zawarta na określony czas od dnia 14.02.2011 roku do dnia 14.02.2012 roku.

Zobacz serwis: Umowy w nieruchomościach

4. Wynajmujący oświadcza, iż wynajmuje i oddaje w użytkowanie Najemcy przedmiotowy lokal wraz z najmującymi się w nim urządzeniami.

5. Wykaz wszystkich urządzeń wraz z protokołem stanu technicznego został dołączony do niniejszej umowy (Załącznik 1).

6. Strony niniejszej umowy ustalają czynsz w wysokości1500 zł (jeden tysiąc złotych pięćset złotych) miesięcznie. Wskazany powyżej czynsz będzie uiszczany z góry do dnia 10 każdego miesiąca na numer rachunku bankowego (54566777778888889999999).

7. Najemca zobowiązuje się, iż nie będzie dokonywał ulepszenia przedmiotu najmu bez uprzedniej zgody Wynajmującego.

8. Najemca oświadcza, iż nie będzie dokonywał zmian budowlanych w przedmiocie najmu.

9. Najemca zobowiązuje się nie oddawać w/w lokalu mieszkalnego w podnajem osobom trzecim – bez otrzymaniu uprzednio zgody od Wynajmującego.

10. Najemca zobowiązuje się ponosić wszelkie koszty związane z eksploatację lokalu mieszkalnego.

11. Najemca zobowiązuje się w dniu podpisania umowy uiścić Wynajmującemu kaucję zabezpieczającą w wysokości 600 zł (sześćset złotych). Niniejsza kaucja służy zabezpieczeniu czynszu oraz zwrotu kosztów za ewentualnie powstałe szkody w przedmiotowym lokalu w trakcje trwania umowy najmu. Kaucja zabezpieczająca zostanie zwrócona Najemcy po wydaniu przedmiotowego lokalu.

12. Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiotowy lokal po zakończeniu umowy najmu.

13. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zobacz także serwis: Najem

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego.

15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

16. Podpis Wynajmującego i Najemcy.

Załączniki:

1. Wykaz wszystkich urządzeń wraz z protokołem stanu technicznego.

Podstawa Prawna:

- Art. 659 Kodeks Cywilny

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
Wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

INFORLEX Twój Biznes Covid-19 i tarcza antykryzysowa98.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama