reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Warunki zawarte w umowie pośrednictwa najmu nieruchomości typu wyłącznego

Warunki zawarte w umowie pośrednictwa najmu nieruchomości typu wyłącznego

W umowie pośrednictwa najmu nieruchomości typu wyłącznego należy szczegółowo określić przedmiot najmu, położenie nieruchomości wraz ze wskazaniem rodzaju nieruchomości w celu jej wynajęcia. Tego typu informacje mogą zostać dołączone do umowy w postaci załączników.

W mowie pośrednictwa najmu nieruchomości typu wyłącznego należy zawrzeć klauzule wyłączności. Oznacza to, że pośrednik posiada wyłączne uprawnienie do wykonywania czynności w zakresie pośrednictwa najmu nieruchomości na rzecz zamawiającego. Ponadto, w tym samym czasie zmawiający nie może zarzec umowy w tymże zakresie z innymi pośrednikami.

Poniżej przedstawione zostały elementy zawarte w umowie pośrednictwa najmu nieruchomości typu wyłącznego.

Elementy zawarte w umowie pośrednictwa najmu nieruchomości typu wyłącznego

1. Tytuł umowy (umowa pośrednictwa najmu nieruchomości typu wyłącznego).

2. Data oraz miejsce sporządzania umowy (Kraków, dnia 15.01.2011 rok).

3. Określenie stron umowy wraz z podaniem ich miejsca zamieszkania, numer licencji zawodowej (Pośrednika i Zamawiającego).

4. Zamawiający powierza Pośrednikowi prawo do wyłącznego pośrednictwa w zakresie najmu nieruchomości.

5. Zamawiający zobowiązuje się nie zlecać czynności w zakresie pośrednictwa innemu pośrednikowi.

Zobacz serwis: Dom i Prawo

6. Określenie przedmiotu umowy: Zamawiający zleca Pośrednikowi wykonanie czynności zmierzających do zawarcia umowy najmu w nieruchomości o następujących parametrach: nieruchomość położona w Krakowie przy ulicy Nowa Huta 89 m 7 o łącznej powierzchni 59 m², za cenę 300 000 złotych.

7. Określenie obowiązków Pośrednika: (DO obowiązków Pośrednika należy wyszukiwanie ofert nieruchomości o wskazanych w umowie parametrach, przeprowadzanie spotkań z klientami, przedstawianie prezentacji o nieruchomości potencjalnym klientom).

8. Określenie wynagrodzenia (Zamawiający obowiązany jest zapłacić wynagrodzenie w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy, wynagrodzenie Zamawiający ma obowiązek przesłać na numer rachunku bankowego nr 444445555000).

9. Określenie warunków wypowiedzenia umowy (Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo, iż Zamawiający traci prawo do wypowiedzenia umowy po przedłożeniu przez Pośrednika pisemnej oferty sprzedaży przedmiotowej nieruchomości – o parametrach określonych w niniejszej umowie).

10. Postanowienia określające warunki zapłaty kary umownej (W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy – strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w wysokości 5 % określonego wynagrodzenia).

11. Postanowienie określające odsetki z tytułu opóźnienia (np. 1 % - za każdy dzień zwłoki).

12. Postanowienia końcowe: Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą zostać dokonane tylko w formie pisemnej – pod rygorem ich nieważności; Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednej dla każdej ze stron; Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy – będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny,

13. Podpisy stron umowy (Zamawiającego oraz Pośrednika).

Zobacz także serwis: Umowy w nieruchomościach

Podstawa prawna:

ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. N 216, poz. 2603 ze zm.)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama