| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > W jaki sposób należy napisać umowę ustanawiającą prawo lokatorskie do lokalu mieszkalnego?

W jaki sposób należy napisać umowę ustanawiającą prawo lokatorskie do lokalu mieszkalnego?

Prawo lokatorskie może zostać ustanowione zarówno na czas oznaczony, jak i nieoznaczony. W umowie ustanawiającej prawo lokatorskie do lokalu mieszkalnego należy zawrzeć szczegółowy opis przedmiotu umowy tj. strony umowy, precyzyjny opis lokalu (położenie, skład, sposoby jego wykończenia).

Wzór umowy ustanawiającej prawo do lokalu mieszkalnego:

1. data i miejsce sporządzenia umowy,

2. określenie stron umowy wraz dokładnym podaniem danych osobowych, numeru dowodu osobistego oraz numeru NIP (Prezesa Zarządu Spółdzielni, członek Zarządu Spółdzielni – zwany Sprzedającym, Nabywca),
oświadczenie Prezesa Zarządu Spółdzielni oraz członek Zarządu Spółdzielni np.
a. Prezes Zarządu Spółdzielni, członek Zarządu Spółdzielni – oświadczają, iż reprezentowana przez nich Spółdzielnia jest właścicielem nieruchomości gruntowej o numerze 87678 o powierzchni 7 ha (siedem hektarów), która jest usytuowana w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 123. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW nr 67898, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa,
b. reprezentowana przez w/w podmioty Spółdzielnia jest właścicielem lokalu mieszkalnego, położony w Krakowie przy ulicy Tomaszowskiej 87, o powierzchni użytkowej 45 m² (lokal obejmuje 2 pokoje, łazienkę, kuchnię, przedpokój, położony jest na 6 piętrze w budynku wielomieszkaniowym numer 8 w Krakowie),

Zobacz również: Jak sporządzić umowę sprzedaży prawa własnościowego do lokalu?

3. dowody potwierdzające powyższe oświadczenia dołączone do umowy w postaci załączników np. wypis z księgi wieczystej KW numer 8787, plan architektoniczny budynku wielomieszkaniowego, zaświadczenie ze Spółdzielni z dnia 8 maja 2010 roku – o wyodrębnieniu lokalu mieszkalnego nr 89 położonego na 6 piętrze w budynku wielomieszkaniowym w Krakowie przy ulicy Tomaszowskiej 87,

4. Spółdzielnia ustanawia spółdzielcze prawo lokatorskie do lokalu mieszkalnego numer 87, położonego w Krakowie przy ulicy Tomaszowskiej 87 – na rzecz Nabywcy. Prawo w/w ustanowione jest na czas nieograniczony,

Zobacz również serwis: Spółdzielnia mieszkaniowa

5. Postanowienia końcowe:
- w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową należy stosować przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i postanowienia statutu Spółdzielni,
umowę sporządzono w dwu egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron,
- wszelkie zmiany wymagają zachowania formy pisemnej – pod rygorem nieważności,
- wszelkie spory wynikające ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby Spółdzielni.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »