reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Czy umowa najmu lokalu musi zostać sporządzona na piśmie?

Czy umowa najmu lokalu musi zostać sporządzona na piśmie?

Zarówno umowa ustna, jak i pisemna jest wiążąca. Jednakże forma pisemna ze względów dowodowych jest bezpieczniejsza. Sporządzając umowę najmu nie musisz w niej określać wszystkich szczegółów, ponieważ większość regulacji znajduje się w Kodeksie cywilnym.

Sporządzając umowę najmu należy zwrócić szczególną uwagę na to, iż powinna ona określać jednoznaczne zasady obowiązujące pomiędzy stronami. Poniżej zostaną przedstawione istotne elementy, które powinny zostać zawarte w umowie najmu.

1. Należy określić strony umowy: dane osobowe najemcy oraz wynajmującego,

2. Należy podać datę sporządzenia umowy lokalu,

3. Powinno się określić lokal, a przy tym podać, w jakim konkretnym celu przedmiotowy lokal zostanie wynajęty, tj. do prowadzenia działalności gospodarczej,

4. Należy precyzyjnie określić okres najmu lokalu oraz kiedy zostanie on wypowiedziany, kwotę czynsz najmu, wysokość kaucji, termin płatności czynszu, warunku ewentualnej zmiany czynszu, 

5. Należy określić czy istnieje możliwość podnajmu przedmiotowego lokalu,

6. Warto zamieścić także informację o tym, w jakim stanie lokal znajduje się w momencie przekazania go najemcy, tzn. w tym celu zaleca się sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy.

Zobacz również: Jak zawrzeć umowę najmu mieszkania?

1. Tytuł umowy najmu: UMOWA NAJMU LOKALU;

2. Dzień zawarcia umowy oraz określenie stron umowy: niniejsza umowa zawarta dnia 23 kwietnia 2010 r. w Kielcach pomiędzy: 1. Wynajmującym (dane osobowe, miejsce zamieszkania, ewentualnie należy podać rodzaj działalności gospodarczej) a 2. Najemcą (dane osobowe miejsce zamieszkania, ewentualnie należy podać rodzaj działalności gospodarczej); 

3. Informacje dotyczące przedmiotowego lokalu: 1. Wynajmujący wynajmuje, a Najemca bierze w najem lokal gastronomiczny położony przy ulicy Sienkiewicza w Kielcach; 2. Określenie powierzchni lokalu; 3. Wynajmujący przekazuje najemcy prawo do użytkowania przedmiotowego lokalu zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie najmu;

4. Okres zawarcia i wypowiedzenia umowy: Umowa najmu lokalu została zawarta na okres od 01.09.2009 do 13.09.2010 r. Każda ze stron niniejszej umowy może wypowiedzieć najem z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia;

5. Określenie czynszu najmu oraz terminu: Najemca ustalił z Wynajmującym, iż będzie uiszczał czynsz w wysokości 700 zł (siedemset tysięcy złotych) netto miesięcznie. Nadto, wynajmujący do 10 dnia każdego miesiąca uiści czynsz w/w kwocie;

6. Informacje o stanie lokalu: Wynajmujący oświadcza, iż przekazuje Najemcy lokal w dobrym stanie technicznym. Dodatkowo pomiędzy Wyjmującym a Najemcą musi zostać sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy; 

7. Informacje dotyczące możliwości podnajmu lokalu, np. Najemca nie ma prawa do podnajmowania niniejszego lokalu;

8. Należy zawrzeć postanowienia końcowe umowy, np. 1. Wszystkie ustalone powyżej zmiany niniejszej umowy muszą zostać sporządzone w formie pisemnej, 2. Spory wynikające z niniejszej umowy zostaną rozstrzygnięte przez właściwy Sąd, 3. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron,

9. Podpis Wynajmującego oraz Podpis Najemcy,

10. Załączniki do umowy najmu: protokół zdawczo-odbiorczy, plan wynajmowanego lokalu. 

Zobacz również serwis: Najem

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Umowa najmu może zostać zawarta zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.
Umowa najmu może zostać zawarta zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.

Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy59.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama