Kategorie

W jaki sposób należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie?

Dom jednorodzinny. Fot. Stolmar Sp. z o.o.
Dom jednorodzinny. Fot. Stolmar Sp. z o.o.
Stolmar Sp. z o.o.
Pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych jest wydawane przez właściwe organy nadzoru budowlanego, tj. przez powiatowych lub wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego zgodnie z ich właściwością. W większości przypadków organem właściwym do rozpoznania wniosku inwestora o wydanie pozwolenia na użytkowanie będzie powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, a wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego będzie właściwy jedynie w przypadku niektórych inwestycji takich jak np. obiekty znajdujące się na terenie portów morskich lub lotniczych, obszarze kolejowym, dróg publicznych krajowych lub wojewódzkich lub obiektów położonych na terenach zamkniętych.

Powiadomienie straży pożarnej, PIP oraz służb sanitarnych

Pierwszym krokiem jaki powinien wykonać inwestor chcąc uzyskać pozwolenie na użytkowanie jest powiadomienie właściwe organów Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej. W zawiadomieniu inwestor powinien zawrzeć informacje o ukończeniu budowy oraz o zamiarze rozpoczęcia użytkowania obiektu. Powyższe organy mogą w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia dokonać jego kontroli w zakresie zgodności z projektem budowlanym.

Kontrola może zostać przeprowadzona jedynie w zakresie kompetencji danego organu, wynikających z właściwych przepisów, a wiec np. komendant straży pożarnej nie będzie uprawniony do dokonania negatywnej oceny obiektu z uwagi na niedochowanie norm sanitarnych. W powyższym, 14 dniowym, terminie uprawnione organy mogą dokonać kontroli obiektu budowlanego i ewentualnie wnieść sprzeciw.

Zobacz także: Jak starać się o dopłatę na remont kamienicy?

Sprzeciw ww. organów przybiera postać decyzji administracyjnej. Należy pamiętać, iż upływ 14 dniowego terminu bez podjęcia działań przez powiadomione organu powoduje, że bezczynność organów traktowana jest jako ich milcząca zgoda i ww. organy nie będą mogły na dalszych etapach postępowaniach w sprawie pozwolenia na użytkowanie zgłosić swojego sprzeciwu. Z powyższych powodów, inwestor powinien zadbać o to aby móc wykazać początek biegu terminu, dlatego też wspomniane zawiadomienia powinny zostać złożone osobiście przez inwestora w siedzibie urzędu lub wysłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zobacz także: Co należy zawrzeć we wniosku o ustalenie warunków zabudowy?

Wniosek do nadzoru budowlanego

Następnie, po upływie wspomnianego 14 dniowego terminu, inwestor powinien złożyć wniosek do właściwego powiatowego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Do wniosku inwestor musi dołączyć:

Zobacz także: Rozbiórka budynków – kiedy wymagane jest pozwolenie?

 1. oryginał dziennika budowy,
 2. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, pozwoleniem na budowę i przepisami oraz o doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy wraz z jego otoczeniem,
 3. oświadczenia o odpowiednim zagospodarowaniu terenów przyległych,
 4. protokoły badań i sprawdzeń,
 5. podwykonawczą inwentaryzację geodezyjną,
 6. potwierdzenie dokonania odbioru przyłączy,
 7. kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz
 8. oświadczenia o braku sprzeciwu organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Kontrola obiektu

Na podstawie wniosku inwestora organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest przeprowadzić obowiązkową kontrolę obiektu i jego otoczenia. Kontrola budowy powinna zostać przeprowadzona w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez organ wniosku inwestora. O terminie przeprowadzenia kontroli organ zobowiązany jest powiadomić inwestora w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Należy pamiętać, że powyższy termin, w odróżnieniu od 14 dniowego terminu przewidzianego dla m.in. straży pożarnej, ma charakter jedynie instrukcyjny i nie przeprowadzenie przez nadzór budowlany kontroli w ciągu 21 dni nie skutkuje automatycznym udzieleniem pozwolenia na użytkowanie.

Zobacz również serwis: Nieruchomości

Podczas kontroli nadzór budowlany powinien zbadać zgodność obiektu budowlanego z planem zagospodarowania działki, projektem architektoniczno-budowlanym, sprawdzić wyroby budowlane mające znaczenie dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego, wykonanie nałożonych na inwestora obowiązków w zakresie rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych oraz uporządkowanie terenu budowy. Z przeprowadzonej kontroli organ nadzoru budowlanego sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przeznaczony jest dla inwestora. Inwestor jest zobowiązany przechowywać kopię protokołu przez cały okres istnienia obiektu.

Zobacz także: Zakup działki budowlanej – o czym należy pamiętać?

W przypadku stwierdzenia zaistnienia nieprawidłowości w wykonaniu obiektu budowlanego, nadzór budowlany może wymierzyć inwestorowi karę administracyjną, której wysokość uzależniona jest od rodzaju i wielkości kontrolowanego obiektu, a także ilości stwierdzonych uchybień. Wymierzenie kary następuje w drodze postanowienia. Inwestorowi przysługuje prawo odwołania się od postanowienia za pomocą zażalenia do organu wyższego szczebla w terminie 7 dni od otrzymania takiego postanowienia.

Zobacz także: Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego

Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie

W decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nadzór budowlany może zobowiązać inwestora do wykonania określonych robót budowlanych oraz określić ich termin. Należy pamiętać, że niewykonanie przez inwestora nałożonych obowiązków może spowodować uchylenie pozwolenia na użytkowanie. Nadzór budowlany jest także uprawniony do określenia warunków użytkowania obiektu. Również w przypadku ich niedotrzymania nadzór budowlany będzie mógł uchylić decyzję.
Należy pamiętać, że od wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor zobowiązany jest wnieść opłatę skarbową. Opłata skarbowa od wniosku o pozwolenie na użytkowanie wynosi 25% opłaty, jaką wnieść należy przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę.

Zobacz także: Przekazanie nieruchomości w formie darowizny – krok po kroku

4 kroki do uzyskania pozwolenia na użytkowanie

 1. Inwestor powiadamia organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej straży Pożarnej o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania,
 2. Inwestor zwraca się do nadzoru budowlanego o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
 3. Nadzór budowlany przeprowadza kontrolę obiektu i placu budowy,
 4. Nadzór budowlany wydaje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Zobacz również serwis: Najem

Co należy załączyć do wniosku o wydania pozwolenia na użytkowanie:
1) oryginał dziennika budowy,
2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
4) protokoły badań i sprawdzeń,
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy,
7) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
8) oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony powiadomionych organów.

Przepisy:
Art. 56, 57, 59, 59a, 59b-59g ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku, Nr 156, poz.1118 z późn. zm.).

Zobacz także: Podział nieruchomości po połączeniu lub scaleniu

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Faktury VAT 2021
Faktury VAT 2021
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Dom
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Rekord deweloperów - 250 tys. mieszkań w budowie

  Mieszkania w budowie. W lipcu 2021 roku w budowie pozostawało prawie 245 tys. mieszkań deweloperskich – wynika z szacunków HRE Investments opartych o dane GUS. To historyczny rekord. Najnowszy odczyt jest aż o 26% lepszy niż przed rokiem.

  W pandemii wzrosło zainteresowanie mieszkaniami na parterze

  Mieszkania na parterze. W pandemii stopień wyprzedania mieszkań na parterze wzrósł w Warszawie z 61,5 proc. we wrześniu 2020 r. do 83,8 proc. w lipcu 2021 roku - wynika z analizy serwisu tabelaofert.pl. Eksperci serwisu wskazują, że wzrost popytu na mieszkania na parterze, raczej utrzyma się w kolejnych miesiącach.

  Polacy chcą mieszkać "inteligentnie"

  Inteligentny dom. Zaawansowane nowinki technologiczne nie są już fanaberią najbogatszych. Technologia nie tyle zmieniła rzeczywistość, co po prostu stała się nową rzeczywistością. Nic więc dziwnego, że zawitała ona również do branży deweloperskiej, a kupujący coraz chętniej wybierają te osiedla, na których nie brakuje rozwiązań smart.

  Inwestowanie w nieruchomości - co się opłaca?

  Inwestowanie w nieruchomości. Rekordowy wzrost inflacji o 5,4% w skali roku spędza sen z powiek Polaków. Są ku temu powody, ponieważ takiego wzrostu nie odnotowaliśmy przez ponad 2 dekady. W celu zabezpieczenia oszczędności, obywatele inwestują w nieruchomości. Sprawdzamy, jak przy tak wysokich cenach oraz popycie zrobić to mądrze.

  Zmienia się cel kupowania mieszkań

  Rynek mieszkań na krótkoterminowy wynajem odbudowuje się. Jednak w zmodyfikowanej wersji, aby można było elastycznie zmieniać przeznaczenie lokali.

  Ile kosztuje wykończenie powierzchni biurowej - ceny montażu płyt G-K, malowania, fit-outu

  Ile kosztuje wykończenie powierzchni biurowej. Boom budowlany sprawił, że ceny niektórych surowców biją w ostatnich miesiącach kolejne rekordy. Wełna mineralna, płyty OSB czy ściany G-K – w hurtowniach momentami brakowało niektórych materiałów. Czy w tej sytuacji możemy spodziewać się obniżek kosztów wykończenia powierzchni biurowych? Na podstawie danych zgromadzonych na przestrzeni lat przez firmę zajmującą się fit-outem (tj. rearanżacją wnętrz) sprawdzamy prognozy na najbliższe miesiące.

  Do 2028 r. ma powstać 90 tys. mieszkań na wynajem

  Najem instytucjonalny. Obecnie w Polsce najem instytucjonalny oferuje 7,3 tys. mieszkań, z czego 4 tys. należy do PFR Nieruchomości. Rynek ten jednak gwałtownie rośnie. Do 2028 roku ma powstać 90 tys. takich lokali na wynajem.

  Co trzecie mieszkanie kupowane w celach inwestycyjnych

  Rynek mieszkaniowy. 34 proc. zakupów mieszkań na rynku wtórnym ma podłoże inwestycyjne - wynika z raportu Metrohouse i Gold Finance. Firmy podkreślają, że boom zakupowy na rynku mieszkaniowym trwa w najlepsze mimo zapowiedzi podwyżek stóp procentowych.

  Kupno mieszkania - jaka forma zapłaty jest najbezpieczniejsza

  Kupno mieszkania. Jak bezpiecznie płacić cenę nabywanej nieruchomości? Czy lepiej płacić przy podpisaniu aktu notarialnego, przed, czy po podpisaniu umowy sprzedaży? Czym jest depozyt notarialny? Wyjaśnia Agata Stradomska, menedżer agencji nieruchomości.

  Polacy kupują mieszkania za gotówkę

  Rynek nieruchomości wciąż notuje hossę, a deweloperzy budują nowe osiedla, by móc sprawnie odpowiedzieć na olbrzymi popyt rynkowy. Co ciekawe, większość lokali jest dziś nabywanych za gotówkę. Polacy w pierwszym kwartale bieżącego roku kupili w ten sposób 12 tysięcy mieszkań o łącznej wartości 6 miliardów złotych. Dlaczego Polacy kupują mieszkania za gotówkę?

  Bezpłatne konsultacje inżynierów budownictwa - 25 września w całej Polsce

  Budowa, eksploatacja czy remont własnego obiektu zawsze budzą wiele pytań i wątpliwości. Inżynierowie budownictwa postanowili wesprzeć Polaków w tych działaniach i służyć radą w ramach ogólnokrajowej, jednodniowej akcji w blisko 100 punktach konsultacyjnych w całej Polsce. Wydarzenie „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” zaplanowano na 25 września 2021 r. (sobota). Konsultacje są bezpłatne.

  Polski Ład w budownictwie mieszkaniowym - Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw

  Polski Ład w budownictwie mieszkaniowym. Mieszkanie bez wkładu własnego oraz ułatwienia w budowie domów mieszkalnych do 70 m2 to dwa flagowe projekty Polskiego Ładu, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów 8 września 2021 r. Nowe rozwiązania poprawią sytuację mieszkaniową polskich rodzin. Pomoże w tym wsparcie państwa w uzyskaniu i spłacie kredytu mieszkaniowego oraz uproszczenie procedury budowlanej w przypadku małych domów mieszkalnych do 70 m2.