reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Jak okazjonalnie wynająć dom?

Jak okazjonalnie wynająć dom?

Od 28 stycznia 2009 r. właściciele lokali, którzy nie chcą mieć problemów z pozbyciem się uciążliwego lokatora zyskali nową możliwość, otóż mogą wynająć swój dom lub mieszkanie na podstawie umowy o najem okazjonalny.

Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu (dom, mieszkanie, pojedyncze pokoje) służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Zawierana jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej, która nie może przekroczyć sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal (stawka czynszu obowiązująca w dniu zawarcia umowy).

Właściciel ma obowiązek w terminie 14 dni od rozpoczęcia najmu, zgłosić fakt zawarcia umowy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Niedopełnienie tej formalności będzie skutkowało tym, że wynajmujący nie będzie miał prawa eksmitować najemy na uproszczonych zasadach tzn. bez konieczności przeprowadzania postępowania eksmisyjnego.

Do umowy najmu okazjonalnego lokalu należy załączyć w szczególności:
1. oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu (koszt obciąża najemcę i wynosi 132 zł) ;
2. wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
3. oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Zobacz również serwis: Nieruchomości

Umowa najmu okazjonalnego wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia. Najemca powinien w takiej sytuacji opuścić lokal wraz z innymi domownikami i zabrać swoje rzeczy. Jeżeli dobrowolnie nie opróżni lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu. Powinno być one sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela i zawierać w szczególności:
1. oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy;
2. wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego;
3. termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w pkt. 3 (7 dni), właściciel może złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał do opróżnienia i wydania lokalu. Do wniosku załącza się:
1. żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą;
2. dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela;
3. potwierdzenie zgłoszenia zawarcia umowy najmu do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zobacz również serwis: Najem

Taki dokument jest podstawą do przeprowadzenia eksmisji. Jeśli w trakcie przeprowadzania czynności egzekucyjnych okaże się, że podany przez najemcę adres zastępczy jest fikcyjny lub utracił on możliwość zamieszkania w takim lokalu, wówczas komornik jest uprawniony w ostateczności nawet do eksmisji na bruk.

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia


Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców51.75 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patforma dla frachtu morskiego, kolejowego i lotniczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama