| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Zmiana dostawcy energii bez opłat

Zmiana dostawcy energii bez opłat

Dnia 11 marca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, której celem jest wdrożenie przepisów prawnych Unii Europejskiej , dotyczących działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych, a także przepisów w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej.

W wyniku nowelizacji odbiorcy będą mieli możliwość porównania ofert poszczególnych dostawców energii oraz prawo zakupu od wybranego przez siebie sprzedawcy. Nowe przepisy zobowiązują przedsiębiorców do sporządzania oferty sprzedaży paliw gazowych lub energii, publikowania jej na stronach internetowych oraz udostępniania do publicznego wglądu w swojej siedzibie.

Nowelizacja nakłada również obowiązki na operatorów do zamieszczania na swoich stronach internetowych oraz udostępniania do publicznego wglądu w swoich siedzibach aktualnej listy sprzedawców energii elektrycznej, z którymi operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego zawarł umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, informacji o sprzedawcy z urzędu energii elektrycznej, działającym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektro-energetycznego oraz wzorców umów zawieranych z użytkownikami systemu, w szczególności wzorców umów zawieranych z odbiorcami końcowymi.

Zobacz również serwis: Najem

Ponadto w wyniku nowelizacji zmianę sprzedawcy energii uregulowano na poziomie ustawowym. Odbiorca będzie mógł wypowiedzieć umowę, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza mu paliwa gazowe lub energię, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, składając przedsiębiorstwu energetycznemu pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu tej umowy. Umowa ta ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie odbiorcy dotarło do przedsiębiorstwa energetycznego.

Zgodnie z nowelizacją, operator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zawinione ograniczenia w dostawach prądu. Jeżeli poszkodowanym jest odbiorca indywidualny przysługiwać mu będzie rekompensata w wysokości do 5 tys. zł. W odniesieniu do przedsiębiorstw nie ustanowiono limitu rekompensaty. Górna granica wypłacanych odszkodowań uzależniona jest również od ilości poszkodowanych. Gdy jest ich wielu, wtedy niezależnie, czy odbiorcą jest osoba fizyczna czy przedsiębiorca, ustawa określa górny limit odszkodowania, jakie łącznie zapłaci operator. Aby uzyskać odszkodowanie poszkodowany musi udowodnić ograniczenie dostaw, winę dostawcy i poniesione szkody.

Zobacz również serwis: Nieruchomości

Przewidziane w nowelizacji zmiany uwzględniają dotychczasowe doświadczenia związane z funkcjonowaniem sektora energetycznego. Mają one na celu poprawienie bezpieczeństwa dostaw energii oraz bardziej racjonalne rozłożenie kompetencji z tym związanych pomiędzy różnych uczestników sektora energetycznego.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »