| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Nowelizacja ustawy o odpadach

Nowelizacja ustawy o odpadach

Dnia 12 marca 2010 r. weszła w życie ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Akt ten dostosowuje polskie przepisy do wymagań unijnych w sprawie składowania odpadów, określonych w dyrektywie Rady z dnia 26 kwietnia 1999 r. Nowelizacja umożliwi Polsce realizację zadań zawartych w „Krajowym planie gospodarki odpadami 2010”.

Nowelizacja wprowadza wiele zmian terminologicznych, m.in. zmienia ustawową definicję odpadów komunalnych, zgodnie z którą są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Możliwość zamykania składowisk z urzędu

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją jest umożliwienie zamykania z urzędu składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów technicznych przewidzianych przepisami prawa. Obecnie może tego dokonać w drodze decyzji regionalny dyrektor ochrony środowiska, marszałek województwa oraz starosta.

Jedna ogólnopolska decyzja dla przedsiębiorców z branży budowlanej

Nowelizacja ułatwia również działalność firmom, które prowadzą działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów oraz sprzątania, konserwacji i napraw. Zgodnie z nowelizacją, rozpoczęcie działalności w tym zakresie będzie możliwe na podstawie jednej decyzji administracyjnej, zatwierdzającej program gospodarki odpadami, która obejmować będzie obszar całej Polski. Decyzję tę właściwy organ wydaje na wniosek przedsiębiorcy o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami, do którego dołącza się ten program. Przedsiębiorca jest obowiązany przedłożyć ww. wniosek właściwemu organowi na 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności, powodującej wytwarzanie odpadów, lub dniem zmiany tej działalności wpływającej na rodzaj, ilość wytwarzanych odpadów lub sposób gospodarowania odpadami.

Organem właściwym do zatwierdzania programu gospodarki odpadami jest: regionalny dyrektor ochrony środowiska - dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych (tj. terenach o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa) albo marszałek województwa - w pozostałych przypadkach. Właściwość organu ustala się według miejsca siedziby lub zamieszkania wytwórcy odpadów

Zaostrzenie kar

Ponadto, nowelizacja zaostrza sankcje za nielegalne składowanie odpadów i wprowadza zakaz składowania selektywnie zebranych odpadów palnych oraz odpadów ulegających biodegradacji. Co więcej, nowelizacja dodaje do ustawy o odpadach nowy rozdział o karach pieniężnych i nakłada na wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz marszałka województwa obowiązek wymierzania kar pieniężnych za nieprawidłową gospodarkę odpadami.

Zobacz również serwis: Sprawy karne

Nowelizacja nakłada na przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie budownictwa, dodatkowy obowiązek uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, aczkolwiek za korzystne należy uznać rozwiązanie przewidujące uzyskanie tylko jednej decyzji obowiązującej w całej Polsce, co z pewnością będzie znacznie mniej uciążliwie w porównaniu do sytuacji, gdyby przedsiębiorca z branży budowlanej działający w kilku miastach w całej Polsce, miał wnioskować o oddzielne decyzje w każdym z tych miast.

Zobacz również serwis: Nieruchomości

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

tel./fax: +48 (22) 635 46 00

Autorzy:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Odpady elektryczne.
Odpady elektryczne.

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »