reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Odpowiedzialność członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Odpowiedzialność członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej ponoszą odpowiedzialność, która nierozerwalnie związana jest ze sprawowaną funkcją. Można tu mówić o odpowiedzialności organizacyjnej, cywilnej i karnej.

Zarząd jako organ wspólnoty mieszkaniowej sprawuje bieżący, operatywny zarząd i reprezentuje wspólnotę na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Składa on w jej imieniu oświadczenia woli, zaciąga zobowiązania, występuje z roszczeniami przeciwko osobom trzecim i właścicielom lokali i reprezentuje wspólnotę w postępowaniach administracyjnych.

Istota odpowiedzialności organizacyjnej sprowadza się w szczególności do należytego wykonania uchwał wspólnoty mieszkaniowej i osiągnięcia planowanego wyniku finansowego. Związane z tym regulacje zawarte są w Ustawie o własności lokali. Członków zarządu można w każdej chwili odwołać lub zawiesić w wykonywaniu ich funkcji, a uchwała w takiej sprawie nie wymaga uzasadnienia. Dlatego też w przypadku jej zaskarżenia sąd nie bada przyczyn takiej decyzji, lecz ogranicza się jedynie do kwestii proceduralnych. Innym środkiem jest możliwość wyrażenia dezaprobaty dla działalności zarządu poprzez nie udzielenie mu absolutorium. Niezależnie czy udzielono absolutorium lub nie - nie zwalnia ono członków zarządu z odpowiedzialności cywilnej.

Za wyrządzoną wspólnocie mieszkaniowej szkodę członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą. Kodeks cywilny jasno wskazuje, że dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że nie da się go wykonać wskutek okoliczności, za które dłużnik nie może odpowiadać. Członkowie zarządu odpowiadają na zasadzie winy, czyli tylko wtedy, gdy powstała szkoda jest konsekwencją niewykonania lub nienależytego wykonywania ich obowiązków.

Zobacz również serwis: Najem

Powództwo przeciwko członkom zarządu może wytoczyć wspólnota mieszkaniowa (ma ona zdolność sądową), jednakże w sytuacji, gdy wspólnota tego nie uczyni, prawo wytoczenia powództwa przeciwko członkom zarządu przysługuje każdemu właścicielowi. Każdy ze współwłaścicieli może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa. Przyjmuje się, że wniesienie powództwa przeciwko członkowi zarządu wspólnoty mieści się w zakresie czynności zachowawczych. Właściciel nie działa we własnym imieniu lecz zastępuje wspólnotę mieszkaniową.
Jeżeli wspólnota mieszkaniowa wytoczy powództwo, właściciel może mieć również czynny wpływ na przebieg procesu, jeżeli przyłączy się do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego.

W ewentualnym procesie członkowi zarządu należy udowodnić:
• powstanie szkody
• jej wysokość
• zaniechanie członków zarządu lub nienależyte wykonywanie obowiązków
oraz
• związek przyczynowy między działaniami członka zarządu a powstałą w wyniku tych działań szkodą

Zobacz również serwis: Nieruchomości

W razie udowodnienia powyższych okoliczności, pozwany członek zarządu może jednakże uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi.
W zakresie odpowiedzialności członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej, zastosowanie znajdzie zapis z Kodeksu cywilnego zgodnie z którym, jeżeli kilka osób dało lub przyjęło zlecenie wspólnie, ich odpowiedzialność względem drugiej strony jest solidarna. Członkowie zarządu odpowiadają solidarnie, w związku z czym można pozwać któregokolwiek z nich albo wszystkich.

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Bąkowski Kancelaria Radcowska

Kancelaria świadczy zarówno stałą obsługę prawną, doradztwo i obsługę określonych projektów czy transakcji o charakterze jednorazowym.

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia


INFORLEX Biznes509.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama