| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Nieruchomości > Umowy > Dokumenty niezbędne do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków

Dokumenty niezbędne do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków


Na mocy przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – należy dokonywać zgłoszeń wszelkich zmian danych dotyczących nieruchomości objętych ewidencją gruntów i budynków.

Zapisz się na nasz newsletter

Jakie informacje są objęte ewidencją gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:

· gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty;

· budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych;

· lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

Warto pamiętać o tym, iż w ewidencji gruntów i budynków wykazuje się następujące dane:

· właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części;

· miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu wskazanego powyżej;

· informacje o wpisaniu do rejestru zabytków;

· wartość nieruchomości.

Zobacz serwis: Umowy w nieruchomościach

Jakie dokumenty należy zamieścić dokonując zgłoszenia zmian danych w ewidencji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa - z urzędu wprowadza się zmiany wynikające z:

· prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych,

· opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych,

· dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej,

· ewidencji publicznych prowadzonych na podstawie innych przepisów.

Zobacz także serwis: Rynek nieruchomości

Jakie zmiany danych ewidencyjnych należy określić w opracowaniach geodezyjnych i kartograficznych

Wykaz zmian danych ewidencyjnych, dotyczących opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych, powinien określać:

· identyfikatory jednostki ewidencyjnej i obrębu, numer odpowiedniej jednostki rejestrowej gruntów, budynków lub lokali, numer odpowiedniej pozycji kartoteki budynków lub lokali,

· numer księgi wieczystej,

· oznaczenie obiektu bazy danych ewidencyjnych, którego dane ewidencyjne uległy zmianie,

· dane ewidencyjne, które uległy zmianie, z wyszczególnieniem danych dotychczasowych oraz danych aktualnych,

· datę sporządzenia wykazu, nazwisko, imię oraz podpis osoby, która sporządziła wykaz.

Podstawa Prawna:

- ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027).

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 454).

Czytaj także

Data publikacji:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Wszelkich zmian danych dotyczących nieruchomości objętych ewidencją gruntów i budynków należy dokonywać na mocy przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
Wszelkich zmian danych dotyczących nieruchomości objętych ewidencją gruntów i budynków należy dokonywać na mocy przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych79.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »