reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Nieruchomości > Prawo budowlane > Jak uzyskać pozwolenie na rozbiórkę? Wniosek PB-3

Jak uzyskać pozwolenie na rozbiórkę? Wniosek PB-3

Pozwolenie na rozbiórkę. Ustawodawca określił wzór formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3). Jak uzyskać pozwolenie na rozbiórkę? Kto wydaje pozwolenie na rozbiórkę?

Jak uzyskać pozwolenie na rozbiórkę?

Rozbiórkę można rozpocząć, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowane (dalej także "ustawa"), po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę wydawana jest na wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, do którego należy dołączyć:

1) zgodę właściciela obiektu budowlanego lub jej kopię;

2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;

3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;

4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;

5) pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów – nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

6) projekt rozbiórki lub jego kopię – w zależności od potrzeb.

Natomiast, zgodnie z przepisami art. 31 ustawy Prawo budowlane, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, ale wymaga zgłoszenia, rozbiórka budynków i budowli o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości. Poza tym, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz zgłoszenia rozbiórka:

1) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę;

2) budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.

Przy czym, przepisów art. 31 ust. 1 i ust. 1a pkt 2 ustawy nie stosuje się do rozbiórki obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską.

W zgłoszeniu rozbiórki należy określić zakres, miejsce i sposób wykonywania rozbiórki.

Kto wydaje pozwolenie na rozbiórkę?

Decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę wydaje na wniosek o pozwolenie na rozbiórkę organ administracji architektoniczno-budowlanej. Ponadto, organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, jeżeli rozbiórka:

1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub

2) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może także żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

W Dzienniku Ustaw z 25 lutego 2021 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 346).

Rozporządzenie, wydane za podstawie art. 30b ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, określa się wzór formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3), w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), stanowiący załącznik do rozporządzenia.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli w dniu 26 lutego 2021 r.

PB-3 - wzór wniosku

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę składa się organowi administracji architektoniczno-budowlanej w postaci papierowej albo formie dokumentu elektronicznego.

Oto wzór formularza wniosku PB-3, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. (poz. 346).

WZÓR – WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ (PB-3)

infoRgrafika

infoRgrafika

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę - Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 346

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

PwC Studio

Serwis prawno-podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama