reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Nieruchomości > Podatki > Ulga termomodernizacyjna - zakup i montaż powietrznej pompy ciepła

Ulga termomodernizacyjna - zakup i montaż powietrznej pompy ciepła

Czy w ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia od podstawy obliczenia podatku poniesionych przez niego wydatków związanych z zakupem i montażem na budynku mieszkalnym stanowiącym jego własność powietrznej pompy ciepła?

Ulga termomodernizacyjna

Wyjaśnijmy, że podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia nie może przekraczać 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Każdy ze współwłaścicieli ma prawo odliczyć całość poniesionych przez siebie wydatków. Współwłaściciele nie stosują proporcji odpowiadającej udziałowi we współwłasności budynku. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia z tego podatku.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych i wyłącznie w zakresie tych wydatków, podatnikowi przysługuje ulga termomodernizacyjna. Odliczeniu podlegają wydatki na następujące materiały budowlane i urządzenia:

 1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przez zawilgoceniem,
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
 6. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z dnia 21 lipca 2015 r., s. 100),
 7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,
 9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
 11. pompa ciepła wraz z osprzętem,
 12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem,
 13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
 14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,
 15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Odliczeniem objęte są również wydatki na następujące usługi:

 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 2. wykonanie analizy termograficznej budynku,
 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,
 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów,
 6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,
 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
 9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego,
 10. montaż pompy ciepła,
 11. montaż kolektora słonecznego,
 12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,
 13. montaż instalacji fotowoltaicznej,
 14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,
 15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,
 16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Natomiast odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

- sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,

- zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Wydatek na przedsięwzięcie termomodernizacyjne - zakup i montaż powietrznej pompy ciepła

W kwestii możliwości odliczenia wydatków poniesionych na zakup i montaż powietrznej pompy ciepła wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 8 sierpnia 2020 r., 0115-KDIT3.4011.370.2020.2.KR:

Z przedstawionego we wniosku o interpretację indywidualną zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Jest on uczestnikiem Projektu realizowanego przez Gminę, w ramach którego poniesie wydatek na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, tj. zakup i montaż powietrznej pompy ciepła. Koszty przedsięwzięcia termomodernizacyjnego będą rozłożone w ten sposób, że Wnioskodawca samodzielnie pokryje 40% wydatków związanych z zakupem i montażem powietrznej pompy ciepła, natomiast pozostała część (60%) wydatków zostanie pokryte z otrzymanego przez Gminę dofinansowania. Umowa zawarta między Wnioskodawcą a Gminą przewiduje dodatkowo, że po zakończeniu prac montażowych, powietrzna pompa ciepła pozostanie własnością Gminy i zostanie nieodpłatnie użyczona Wnioskodawcy na cały okres trwałości Projektu, tj. okres 5 lat. Po upływie tego czasu, własność instalacji zostanie przeniesiona na Wnioskodawcę (za dodatkową płatnością w wysokości 1 zł). W ramach projektu Gmina zawrze z wykonawcą robót umowę w zakresie zakupu i montażu powietrznej pompy ciepła. Faktura dokumentująca zakup i montaż będzie wystawiona na Gminę. Następnie Gmina, po przeprowadzeniu dokładnej analizy kosztów, wystawi fakturę na nazwisko Wnioskodawcy, dokumentującą jedynie faktycznie poniesione wydatki na zakup i montaż instalacji, tj. 40% całości wydatków. Faktura wystawiona zostanie przez rozpoczęciem prac montażowych na budynku będącym własnością Wnioskodawcy. Faktura otrzymana przez Wnioskodawcę będzie wystawiona przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia w tym podatku. Zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy, przedmiotowa powietrzna pompa ciepła mieści się w katalogu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Dla skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej nie ma również znaczenia fakt, iż przez okres trwałości Projektu (5 lat), właścicielem powietrznej pompy ciepła będzie Gmina, a nie Wnioskodawca. Art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stawia jedynie wymóg poniesienia wydatku na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a w opisanej sytuacji ten warunek niewątpliwie zostanie spełniony, co potwierdzone jest otrzymaną przez Wnioskodawcę fakturą.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa, organ skarbowy uznał, że poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne mieszczą się w zakresie ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca spełnia wszystkie warunki przewidziane w tym przepisie. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy uznał za prawidłowe.

Dyrektor KIS wskazał jednocześnie, że załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju nie zawiera szczegółowego wykazu konkretnych materiałów budowlanych, a jedynie wskazuje, ogólnie na materiały budowlane wykorzystane ściśle do określonego w rozporządzeniu celu. Tym celem jest modernizacja istniejącego budynku polegająca na wykonywaniu docieplenia i modernizacji systemu grzewczego. Na to wskazują wymienione w rozporządzeniu materiały i urządzenia oraz usługi wchodzące w zakres omawianej ulgi.

Polecamy: PIT 2020. Komentarz

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama