| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Nieruchomości > Podatki > Istotne postanowienia zawarte w umowie najmu rzeczy

Istotne postanowienia zawarte w umowie najmu rzeczy


W umowie najmu rzeczy należy oznaczyć datę i miejsce jej zawarcia, określić strony (wynajmującego i najemcy), treść umowy oraz podpisy stron. Wówczas, gdy wynajmującym jest przedsiębiorca – umowie najmu rzeczy – należy podać nazwę przedsiębiorstwa, numer z rejestru przedsiębiorców, ewentualnie w razie konieczności podmioty reprezentujące firmę.

1. Data i miejsce sporządzenia umowy (Kraków, dnia 16.03.2011 r.).

2. Tytuł: Umowa najmu ruchomości.

Zobacz także: Rynek nieruchomości

3. Umowa najmu została zawarta pomiędzy:

Panem Jerzym Nowakiem legitymującym się dowodem osobistym seria ADW nr 87889 wydanym przez Prezydenta Miasta Kraków, zamieszkały w Krakowie przy ul. Poniatowskiego 98, zwanym w dalszej części umowy „Wynajmującym”,
a
Panem Michałem Kowalskim legitymującym się dowodem osobistym seria ADE nr 444555 wydanym przez Prezydenta Miasta Kraków, zamieszkały w Krakowie przy ul. Wawelskiej 87, zwanym w dalszej części umowy „Najemcą”.

4. Wynajmujący oświadcza, iż oddaje do używania maszynę do szycia marki WAG NM9999920.

5. Niniejsza umowa została zawarta od 16.03.2011 r. do 16.05.2011 r.

6. Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem maszyny do szycia marki WAG NM9999920, a Najemca oświadcza, iż w/w maszynę przyjmuje w najem.

7. Przedmiot najmu jest w dobrym stanie technicznym (protokół 1).

8. Najemca oświadcza, iż przedmiot niniejszej umowy będzie wykorzystany do prowadzonej przez niego działalności krawieckiej.

9. Najemca zobowiązuje się uiszczać Wynajmującemu czynsz w wysokości 1200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych) – płatny co miesiąc do 17 dnia każdego miesiąca.

10. Najemca oświadcza, iż zobowiązuje się do używania maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem.

11. Wydanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi w dniu 17.03.2011 (w dniu uiszczenia czynszu przez Najemcę na rzecz Wynajmującego).

Zobacz także serwis: Podatki

12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.

14. Podpis Wynajmującego i Najemcy.

Załączniki:

1. protokół 1 (opis rzeczoznawcy o stanie technicznym maszyny).

Podstawa Prawna:

- Art. 659 Kodeks cywilny

Czytaj także

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK