reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Nieruchomości > Najem > Dopłata do czynszu (dopłata do dodatku mieszkaniowego) - dla najemców poszkodowanych przez COVID-19

Dopłata do czynszu (dopłata do dodatku mieszkaniowego) - dla najemców poszkodowanych przez COVID-19

Najemcy, którzy utracili dochody z powodu COVID-19, będą mogli ubiegać się o dopłatę do czynszu. Ten nowy rodzaj wsparcia (tj. dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę) ma stanowić 75% miesięcznego czynszu opłaconego przez najemcę za zajmowany lokal, przy czym nie więcej niż 1 500 zł miesięcznie. Jakie warunki będzie musiał spełniać najemca?

Wsparcie najemców dotkniętych przez COVID-19

W dniu 6 sierpnia 2020 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Jednym z celów tej noweli jest ochrona osób zamieszkujących lokale mieszkalne na zasadach najmu, które zostały dotknięte skutkami gospodarczymi związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego jednostkę chorobową oznaczaną jako COVID-19. W projekcie proponuje się rozwiązania prawne i finansowe umożliwiające tym osobom zaspokajanie podstawowej potrzeby, jaką jest możliwość zamieszkiwania w zajmowanym dotychczas mieszkaniu.

Ustawodawca zaproponował zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568 i 695).

W ramach tych zmian określone zostały zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych powiększonych o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 najemcom, którzy utracili całkowicie lub częściowo dochody w wyniku epidemii COVID-19 (np. na skutek utraty pracy, czasowego zawieszenia działalności przedsiębiorstw, powodującego brak wynagrodzenia lub jego obniżenie), oraz sposób rozliczania środków na wypłatę tych dopłat.

Przyjęte rozwiązania zakładają, że dopłaty do dodatków mieszkaniowych będą finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dopłata do czynszu - szczegóły rozwiązania

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę (tzw. dopłata do czynszu) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zgodnie z projektowanym art. 15zzzic) może zostać przyznany najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych.

Dodatek powiększony o dopłatę do czynszu ma stanowić 75% miesięcznego czynszu opłaconego przez najemcę za zajmowany lokal, przy czym nie więcej niż 1 500 zł miesięcznie.

Wysokość dopłaty stanowić ma różnicę między kwotą dodatku mieszkaniowego przyznanego na zasadach projektowanej ustawy a kwotą dodatku mieszkaniowego jaka zostałaby przyznana na zasadach określonych w ustawie o dodatku mieszkaniowym.

Kwota dopłaty ma być wyszczególniana w decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy powiększony o tę dopłatę. Rozwiązanie to ma ułatwić rozliczenie środków przekazywanych gminie na wypłatę dopłat oraz ewentualne dochodzenie zwrotu kwoty dopłaty w przypadku stwierdzenia, że została przyznana nienależnie.

Ustawodawca określił warunki uzyskania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu (projektowany art. 15zzzid). Będzie on przysługiwać, jeżeli:

  • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy lub podnajemcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osiągnięty w roku 2019;
  • ubiegający się najemca był najemcą albo podnajemcą lokalu mieszkalnego przed dniem 14 marca 2020 r. oraz
  • ubiegającemu się najemcy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wnioski o dodatek

Zgodnie z zapisami projektowanej ustawy dodatek powiększony o dopłatę będzie przyznawany na podstawie wniosków złożonych do 31 grudnia 2020 r.

Przyjęto także rozwiązanie, zgodnie z którym dodatek do czynszu przyznawany będzie z mocą wsteczną, o ile będą zachodzić przesłanki przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, o których mowa w ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dodatkowe dokumenty jakie osoba ubiegająca się o dodatek powiększony o dopłatę będzie musiała dołączyć do wniosku to:

  • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy w roku 2019;
  • oświadczenie o spełnianiu przez najemcę warunków przysługiwania dopłaty do dodatku mieszkaniowego, o których mowa w projektowanym art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3;
  • dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu płaconego przez najemcę.

W ustawie zapisano ponadto, że dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu, w drugim półroczu 2020 r., wypłacany będzie z dołu, do 30 dnia miesiąca.

Zobacz: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama