| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Nieruchomości > Najem > Umowa o najem okazjonalny lokalu mieszkalnego

Umowa o najem okazjonalny lokalu mieszkalnego

Umowa o najem okazjonalny lokalu mieszkalnego została uregulowana przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W przeciwieństwie do „zwykłej” umowy najmu, umowa o najem okazjonalny daje większe zabezpieczenie wynajmującemu lokal mieszkalny.

Dla kogo umowa o najem okazjonalny?

Umowa o najem okazjonalny może zostać zawarta przez właściciela lokalu (służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych), będącego osobą fizyczną, który nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Umowa taka jest zawierana na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Załączniki do umowy

Do umowy o najem okazjonalny należy dołączyć w szczególności:

– oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego w terminie wskazanym w żądaniu sporządzonym przez właściciela,

– wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,

– oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu (odnosi się to do lokalu zastępczego, w którym najemca mógłby zamieszkać, po opróżnieniu lokalu dotychczas używanego); na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym. 

W przypadku utraty możliwości zamieszkania w lokalu, o którym mowa powyżej, najemca jest zobowiązany w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, oraz przedstawić oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu, pod rygorem wypowiedzenia umowy.

Zobacz: Najem okazjonalny – kaucja, opłaty, zakończenie umowy

Forma umowy

Umowa o najem okazjonalny lokalu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany umowy muszą zostać sporządzone na piśmie.

Wynagrodzenie notariusza

Oświadczenia, o których była mowa w poprzednich akapitach powinny zostać sporządzone w formie aktu notarialnego. Ustawa wskazuje, że wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy sporządzeniu ww. oświadczeń, wynosi nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od dnia 1 stycznia 2012 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1 500 zł.

Zgłoszenie zawarcia umowy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego

Właściciel zgłasza zawarcie umowy o najem okazjonalny lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Właściciel lokalu ma obowiązek przedstawić najemcy potwierdzenie powyższego zgłoszenia – na żądanie najemcy.

Zobacz serwis: Najem

Podstawa prawna

Ustawa z 21.06.2001 r. ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.)

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »