reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Nieruchomości > Najem > Formy prawne najmu okazjonalnego

Formy prawne najmu okazjonalnego

Na początku sierpnia 2009 r. został przyjęty projekt – zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw – który wprowadza do ustawy „o ochronie praw lokatorów” instytucję najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego.

Na podstawie wprowadzonych zmian w projekcie, które zostały przyjęte – najem okazjonalny lokalu mieszkalnego to: oddanie do używania lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Wynajmujący lokal odda do używania najemcy na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego.

Umowa o najem okazjonalny może być zawarta tylko na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 10 lat, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W umowie najmu okazjonalnego obowiązkowo muszą być zwarte określone warunki. Brak istotnych postanowień w umowie – czynni ją nieważną od strony prawnej.

Do obowiązkowych warunków, które muszą być zawarte w umowie najmu okazjonalnego należą:

1. najemca lokalu mieszkalnego musi złożyć stosowne oświadczenie w formie aktu notarialnego o następującej treści: po rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego – najemca dobrowolnie opróżni lokal. W przypadku żądania egzekucji przez właściciela, najemca zobowiązany jest do wydania lokalu używanego na podstawie umowy o najem okazjonalny w terminie wskazanym przez właściciela. Żądanie właściciela powinno być sporządzone na piśmie i opatrzone urzędowo poświadczonym podpisem właściciela lokalu.

Jeżeli najemca po upływie terminu do opróżnienia lokalu – nie uczynił tego – właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. Do wniosku właściciel dołącza także potwierdzenie zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego.

2. w umowie należy wskazać inny lokal dla najemcy w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia mieszkania. Jednakże w razie utraty możliwości zamieszkiwania w lokalu wskazanym w umowie o najem okazjonalny – najemca jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o tymże zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkiwać w przypadku wykonania egzekucji. W tym celu właściciel innego lokalu wskazanego przez najemcę musi przedstawić oświadczenie, iż posiada tytuł prawny do lokalu oraz że wyraża zgodę na zamieszkiwanie najemcy w lokalu wskazanym w oświadczeniu.

Zobacz również serwis: Najem

Oświadczenie powyżej opisane powinno być sporządzone z notarialnie poświadczonymi podpisami. Jednakże w przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku – właściciel lokali ma prawo wypowiedzieć umowę najmu na piśmie – z zachowaniem, co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

Zobacz również serwis: Nieruchomości

Podstawa prawa:

Ustawa z 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. nr 3, poz. 13).

reklama

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama