| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Nieruchomości > Dom i działka > Służebność przesyłu - niezbędne informacje

Służebność przesyłu - niezbędne informacje

Służebność przesyłu może być ustanowiona tylko na rzecz przedsiębiorcy będącego właścicielem urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej. Służebność przesyłu może zostać ustanowiona na podstawie umowy, orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej.

Treść służebności

Treścią służebności przesyłu jest korzystanie przez przedsiębiorcę w oznaczonym zakresie z cudzej nieruchomości, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych. Będzie to oznaczać w praktyce możliwość wejścia na cudzy grunt przez pracowników przedsiębiorcy, któremu przysługuje służebność w celu na przykład wybudowania urządzenia, konserwacji, modernizacji, usunięciu awarii urządzenia.

Ustanowienie służebności przesyłu

Służebność przesyłu może zostać ustanowiona na podstawie umowy, orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej.

W przypadku, gdy służebność jest ustanawiana w drodze umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości bądź użytkownikiem wieczystym a przedsiębiorcą przesyłowym, wówczas oświadczenie woli właściciela nieruchomości (użytkownika wieczystego) powinno być złożone w formie aktu notarialnego, natomiast przedsiębiorca przesyłowy może złożyć swoje oświadczenie w dowolnej formie.

Zobacz także: Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego

Służebność przesyłu może zostać ustanowiona w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez starostę na podstawie art. 124 Ustawy o gospodarce nieruchomościami [G. Jędrejek, Roszczenia..., s. 27; E. Gniewek (w:) E. Gniewek, Komentarz, 2008, s. 473]. Powyższą decyzję może wydać starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej – udzielenie zezwolenia następuje z urzędu albo na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej. W decyzji można ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel (użytkownik wieczysty) nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydanie decyzji powinno być poprzedzone rokowaniami z właścicielem (użytkownikiem wieczystym nieruchomości). Na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, stosuje się odpowiednio przepis art. 128 ust. 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jeżeli założenie lub przeprowadzenie ciągów, przewodów i urządzeń uniemożliwia właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem, właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać, by odpowiednio starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej lub występujący z wnioskiem o zezwolenie, nabył od niego na rzecz Skarbu Państwa, w drodze umowy, własność albo użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Zobacz także: Służebność drogi koniecznej – dostęp do drogi publicznej

Zobacz także: Współwłasność nieruchomości – określenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Alan Pajek

wiceprezes Ediko - firmy specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań oraz usług pozwalających usprawnić procesy związane z powstawaniem oraz zarządzaniem dokumentami i informacją w firmie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »