| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Finanse > Finanse domowe > Słownik kredytobiorcy > Spory z dostawcą energii

Spory z dostawcą energii

Co robić, gdy nasz dostawca energii nie wywiązuje się z umowy lub sama umowa budzi nasze zastrzeżenia? Jak reklamować rozliczenia i kiedy można żądać bonifikaty za niedopełnienie warunków umowy? Jak udowodnić firmie energetycznej, że licznik poboru energii "działa" na naszą niekorzyść? Kiedy dostawca energii może odciąć prąd? Jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej? Do kogo zwrócić się o pomoc w razie sporu z przedsiębiorstwem energetycznym?

Jak reklamować rozliczenia?

Jeżeli zostaliśmy pozbawieni prądu lub nie zgadzamy się z wysokością naliczonej opłaty za dostarczoną energię elektryczną, kwestionujemy ilość pobranego prądu, mamy możliwość złożenia reklamacji do zakładu energetycznego. Reklamacje odnoszące się do przerwy w dostawie muszą być przyjmowane przez całą dobę, a przedsiębiorstwo energetyczne bezzwłocznie przystępuje do usuwania zakłóceń w dostarczeniu prądu spowodowanych nieprawidłową pracą sieci.

Reklamacje w sprawie rozliczeń powinny być rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia lub w innym terminie określonym w umowie.

Zgłoszenie reklamacji przez odbiorcę nie zwalnia go od obowiązku zapłaty należności za zużytą energie elektryczną. Należy także wskazać, że konsument, któremu odmówiono – w jego przekonaniu bez uzasadnienia – zawarcia umowy o przyłączenie do sieci czy o świadczenie usług dystrybucji energii bądź umowy kompleksowej, a także w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania energii bądź w razie zaistnienia innych sporów pomiędzy stronami na tle umowy, ma prawo odwołania się od takiej decyzji przedsiębiorstwa energetycznego do Prezesa URE. W sytuacji, gdy Prezes URE podtrzyma decyzję zakładu energetycznego, odbiorca energii elektrycznej ma możliwość dochodzenia swoich praw w drodze postępowania sądowego. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sądem właściwym dla spraw odwołań od decyzji prezesa URE jest Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK).

Zobacz także: Umowy stosowane przez przedsiębiorstwa energetyczne są niezgodne z prawem

Przedsiębiorstwo energetyczne nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku przerwania dostaw prądu:

- z powodu siły wyższej (np. trzęsienie ziemi);

- z winy odbiorcy; z powodu działania osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności (np.nieuczciwy sąsiad chcąc podłączyć się do instalacji elektrycznej odbiorcy, spowodował spięcie i przerwę w dostawie prądu dla odbiorcy);

- z powodu planowanych ograniczeń lub przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w granicach określonych w obowiązujących przepisach, w tym zgodnie z regulacjami na wypadek niedoboru mocy w Krajowym Systemie Energetycznym.

Co robić, kiedy naliczona opłata za przyłączenie budzi zastrzeżenia?

Za przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo energetyczne pobiera opłatę ustaloną w umowie o przyłączenie. W stosunku do gospodarstw domowych (tj. odbiorców z grupy V) tę opłatę ustala się w oparciu o stawki zawarte w taryfie. Mogą one być kalkulowane w odniesieniu do wielkości mocy przyłączeniowej, jednostki długości odcinka sieci służącego do przyłączenia lub rodzaju tego odcinka.

W razie braku zgody konsumenta na zaproponowaną przez przedsiębiorcę energetycznego opłatę przyłączeniową lub jej wysokość, a w konsekwencji odmowę zawarciaumowy o przyłączenie do sieci, może on zwrócić się do Prezesa URE o rozstrzygnięcie sporu.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »