| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Finanse > Finanse domowe > Słownik kredytobiorcy > Spory z dostawcą energii

Spory z dostawcą energii

Co robić, gdy nasz dostawca energii nie wywiązuje się z umowy lub sama umowa budzi nasze zastrzeżenia? Jak reklamować rozliczenia i kiedy można żądać bonifikaty za niedopełnienie warunków umowy? Jak udowodnić firmie energetycznej, że licznik poboru energii "działa" na naszą niekorzyść? Kiedy dostawca energii może odciąć prąd? Jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej? Do kogo zwrócić się o pomoc w razie sporu z przedsiębiorstwem energetycznym?

Kiedy dostawca energii może odciąć prąd?

Prawo zezwala przedsiębiorstwu energetycznemu na odcięcie dostawy prądu w ściśle określonych przypadkach:

  • Odbiorca zwleka z zapłatą należności za pobraną energię albo świadczone usługi co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, mimo iż uprzednio został powiadomiony przez zakład energetyczny na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i został mu wyznaczony dodatkowy dwutygodniowy termin do zapłaty zaległych i bieżących należności;
  • W razie braku zgody odbiorcy na zainstalowanie przez przedsiębiorstwo energetyczne przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego służącego do rozliczeń za dostarczaną energię elektryczną;
  • Dostawca ma prawo wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono: nielegalny pobór prądu (np. odbiorca sam podłączył się do instalacji sąsiada) lub gdy odbiorca posiada instalację stwarzającą bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska (np. występują spięcia przepięcia, przewody elektryczne są źle izolowane).

Przedsiębiorstwo energetyczne musi bezzwłocznie wznowić dostarczanie energii elektrycznej, jeżeli ustaną przyczyny, które uzasadniały wstrzymanie dostaw prądu. Jednak koszt przerwania i wznowienia dostaw energii elektrycznej w takich sytuacjach pokrywa co do zasady odbiorca. Podkreślić należy, że dostawca energii nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem świadczenia usług dystrybucji prądu, jeżeli przerwa ta nastąpiła z jednego z ww. powodów.

Zobacz także: Kalkulator kosztów energii, czyli jak zmniejszyć rachunki za prąd?

Warunki rozwiązania umowy

Umowa dostarczania energii elektrycznej może zostać rozwiązana przez konsumenta bez ponoszenia dodatkowych kosztów, poprzez złożenie do przedsiębiorstwa energetycznego pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Ulega ona rozwiązaniu z ostatnim dniem terminu wypowiedzenia określonego w umowie lub ustalonego w drodze porozumienia między stronami.

Prawo przedsiębiorstwa energetycznego do rozwiązania umowy jest ograniczone z uwagi na ciążący na nim obowiązek dostarczania energii. Ustawa Prawo energetyczne przewiduje uprawnienie przedsiębiorstwa energetycznego do rozwiązania umowy w razie braku zgody odbiorcy na zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Licznik przedpłatowy przedsiębiorstwo może zainstalować, jeżeli odbiorca:

  • co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekał z zapłatą za pobraną energię elektryczną albo świadczone usługi przez okres co najmniej jednego miesiąca;
  • nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna;
  • użytkuje nieruchomość, obiekt lub lokal w sposób uniemożliwiający cykliczne sprawdzanie stanu układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »