| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Finanse > Finanse domowe > Słownik kredytobiorcy > Spory z dostawcą energii

Spory z dostawcą energii

Co robić, gdy nasz dostawca energii nie wywiązuje się z umowy lub sama umowa budzi nasze zastrzeżenia? Jak reklamować rozliczenia i kiedy można żądać bonifikaty za niedopełnienie warunków umowy? Jak udowodnić firmie energetycznej, że licznik poboru energii "działa" na naszą niekorzyść? Kiedy dostawca energii może odciąć prąd? Jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej? Do kogo zwrócić się o pomoc w razie sporu z przedsiębiorstwem energetycznym?

Błąd licznika?

Co do zasady, odbiorca odpowiada za stan techniczny i zabezpieczenie liczników energii elektrycznej. Jednak nie jest on bezradny w sytuacji, gdy pomimo dołożenia należytej staranności w zakresie ich utrzymania i ochrony, liczniki wskazują zużycie energii rażąco odbiegające od stanu faktycznego. Konsumentowi przysługują bowiem następujące uprawnienia:

  • ma prawo zażądać od przedsiębiorstwa energetycznego sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego. Przedsiębiorstwo energetyczne, w takim przypadku, ma obowiązek dokonać takiego sprawdzenia nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania;
  • ma prawo żądać laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania licznika. Takie badanie przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.Obowiązek pokrycia kosztów badania laboratoryjnego zależy od jego wyników: gdy nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego, koszty badania obciążają odbiorcę, w przeciwnym wypadku koszty te obciążają przedsiębiorstwo energetyczne;
  • w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego odbiorca może zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika), zaś przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek umożliwienia przeprowadzenia takiej ekspertyzy. Koszty tej ekspertyzy pokrywa odbiorca, jednakże w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego, z wyłączeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, przedsiębiorstwo energetyczne zwraca koszty wszystkich ekspertyz, a także dokonuje korekty należności za dostarczoną energię elektryczną.

Zobacz także: Kalkulator kosztów energii

Jak można reklamować rozliczenia i kiedy można żądać bonifikaty?

Odbiorca ma prawo do otrzymania od przedsiębiorstwa energetycznego pełnych wyjaśnień odnośnie do podstaw naliczenia opłat. Przedsiębiorstwo energetyczne, w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców, jest zobowiązane do m.in. nieodpłatnego udzielenia informacji w sprawie zasad rozliczeń i aktualnych taryf oraz rozpatrzenia wniosku lub reklamacji odbiorcy w sprawie rozliczeń i udzielenia odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, chyba że w umowie zawartej między stronami określono inny.

W przypadku niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców i parametrów jakościowych energii elektrycznej odbiorcom – na ich wniosek – przysługują bonifikaty w wysokości określonej w umowie.

Przedsiębiorstwo energetyczne rozpatruje wniosek o bonifikatę w terminie 30 dni, licząc od dnia jego złożenia. Wniosek można złożyć w biurze obsługi klienta przedsiębiorstwa energetycznego (BOK) osobiście lub telefonicznie. Można również przesłać pocztą (w tym elektroniczną) na adres przedsiębiorstwa energetycznego, z którym odbiorca ma podpisaną umowę.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »