Kategorie

Wartość sprzedaży kredytów hipotecznych

Wartość sprzedaży kredytów hipotecznych przez liderów rynku pośrednictwa finansowego
Wartość sprzedaży kredytów hipotecznych przez liderów rynku pośrednictwa finansowego
Fotolia
Kredyty hipoteczne. Wartość sprzedaży kredytów hipotecznych przez liderów rynku pośrednictwa finansowego przekroczyła 9 mld zł - informuje Związek Firm Pośrednictwa Finansowego.

Branża pośrednictwa finansowego w I kwartale 2021 r.

Pierwsze miesiące 2021 roku to okres bardziej optymistyczny dla branży pośrednictwa finansowego niż poprzednie kwartały. Wraz z ustabilizowaniem się sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju przyszło ożywienie gospodarcze, które możemy również obserwować na rynku kredytowym. Przedsiębiorcy wrócili do przerwanych inwestycji i realizowania swoich planów, które chcą sfinansować na kredyt. Tak samo konsumenci, dzięki złagodzeniu polityki kredytowej przez banki, chętniej sięgają po dodatkowe środki.

W efekcie w I kwartale tego roku wartość kredytów hipotecznych udzielonych przy wsparciu ekspertów finansowych Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) i należących do firmy Open Finance[1] po raz pierwszy w historii przekroczyła 9 mld zł. Na ten wynik wpłynęło również dołączenie do organizacji kolejnej firmy z branży pośrednictwa finansowego – marki Lendi. W porównaniu z poprzednio analizowanym okresem o ponad 81 mln zł wzrosła również wartość kredytów firmowych zaciągniętych przy udziale firm należących do ZFPF i OF[2]. W przypadku kredytów gotówkowych wzrost wynosi 35 mln zł[3].

Kredyty hipoteczne

W I kwartale 2021 r. eksperci finansowi ZFPF i OP pośredniczyli w udzieleniu kredytów mieszkaniowych o rekordowej wartości przeszło 9 mld zł[4]. Utrzymuje się tendencja wzrostowa, którą można było obserwować w poprzednich kwartałach. Zainteresowanie kupnem wymarzonego M. na kredyt nie słabnie, za co głównie odpowiada fakt, że kredyty hipoteczne są nadal tanie. Trend jest również wzmacniany przez dodatkowy czynnik – tradycyjnie w I kwartale wnioski o otrzymanie środków składają te osoby, które w sezonie wiosenno-letnim chcą wystartować z budową własnego domu na kredyt.

Adrian Jarosz, Prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Prezes Zarządu Expander Advisors: Wartość kredytów hipotecznych udzielonych przez pośredników ZFPF oraz OF w I kwartale 2021 r. po raz pierwszy w historii przekroczyła 9 mld zł[5]. Wpłynęło na to kilka elementów. Po pierwsze, do ZFPF dołączył nowy członek – firma Lendi. Duże znaczenie miało również przywrócenie przez banki możliwości uzyskania kredytu przy 10% wkładzie własnym, co zachęciło konsumentów, by starać się o środki na zakup mieszkania. Początek roku to też tradycyjnie okres, kiedy zaciągane są kredyty na budowę domów. Dodatkowo popyt na kredyty hipoteczne był stymulowany przez niski koszt ich udzielania. W I kwartale tego roku był on najniższy w historii. Według danych NBP średnie RRSO dla kredytów mieszkaniowych udzielonych w lutym wyniosła rekordowo niskie 3,17%. W kolejnych kwartałach spodziewamy się dalszej stabilizacji sytuacji na rynku kredytów hipotecznych. W dłuższym okresie istotnym czynnikiem stymulującym może być wprowadzenie programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”, który sprawi, że finansowanie będzie dostępne dla większej liczby osób. Jednak może się okazać, że taki kredyt będzie zdecydowanie droższy ze względu na zwiększone ryzyko braku spłaty. Musimy zaczekać na więcej szczegółów, aby ocenić jaki będzie wpływ tego pomysłu na rynek.

Tabela 1.1: Wartość kredytów hipotecznych sprzedanych przez ZFPF oraz OF w IV kw. 2020 r. i I kw. 2021 r.

Wartość wypłaconych KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (w mln zł)

lp.

Nazwa firmy

IV kw. 2020 r.

I kw. 2021 r.

1

Expander Advisors

3259,67

3355,40

2

Notus Finanse

1917,68

2004,51

3

OF

1588,00

1360,00

4

mFinanse

936,14

962,93

5

Lendi*
(nowy członek ZFPF)

-

742,17

6

Gold Finance

601,62

630,00

Razem

8303,11

9055,01

Dominik Skrzycki, Wiceprezes Zarządu ZFPF, mFinanse: W pierwszym kwartale 2021 r. byliśmy świadkami utrzymania pozytywnego trendu, jaki został zainicjowany jeszcze w zeszłym roku. Dzięki temu firmy członkowskie ZFPF (wraz z OF) doprowadziły do uruchomienia kredytów hipotecznych o wartości przeszło 9 mld zł[6]. Niskie stopy procentowe oraz duże zainteresowanie inwestowaniem w nieruchomości, (co jak pokazują kolejne miesiące, jest obecnie jedyną inwestycją, która przynosi wymierne korzyści), napędzają sprzedaż, co jest dobrym prognostykiem dla naszej branży na kolejne miesiące.

Kredyty firmowe

Chociaż I kwartał 2021 roku nie przyniósł dużych zmian w obszarze sprzedaży kredytów firmowych, która była udziałem pośredników finansowych, to jednak tendencja wzrostowa jest zauważalna. W porównaniu z poprzednim okresem wartość kredytów dla firm udzielonych przy wsparciu firm zrzeszonych w ZFPF (oraz OF) wzrosła o 81 mln zł[7]. Uruchomienie programu szczepień, który przynosi pożądane efekty, pozwoliło opanować korona-kryzys. Ta sytuacja zachęciła banki do złagodzenia polityki kredytowej, dzięki czemu więcej firm może liczyć na przyznanie finansowania. Przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z tej możliwości i wracają do realizacji planów, które zostały przerwane przez pandemię.

Adrian Jarosz, Prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Prezes Zarządu Expander Advisors: – Wartość kredytów firmowych udzielonych przez firmy zrzeszone w ZFPF i OF w I kwartale 2021 r. wyniosła ponad 543 ml zł[8]. Także w przypadku tej kategorii produktów obserwujemy tendencję wzrostową, chociaż trzeba zaznaczyć, że ma ona mniejszy impet niż przed pandemią. Można uznać, że jest to sytuacja przejściowa, ponieważ rezygnacja
z kolejnych obostrzeń i wznowienie działalności dotychczas zamkniętych branż, będzie sprzyjało pobudzeniu gospodarki, a co za tym idzie – wzrostowi popytu na kredyty firmowe.

Tabela 2.2: Wartość kredytów firmowych sprzedanych przez członków ZFPF oraz OF w IV kw. 2020 r. i I kw. 2021 r.

Wartość wypłaconych KREDYTÓW FIRMOWYCH (w mln zł)

lp.

Nazwa firmy

IV kw. 2020 r.

I kw. 2021 r.

1

mFinanse

182,07

278,98

2

Expander Advisors

115,41

105,94

3

Notus Finanse

44,83

51,82

4

OF

60,00

45,00

5

Gold Finance

37,51

39,20

6

Lendi*
(nowy członek ZFPF)

-

22,82

Razem

439,82

543,76

Dominik Skrzycki, Wiceprezes Zarządu ZFPF, mFinanse: Małymi krokami wracamy do „normalności” – tak chyba najtrafniej można podsumować wyniki sprzedaży kredytów dla firm w I kw. 2021 r. przez ZFPF (wraz z OF). Co prawda, porównując dane do analogicznego okresu zeszłego roku, nadal obserwujemy dużą dysproporcję uruchomionego wolumenu (520,94 mln[9] w I kw. 2021 r. vs 613,94 mln w I kw. 2020 r.), ale już przy porównaniu tych wartości do sprzedaży z IV kw. 2020 r. (439,82 mln) widzimy istotny wzrost sprzedaży. Sytuacja ta jest w dużej mierze pokłosiem pozytywnych zmian, jakie zaszły w polityce kredytowej banków. Liczymy, że kolejne miesiące tego roku przyniosą dalsze jej łagodzenie i tym samym szersze otwarcie rynku na finansowanie firm.

Kredyty gotówkowe

Łączna wartość kredytów gotówkowych udzielonych przy wsparciu ekspertów ZFPF (i OF) w I kwartale 2021 roku wyniosła ponad 536 mln zł[10], czyli więcej o 35 mln zł w porównaniu do poprzedniego analizowanego kwartału[11].

W pierwszych miesiącach 2021 roku dało się jeszcze odczuć skutki obostrzeń, które w pandemii miały wpływ na udzielanie kredytów gotówkowych, jednak odmrażanie gospodarki daje nadzieję na powrót do wskaźników sprzed korona-kryzysu.

Adrian Jarosz, Prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Prezes Zarządu Expander Advisors: – Wartość pożyczek gotówkowych udzielonych dzięki wsparciu ekspertów finansowych ZFPF (i OF) w I kwartale wciąż była znacznie niższa niż w okresie przed koronawirusem. Należy jednak podkreślić, że jednocześnie była najwyższa od wybuchu pandemii, nawet z pominięciem wyników nowego członka ZFPF, firmy Lendi. Wartość pożyczek rośnie wraz z łagodzeniem kolejnych obostrzeń i stopniowym powrotem życia do normalności. Dlatego spodziewamy się kolejnych wzrostów w najbliższych kwartałach.

Tabela 3.3: Wartość kredytów gotówkowych sprzedanych przez członków ZFPF oraz OF w IV kw. 2020 r. i I kw. 2021 r.

Wartość wypłaconych KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH (w mln zł)

lp.

Nazwa firmy

IV kw. 2020 r.

I kw. 2021 r.

1

mFinanse

215,89

244,39

2

Expander Advisors

110,12

119,30

3

OF

74,00

65,00

4

Notus Finanse

53,43

60,20

5

Lendi*
(nowy członek ZFPF)

-

30,64

6

Gold Finance

16,80

16,90

Razem

470,24

536,43

Dominik Skrzycki, Wiceprezes Zarządu ZFPF, mFinanse: Nasze przewidywania dotyczące negatywnego wpływu pandemii i wprowadzonych obostrzeń na handel i decyzje zakupowe konsumentów, a tym samym na zainteresowanie kredytami gotówkowymi, okazały się celne. Jeżeli chodzi o sprzedaż produktów tej kategorii przez firmy zrzeszone w ZFPF (oraz OF), I kwartał 2021 był słabszy od analogicznego okresu 2020 r. (505 mln w I kw. 2021 r.[12] vs 660 mln w I kw. 2020 r.). Okres poświąteczny, kiedy konsumenci tradycyjnie „zaciskają pasa”, brak możliwości organizacji wypoczynku zimowego oraz zamknięcie galerii handlowych w znacznej mierze przyczyniły się do słabszego od oczekiwanego popytu na kredyty gotówkowe. Odmrożenie gospodarki oraz zniesienie restrykcji związanych z pandemią powinny zaowocować zwiększoną sprzedażą w kolejnych kwartałach.

Nowa firma członkowska w ZFPF

Grono firm zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) powiększyło się o nowego członka. Jest nim firma Lendi, posiadająca w swoich szeregach niemal 1000 ekspertów do spraw kredytów, ubezpieczeń i rynku inwestycji oraz ponad 30 placówek w całej Polsce. Firma dołączyła do Organizacji wraz z początkiem maja. Łącząc możliwości nowych technologii w postaci inteligentnego algorytmu z doświadczeniem ekspertów finansowych, Lendi dostarcza kredytobiorcom wyczerpującej wiedzy, niezbędnej do podjęcia świadomej decyzji o staraniu się
o finansowanie, pozwalające zrealizować marzenia o własnym domu. 

Piotr Stempiński, Co-founder Lendi: – Bardzo cieszymy się z dołączenia do Związku Firm Pośrednictwa Finansowego. W naszej opinii to znakomita platforma wymiany doświadczeń dla podmiotów z branży. Doceniamy duży wkład Związku w analitykę i dyskusję dokoła rynku finansowego. Dla Lendi możliwość wspierania dobrych praktyk w branży finansowej to wielka wartość dodana. Jesteśmy na etapie silnej ekspansji firmy, więc naturalnym kierunkiem dalszego rozwoju było dla nas przystąpienie do ZFPF. Liczymy, że zaznaczymy aktywnie naszą obecność i chętnie będziemy dzielić się opiniami i wnioskami.

Związek Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF)

_______________________

[1] Dalej w materiale: OF.

[2] Dane firm zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Open Finance. Analiza porównawcza kw./kw., nie obejmuje danych firmy Lendi z I kw. 2021 r.

[3] Dane firm zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Open Finance. Analiza porównawcza kw./kw., nie obejmuje danych firmy Lendi z I kw. 2021 r.

[4] Dane firm zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Open Finance.

[5] Dane firm zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Open Finance.

[6] Dane firm zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Open Finance.

[7] Dane firm zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Open Finance. Analiza porównawcza kw./kw., nie obejmuje danych firmy Lendi z I kw. 2021 r.

[8] Dane firm zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Open Finance.

[9] Dane firm zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Open Finance. Analiza porównawcza kw./kw., nie obejmuje danych firmy Lendi z I kw. 2021 r.

[10] Dane firm zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Open Finance

[11] Dane firm zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Open Finance. Analiza porównawcza kw./kw., nie obejmuje danych firmy Lendi z I kw. 2021 r.

[12] Dane firm zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego oraz Open Finance. Analiza porównawcza kw./kw., nie obejmuje danych firmy Lendi z I kw. 2021 r.

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Dom
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Rekord deweloperów - 250 tys. mieszkań w budowie

  Mieszkania w budowie. W lipcu 2021 roku w budowie pozostawało prawie 245 tys. mieszkań deweloperskich – wynika z szacunków HRE Investments opartych o dane GUS. To historyczny rekord. Najnowszy odczyt jest aż o 26% lepszy niż przed rokiem.

  W pandemii wzrosło zainteresowanie mieszkaniami na parterze

  Mieszkania na parterze. W pandemii stopień wyprzedania mieszkań na parterze wzrósł w Warszawie z 61,5 proc. we wrześniu 2020 r. do 83,8 proc. w lipcu 2021 roku - wynika z analizy serwisu tabelaofert.pl. Eksperci serwisu wskazują, że wzrost popytu na mieszkania na parterze, raczej utrzyma się w kolejnych miesiącach.

  Polacy chcą mieszkać "inteligentnie"

  Inteligentny dom. Zaawansowane nowinki technologiczne nie są już fanaberią najbogatszych. Technologia nie tyle zmieniła rzeczywistość, co po prostu stała się nową rzeczywistością. Nic więc dziwnego, że zawitała ona również do branży deweloperskiej, a kupujący coraz chętniej wybierają te osiedla, na których nie brakuje rozwiązań smart.

  Inwestowanie w nieruchomości - co się opłaca?

  Inwestowanie w nieruchomości. Rekordowy wzrost inflacji o 5,4% w skali roku spędza sen z powiek Polaków. Są ku temu powody, ponieważ takiego wzrostu nie odnotowaliśmy przez ponad 2 dekady. W celu zabezpieczenia oszczędności, obywatele inwestują w nieruchomości. Sprawdzamy, jak przy tak wysokich cenach oraz popycie zrobić to mądrze.

  Zmienia się cel kupowania mieszkań

  Rynek mieszkań na krótkoterminowy wynajem odbudowuje się. Jednak w zmodyfikowanej wersji, aby można było elastycznie zmieniać przeznaczenie lokali.

  Ile kosztuje wykończenie powierzchni biurowej - ceny montażu płyt G-K, malowania, fit-outu

  Ile kosztuje wykończenie powierzchni biurowej. Boom budowlany sprawił, że ceny niektórych surowców biją w ostatnich miesiącach kolejne rekordy. Wełna mineralna, płyty OSB czy ściany G-K – w hurtowniach momentami brakowało niektórych materiałów. Czy w tej sytuacji możemy spodziewać się obniżek kosztów wykończenia powierzchni biurowych? Na podstawie danych zgromadzonych na przestrzeni lat przez firmę zajmującą się fit-outem (tj. rearanżacją wnętrz) sprawdzamy prognozy na najbliższe miesiące.

  Do 2028 r. ma powstać 90 tys. mieszkań na wynajem

  Najem instytucjonalny. Obecnie w Polsce najem instytucjonalny oferuje 7,3 tys. mieszkań, z czego 4 tys. należy do PFR Nieruchomości. Rynek ten jednak gwałtownie rośnie. Do 2028 roku ma powstać 90 tys. takich lokali na wynajem.

  Co trzecie mieszkanie kupowane w celach inwestycyjnych

  Rynek mieszkaniowy. 34 proc. zakupów mieszkań na rynku wtórnym ma podłoże inwestycyjne - wynika z raportu Metrohouse i Gold Finance. Firmy podkreślają, że boom zakupowy na rynku mieszkaniowym trwa w najlepsze mimo zapowiedzi podwyżek stóp procentowych.

  Kupno mieszkania - jaka forma zapłaty jest najbezpieczniejsza

  Kupno mieszkania. Jak bezpiecznie płacić cenę nabywanej nieruchomości? Czy lepiej płacić przy podpisaniu aktu notarialnego, przed, czy po podpisaniu umowy sprzedaży? Czym jest depozyt notarialny? Wyjaśnia Agata Stradomska, menedżer agencji nieruchomości.

  Polacy kupują mieszkania za gotówkę

  Rynek nieruchomości wciąż notuje hossę, a deweloperzy budują nowe osiedla, by móc sprawnie odpowiedzieć na olbrzymi popyt rynkowy. Co ciekawe, większość lokali jest dziś nabywanych za gotówkę. Polacy w pierwszym kwartale bieżącego roku kupili w ten sposób 12 tysięcy mieszkań o łącznej wartości 6 miliardów złotych. Dlaczego Polacy kupują mieszkania za gotówkę?

  Bezpłatne konsultacje inżynierów budownictwa - 25 września w całej Polsce

  Budowa, eksploatacja czy remont własnego obiektu zawsze budzą wiele pytań i wątpliwości. Inżynierowie budownictwa postanowili wesprzeć Polaków w tych działaniach i służyć radą w ramach ogólnokrajowej, jednodniowej akcji w blisko 100 punktach konsultacyjnych w całej Polsce. Wydarzenie „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” zaplanowano na 25 września 2021 r. (sobota). Konsultacje są bezpłatne.

  Polski Ład w budownictwie mieszkaniowym - Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw

  Polski Ład w budownictwie mieszkaniowym. Mieszkanie bez wkładu własnego oraz ułatwienia w budowie domów mieszkalnych do 70 m2 to dwa flagowe projekty Polskiego Ładu, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów 8 września 2021 r. Nowe rozwiązania poprawią sytuację mieszkaniową polskich rodzin. Pomoże w tym wsparcie państwa w uzyskaniu i spłacie kredytu mieszkaniowego oraz uproszczenie procedury budowlanej w przypadku małych domów mieszkalnych do 70 m2.