Kategorie

Znaki informacyjne

 
Znak D-1
Droga z pierwszeństwem.
Oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.
Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.
 
Znak D-2
Koniec drogi z pierwszeństwem.
Oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.
 
Znak D-3
Droga jednokierunkowa.
Oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku.
Umieszczona pod znakiem D-3 tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.
 
Znak D-4a
Droga bez przejazdu.
Oznacza początek drogi bez przejazdu.
 
Znak D-4b
Wjazd na drogę bez przejazdu.
Oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.
 
Znak D-5
Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni. Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
 
Znak D-6
Przejście dla pieszych.
Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.
 
Znak D-6a
Przejazd dla rowerzystów
Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.
 
Znak D-6b
Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów. Oznacza występujące obok siebie miejsca, o których mowa w dwóch powyższych znakach.
Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających.
 
Znak D-7
Droga ekspresowa.
Oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd drogą ekspresową jest pobierana opłata.
 
Znak D-8
Koniec drogi ekspresowej.
 
Znak D-9
Autostrada
Oznacza początek lub kontynuację autostrady.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd autostradą jest pobierana opłata.
 
Znak D-10
Koniec autostrady.
 
Znak D-11
Początek pasa ruchu dla autobusów.
Oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Napis "TAXI" oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony ruch taksówek.
 
Znak D-12
Pas ruchu dla autobusów.
Oznacza kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Napis "TAXI" oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony ruch taksówek.
 
Znak D-13
Początek pasa ruchu powolnego.
Oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.
 
Znak D-13a
Początek pasa ruchu.
Oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku.
 
Znak D-14
Koniec pasa ruchu.
Oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku; znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu.
 
Znak D-15 Przystanek autobusowy.
Oznacza miejsce zatrzymywania się autobusów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Znak D-15 oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.
 
Znak D-16
Przystanek trolejbusowy.
Oznacza miejsce zatrzymywania się trolejbusów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
 
Znak D-17
Przystanek tramwajowy.
Oznacza miejsce zatrzymywania się tramwajów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
 
Znak D-18
Parking.
oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.
 
Znak D-18a
Parking - miejsce zastrzeżone
Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby.
 
Znak D-18b
Parking zadaszony
Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą.
Umieszczona pod znakiem D-18 lub D-18b tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.
 
Znak D-19
Postój taksówek.
Oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych.
 
Znak D-20
Koniec postoju taksówek
Oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20 m przed znakiem D-19.
 
Znak D-21
Szpital.
 
Znak D-21a
Policja.
 
Znak D-22
Punkt opatrunkowy.
 
Znak D-23
Stacja paliwowa.
Umieszczony w dolnej części znaku D-23 napis "LPG GAZ" informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów.
 
Znak D-23a
Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów.
 
Znak D-24
Telefon.
 
Znak D-25
Poczta.
Umieszczony na znaku D-25 symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon.
 
Znak D-26
Stacja obsługi technicznej.
 
Znak D-26a
Wulkanizacja.
 
Znak D-26b
Myjnia.
 
Znak D-26c
Toaleta publiczna.
Umieszczony w dolnej części znaku D-26c napis "BUS" informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.
 
Znak D-26d
Natrysk.
 
Znak D-27
Bufet lub kawiarnia.
 
Znak D-28
Restauracja.
 
Znak D-29
Hotel (motel).
 
Znak D-30
Obozowisko (kemping).
 
Znak D-31
Obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep.
 
Znak D-32
Pole biwakowe.
 
Znak D-33
Schronisko młodzieżowe.
 
Znak D-34
Punkt informacji turystycznej.
 
Znak D-34a
Informacja radiowa o ruchu drogowym. Informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.
 
Znak D-35
Przejście podziemne dla pieszych.
 
Znak D-35a
Schody ruchome w dół.
 
Znak D-36
Przejście nadziemne dla pieszych.
 
Znak D-36a
Schody ruchome w górę.
 
Znak D-37
Tunel.
Oznacza wjazd do tunelu.
Umieszczona pod znakiem D-37 tabliczka T-1b wskazuje rzeczywistą długość tunelu - w przypadku gdy długość tunelu przekracza 500 m. Rzeczywista długość tunelu może być także wskazana przez umieszczenie w dolnej części znaku napisu i symboli odpowiadających treści tabliczki T-1b.
W przypadku tuneli o długości przekraczającej 3 000 m pozostała długość tunelu do przebycia jest wskazywana co 1 000 m tabliczką T-1b.
Umieszczona pod znakiem D-37 tabliczka T-32 wskazuje minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu.
 
Znak D-38
Koniec tunelu.
Oznacza wyjazd z tunelu.
 
Znak D-40
Strefa zamieszkania.
Oznacza wjazd do strefy zamieszkania.
Informuje ponadto, że umieszczone w strefie zamieszkania urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
 
Znak D-41
Koniec strefy zamieszkania.
Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania.
 
Znak D-42
Obszar zabudowany.
Oznacza wjazd na obszar zabudowany.
 
Znak D-43
Koniec obszaru zabudowanego.
Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.
 
D-44
Strefa parkowania.
Oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.
 
Znak D-45
Koniec strefy parkowania
Oznacza wyjazd ze strefy parkowania.
 
Znak D-46
Droga wewnętrzna.
Oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi.
 
Znak D-47
Koniec drogi wewnętrznej
Oznacza wyjazd z takiej drogi na drogę publiczną.
 
Znak D-48
Zmiana pierwszeństwa
Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7.
 
Znak D-49
Pobór opłat
Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
 
Znak D-50
Zatoka.
Informuje o zatoce występującej w tunelu.
Mieszczona pod znakiem D-50 tabliczka T-33 lub umieszczony na znaku napis "SOS" informuje, że w zatoce znajduje się telefon alarmowy i gaśnica.
 
Znak D-51
Automatyczna kontrola prędkości.
Uprzedza o miejscu lub odcinku drogi, na którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie.
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moto
  1 sty 2000
  16 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.

  Czy trzeba zmieniać tablice rejestracyjne po zakupie auta 2022?

  Czy trzeba zmieniać tablice rejestracyjne po zakupie auta 2022? No i tu chyba mamy dobrą informację dla kierowców...

  Wtargnięcie pieszego na pasy: czyja wina?

  Wtargnięcie pieszego na pasy: czyja wina? To ważne pytanie w kontekście nowych przepisów, które obowiązują przed pasami od czerwca 2021 r.

  Wymiana jednej opony? Ubezpieczyciel musi zapłacić za dwie

  Wymiana jednej opony? To częsta propozycja w przypadku polis na ogumienie. Takie rozwiązanie nie ma sensu z punktu widzenia bezpieczeństwa.

  Renault Megane I: raz na wozie, raz pod wozem

  Renault Megane I generacji to samochód bez wątpienia udany, ale borykający się z kilkoma problemami. Starość tego samochodu bywa bardzo różna.

  Test: Audi S3 Limousine - 4,8 s. do setki w kompakcie!

  Test Audi S3 pokazał jedno. To wilk w owczej skórze. Bo choć nadwozie nie wygląda przesadnie agresywne. Układ napędowy już jest agresywny.

  Opel Astra F: używany hit po trzech dekadach na drogach

  Opel Astra F została zaprezentowana 30 lat temu. To od niej zaczął się sukces mierzony dziś 15 milionami sztuk. Co warto wiedzieć o używanym Oplu?

  Stacje ładowania: dogonimy Niemców dopiero po 2150 roku

  Stacje ładowania samochodów elektrycznych w Polsce nie powstają zbyt dynamicznie. A to prowadzi do wniosku, że Niemcy są o 130 lat do przodu.

  Półprzewodniki w samochodzie: ich brak to problemy produkcyjne

  Półprzewodniki w samochodzie: ich brak hamuje produkcję aut, a niska produkcja musi oznaczać niższy poziom sprzedaży. Co dalej?

  Auto dla studenta do 10 tys. zł. II część zestawienia

  Auto dla studenta do 10 tys. zł, bo choć budżet może wydawać się skromny, rynek wtórny daje ogromny wybór. Dziś pięć kolejnych propozycji.

  Cupra elektryczna? Wyłącznie elektryczna do 2030 roku!

  Cupra elektryczna? Tak, wszystko wskazuje na to, że piekło właśnie zamarzło. Rasowa, hiszpańska marka skupi się bowiem na e-napędach...

  Wyprzedzanie w tunelu. Co na to przepisy?

  Wyprzedzanie w tunelu: czy jest dozwolone, a jak tak to gdzie? Jak jest zabronione, to jaki grozi za nie mandat? Oto kompendium wiedzy.

  Auto dla studenta do 10 tys. zł. I część zestawienia

  Auto dla studenta do 10 tys. zł, bo choć budżet może wydawać się skromny, rynek wtórny daje ogromny wybór. Dziś pięć pierwszych propozycji.

  Czy nieopłacona polisa OC jest ważna?

  Czy nieopłacona polisa OC jest ważna? To zależy od tego czy kierowca nie wpłacił nawet złotówki tytułem OC, czy np. nie opłacił jednej z rat.

  Aplikacja Na Wypadek, czyli czy sprawca ma ważne OC?

  Aplikacja Na Wypadek została stworzona przez UFG. Pozwala sprawdzić czy w danym momencie auto sprawcy wypadku ma ważne OC.

  SERES w Polsce. Elektryczny SUV z Chin debiutuje

  SERES w Polsce, czyli nowa marka wkracza nad Wisłę z ofertą wysokiej jakości elektrycznych SUV-ów w atrakcyjnych cenach. Na początek SERES 3.

  Audi Q5 Sportback. Sportowa sylwetka i sprawdzony SUV.

  Audi Q5 Sportback trafił do naszej redakcji. Tak, SUV coupe ma dach przypominający... Garbusa. We wnętrzu to jednak cały czas sprawdzona Q-piątka.