Kategorie

Znaki informacyjne

 
Znak D-1
Droga z pierwszeństwem.
Oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.
Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.
 
Znak D-2
Koniec drogi z pierwszeństwem.
Oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.
 
Znak D-3
Droga jednokierunkowa.
Oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku.
Umieszczona pod znakiem D-3 tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.
 
Znak D-4a
Droga bez przejazdu.
Oznacza początek drogi bez przejazdu.
 
Znak D-4b
Wjazd na drogę bez przejazdu.
Oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.
 
Znak D-5
Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni. Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
 
Znak D-6
Przejście dla pieszych.
Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.
 
Znak D-6a
Przejazd dla rowerzystów
Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.
 
Znak D-6b
Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów. Oznacza występujące obok siebie miejsca, o których mowa w dwóch powyższych znakach.
Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających.
 
Znak D-7
Droga ekspresowa.
Oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd drogą ekspresową jest pobierana opłata.
 
Znak D-8
Koniec drogi ekspresowej.
 
Znak D-9
Autostrada
Oznacza początek lub kontynuację autostrady.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd autostradą jest pobierana opłata.
 
Znak D-10
Koniec autostrady.
 
Znak D-11
Początek pasa ruchu dla autobusów.
Oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Napis "TAXI" oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony ruch taksówek.
 
Znak D-12
Pas ruchu dla autobusów.
Oznacza kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Napis "TAXI" oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony ruch taksówek.
 
Znak D-13
Początek pasa ruchu powolnego.
Oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.
 
Znak D-13a
Początek pasa ruchu.
Oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku.
 
Znak D-14
Koniec pasa ruchu.
Oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku; znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu.
 
Znak D-15 Przystanek autobusowy.
Oznacza miejsce zatrzymywania się autobusów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Znak D-15 oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.
 
Znak D-16
Przystanek trolejbusowy.
Oznacza miejsce zatrzymywania się trolejbusów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
 
Znak D-17
Przystanek tramwajowy.
Oznacza miejsce zatrzymywania się tramwajów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
 
Znak D-18
Parking.
oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.
 
Znak D-18a
Parking - miejsce zastrzeżone
Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby.
 
Znak D-18b
Parking zadaszony
Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą.
Umieszczona pod znakiem D-18 lub D-18b tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.
 
Znak D-19
Postój taksówek.
Oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych.
 
Znak D-20
Koniec postoju taksówek
Oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20 m przed znakiem D-19.
 
Znak D-21
Szpital.
 
Znak D-21a
Policja.
 
Znak D-22
Punkt opatrunkowy.
 
Znak D-23
Stacja paliwowa.
Umieszczony w dolnej części znaku D-23 napis "LPG GAZ" informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów.
 
Znak D-23a
Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów.
 
Znak D-24
Telefon.
 
Znak D-25
Poczta.
Umieszczony na znaku D-25 symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon.
 
Znak D-26
Stacja obsługi technicznej.
 
Znak D-26a
Wulkanizacja.
 
Znak D-26b
Myjnia.
 
Znak D-26c
Toaleta publiczna.
Umieszczony w dolnej części znaku D-26c napis "BUS" informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.
 
Znak D-26d
Natrysk.
 
Znak D-27
Bufet lub kawiarnia.
 
Znak D-28
Restauracja.
 
Znak D-29
Hotel (motel).
 
Znak D-30
Obozowisko (kemping).
 
Znak D-31
Obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep.
 
Znak D-32
Pole biwakowe.
 
Znak D-33
Schronisko młodzieżowe.
 
Znak D-34
Punkt informacji turystycznej.
 
Znak D-34a
Informacja radiowa o ruchu drogowym. Informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.
 
Znak D-35
Przejście podziemne dla pieszych.
 
Znak D-35a
Schody ruchome w dół.
 
Znak D-36
Przejście nadziemne dla pieszych.
 
Znak D-36a
Schody ruchome w górę.
 
Znak D-37
Tunel.
Oznacza wjazd do tunelu.
Umieszczona pod znakiem D-37 tabliczka T-1b wskazuje rzeczywistą długość tunelu - w przypadku gdy długość tunelu przekracza 500 m. Rzeczywista długość tunelu może być także wskazana przez umieszczenie w dolnej części znaku napisu i symboli odpowiadających treści tabliczki T-1b.
W przypadku tuneli o długości przekraczającej 3 000 m pozostała długość tunelu do przebycia jest wskazywana co 1 000 m tabliczką T-1b.
Umieszczona pod znakiem D-37 tabliczka T-32 wskazuje minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu.
 
Znak D-38
Koniec tunelu.
Oznacza wyjazd z tunelu.
 
Znak D-40
Strefa zamieszkania.
Oznacza wjazd do strefy zamieszkania.
Informuje ponadto, że umieszczone w strefie zamieszkania urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
 
Znak D-41
Koniec strefy zamieszkania.
Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania.
 
Znak D-42
Obszar zabudowany.
Oznacza wjazd na obszar zabudowany.
 
Znak D-43
Koniec obszaru zabudowanego.
Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.
 
D-44
Strefa parkowania.
Oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.
 
Znak D-45
Koniec strefy parkowania
Oznacza wyjazd ze strefy parkowania.
 
Znak D-46
Droga wewnętrzna.
Oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi.
 
Znak D-47
Koniec drogi wewnętrznej
Oznacza wyjazd z takiej drogi na drogę publiczną.
 
Znak D-48
Zmiana pierwszeństwa
Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7.
 
Znak D-49
Pobór opłat
Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
 
Znak D-50
Zatoka.
Informuje o zatoce występującej w tunelu.
Mieszczona pod znakiem D-50 tabliczka T-33 lub umieszczony na znaku napis "SOS" informuje, że w zatoce znajduje się telefon alarmowy i gaśnica.
 
Znak D-51
Automatyczna kontrola prędkości.
Uprzedza o miejscu lub odcinku drogi, na którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie.
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moto
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód. Co to oznacza?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód tworzy poważny problem dla kierowcy. Powód? Samochód nie przejdzie przeglądu technicznego!

  Nowy Lexus NX. Wygląda jak stary, ale jest nowy i ma plug-ina

  Nowy Lexus NX został oficjalnie zaprezentowany. Druga odsłona SUV-a segmentu D zdaniem producenta otrzymała aż 95 proc. nowych komponentów.

  Jak założyć PKK przez internet?

  Jak założyć PKK przez internet? Wystarczy że kandydat na kierowcę odwiedzi rządową stronę i po wypełnieniu zatwierdzi wniosek profilem zaufanym.

  Jak usunąć wpis taxi z dowodu? Czy się da?

  Jak usunąć wpis taxi z dowodu rejestracyjnego pojazdu? No i tu pojawia się pewien problem. Bo przepisy mówią nie o usunięciu, a raczej wykreśleniu.

  Gaz nie wbity w dowód: jak zalegalizować LPG w aucie?

  Gaz nie wbity w dowód? Jak zalegalizować obecność instalacji LPG w aucie? Błąd podczas montażu będzie kosztować kierowcę trochę... czasu!

  Mandat za brak wbitego haka. Ile wynosi?

  Mandat za brak wbitego haka: czy policjant może ukarać kierowcę grzywną? Jakie jeszcze konsekwencje oznacza brak haka w dowodzie rejestracyjnym?

  Test: Skoda Octavia Plug-in - nie świetna, ale zaskakująco dobra!

  Skoda Octavia plug-in nie jest idealna. Mimo wszystko test zakończyłem z uśmiechem na twarzy. Powód? Nie tylko hybrydy z Japonii są oszczędne!

  Volkswagen Polo 2021: częściowa autonomia jazdy to nowość!

  Volkswagen Polo 2021 jest oferowany z systemem IQ.Drive Travel Assist. Częściowa autonomia jazdy jest nowością w segmencie B.

  Samochód elektryczny: cena może czynić cuda?

  Samochód elektryczny: cena może sprawić, że elektryka kupiłby każdy Polak. Jaka jednak musiałaby być ta cena? Taka sama jak w spalinowcach.

  Zgłoszenie nabycia pojazdu: gdzie złożyć wniosek? W miejscu...

  Zgłoszenie nabycia pojazdu: gdzie złożyć wniosek? Ministerstwo Infrastruktury nie ma wątpliwości - zgłoszenie składa się w miejscu zamieszkania.

  Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów jest legalny?

  Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów jest legalny? Do Trybunały Konstytucyjnego wpłynęła właśnie skarga. Jaka będzie decyzja?

  Jak wygląda rejestracja nowego samochodu z salonu 2021?

  Jak wygląda rejestracja nowego samochodu z salonu w 2021 roku? Teraz salon dealerski może zarejestrować pojazd online. Jak wygląda procedura?

  Opel Astra 2022. Tak będzie wyglądać Astra L!

  Opel Astra 2022 pokazuje pierwsze szczegóły stylistyczne. Co zwraca uwagę? Astra L otrzyma przedni pas w stylu nowej Mokki i wirtualny kokpit.

  Zasady korzystania z hulajnogi elektrycznej

  Zasady korzystania z hulajnogi elektrycznej. Czyli dziś opowiemy o tym, o czym po 20 maja 2021 roku muszą pamiętać kierowcy tego typu pojazdów.

  Samochody wpływają na środowisko? Zdaniem Polaków... nie!

  Samochody wpływają na środowisko? Aż 46 proc. Polaków uważa, że auta nie powodują żadnej szkody, a 21 proc. nie ma zdania.

  Jak dostać się do grupy Speed?

  Jak dostać się do grupy Speed? To pytanie nurtuje kierowców. Odpowiedź? Stanowiska w tej formacji nie wypełnia się raczej z konkursu...

  Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

  Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym: na czym polega i w jaki sposób jest karane? Dziś wyjaśnimy to pojęcie z prawnego punktu widzenia.

  Wbicie haka w dowód. Na czym polega?

  Wbicie haka w dowód - czyli dziś opowiemy o tym jak zalegalizować montaż haka przed wakacyjnym wyjazdem. Zapomnisz o tym? Możesz mieć problem!

  e-TOLL: rejestracja przy pomocy mObywatel

  e-TOLL: rejestracja do systemu jest skomplikowana? W żadnym razie! Teraz rejestrację można autoryzować nawet mObywatelem.

  Test: Nissan Leaf 62 kWh: 217-konny elektryk z dużym zasięgiem

  Nissan Leaf 62 kWh pojawił się przed naszą redakcją. Pierwsze wrażenie? Wydaje się taki zwykły jak na elektryka. Czy to dobrze? Naszym zdaniem...

  Od ilu lat można jeździć na hulajnodze elektrycznej?

  Od ilu lat można jeździć na hulajnodze elektrycznej? To pytanie, które dość często przewija się po nowelizacji przepisów. Jaka jest odpowiedź?

  Zakaz używania telefonu na pasach

  Zakaz używania telefonu na pasach zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2021 roku. Co oznacza dla pieszych? Chociażby mandat za komórkę.

  Dodatki do OC. Które warto wybrać?

  Dodatki do OC to nie zawsze sposób na powiększenie kwoty składki. Czasami to metoda na wybór ciekawej polisy, która może realnie pomóc kierowcy.

  Telefon na pasach. Odszkodowanie będzie mniejsze?

  Telefon na pasach a odszkodowanie. Czyli dziś opowiemy o tym, co nowe przepisy obowiązujące od 1 czerwca 2021 roku mogą oznaczać dla pieszych.

  Wodorowy Peugeot e-Expert Hydrogen

  Wodorowy Peugeot e-Expert Hydrogen trafi do sprzedaży w roku 2021. Kompaktowy furgon dostawczy będzie zasilany ogniwem paliwowym.