| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Moto > Logistyka > Transport > Kompensata nie uprawnia do przyspieszonego zwrotu podatku VAT

Kompensata nie uprawnia do przyspieszonego zwrotu podatku VAT

W przypadku gdy u podatnika podatku od towarów i usług wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, jest on uprawniony do przeniesienia nadwyżki na następne okresy rozliczeniowe albo może wystąpić o zwrot różnicy na rachunek bankowy. Co do zasady, termin zwrotu wynosi 60 dni (powyższe wynika z treści art. 87 ust. 2 ustawy o VAT). Termin ten, w określonych jednak przypadkach, może ulec skróceniu.

Na podstawie art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT, na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (zwaną dalej ustawą o SDG).

Niezbędnym warunkiem skorzystania ze skróconego terminu zwrotu jest wymóg, aby kwoty należności wynikające z faktur, zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy o SDG. Stosownie zaś do treści art. 22 ust. 1 tej ustawy, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro[1] przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Odwiedź nasz serwis Logistyka

Analizując kwestię przyspieszonego zwrotu podatku VAT, należy przede wszystkim odnieść się do najnowszego wyroku z 30.11.2015 r., sygn. akt I FSK 1292/14, w którym Naczelny Sąd Administracyjny słusznie zwrócił uwagę, że przepis ustawy o VAT (art. 87 ust. 6 pkt 1) nie odnosi się do regulowania należności w formie kompensaty, a zatem kompensata (bez względu na jej wartość) nie uprawnia do zwrotu różnicy podatku w przyspieszonym terminie 25 dni. W przepisie tym bowiem jest mowa o fakturach w całości zapłaconych, a kompensata nie jest formą zapłaty, lecz inną formą wygaśnięcia zobowiązania. Uznać więc należy, że jeśli podatnik będzie ubiegał się o przyspieszony zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym, a część lub przynajmniej jednak z faktur zakupowych została uregulowana w drodze kompensaty – wówczas zwrot tego podatku w przyspieszonym terminie nie będzie możliwy.

Tekst: Paweł Barnik, Zastępca Dyrektora Departamentu ds Podatków Pośrednich ECDDP Sp. z o.o.

[1]    Zmiana tej kwoty co do wartości 15.000 zł wejdzie w życie od 1.1.2017 r. - vide ustawa z 13.04.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 780).

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Nasze recenzje

Ostatnio na forum

Prawne ciekawostki

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Dziennikarka ekonomiczna, szkoleniowiec z pasją

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »