reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Moto > Logistyka > Transport > Kompensata nie uprawnia do przyspieszonego zwrotu podatku VAT

Kompensata nie uprawnia do przyspieszonego zwrotu podatku VAT

W przypadku gdy u podatnika podatku od towarów i usług wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, jest on uprawniony do przeniesienia nadwyżki na następne okresy rozliczeniowe albo może wystąpić o zwrot różnicy na rachunek bankowy. Co do zasady, termin zwrotu wynosi 60 dni (powyższe wynika z treści art. 87 ust. 2 ustawy o VAT). Termin ten, w określonych jednak przypadkach, może ulec skróceniu.

Na podstawie art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT, na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (zwaną dalej ustawą o SDG).

Niezbędnym warunkiem skorzystania ze skróconego terminu zwrotu jest wymóg, aby kwoty należności wynikające z faktur, zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy o SDG. Stosownie zaś do treści art. 22 ust. 1 tej ustawy, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro[1] przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Odwiedź nasz serwis Logistyka

Analizując kwestię przyspieszonego zwrotu podatku VAT, należy przede wszystkim odnieść się do najnowszego wyroku z 30.11.2015 r., sygn. akt I FSK 1292/14, w którym Naczelny Sąd Administracyjny słusznie zwrócił uwagę, że przepis ustawy o VAT (art. 87 ust. 6 pkt 1) nie odnosi się do regulowania należności w formie kompensaty, a zatem kompensata (bez względu na jej wartość) nie uprawnia do zwrotu różnicy podatku w przyspieszonym terminie 25 dni. W przepisie tym bowiem jest mowa o fakturach w całości zapłaconych, a kompensata nie jest formą zapłaty, lecz inną formą wygaśnięcia zobowiązania. Uznać więc należy, że jeśli podatnik będzie ubiegał się o przyspieszony zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym, a część lub przynajmniej jednak z faktur zakupowych została uregulowana w drodze kompensaty – wówczas zwrot tego podatku w przyspieszonym terminie nie będzie możliwy.

Tekst: Paweł Barnik, Zastępca Dyrektora Departamentu ds Podatków Pośrednich ECDDP Sp. z o.o.

[1]    Zmiana tej kwoty co do wartości 15.000 zł wejdzie w życie od 1.1.2017 r. - vide ustawa z 13.04.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 780).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nasze recenzje

Ostatnio na forum

reklama

Prawne ciekawostki

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama