Kategorie

Agencja celna jako przedstawiciel podatkowy. Nowa instytucja w prawie podatkowym

Piotr Pogorzelski
Od 1 kwietnia 2011r. wszelkie czynności i formalności przewidziane w przepisach prawa celnego (jak również z zakresu przepisów dotyczących podatku akcyzowego i podatku od gier) przed organami celnymi może realizować zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i każda inna osoba nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę w UE.

Jeżeli chodzi o osobę fizyczną, to jest to każda osoba, która na stałe zamieszkuje na terytorium Unii, a w przypadku osób prawnych lub innych osób nie posiadających osobowości prawnej, każda osoba, której siedziba główna lub inna siedziba znajduje się na obszarze UE. Powyższe obowiązki w imieniu tych osób mogą być wykonywane przez ich reprezentantów lub przedstawicieli. Na ogół reprezentantami są pracownicy etatowi powyższych osób. W takim przypadku nie jest wymagane pełnomocnictwo do wykonywania czynności przed organami celnymi. Na zasadzie domniemania przyjmuje się, że osoby te mają uprawnienia do reprezentowania przed organami celnymi. Przepisy prawa celnego nie zawężają jednak uprawnień tylko do wyżej wymienionych osób, jako że artykuł 5 Rozporządzenia Rady nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE L z dnia 19 października 1992r.) przewiduje prawo do przedstawicielstwa. W zakresie realizacji wyżej wymienionych czynności przed organami celnymi w imieniu osoby zobowiązanej może występować jej przedstawiciel. Może być to przedstawiciel bezpośredni lub pośredni.

Warunki przedstawicielstwa

Reklama

Istota przedstawicielstwa bezpośredniego polega na tym, że przedstawiciel działa w imieniu i na rzecz innej osoby, natomiast przedstawicielstwo pośrednie polega na tym, że przedstawiciel działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby. Wspólnotowy Kodeks Celny przewiduje, że każdy kraj UE musi zapewnić prawo do występowania w charakterze przedstawiciela agentowi celnemu mającemu siedzibę na terytorium UE. Warunkiem działania w charakterze przedstawiciela jest przedłożenie organom celnym stosownego pełnomocnictwa określającego rodzaj i zakres przedstawicielstwa. Szczegółowe warunki jakie musi spełnić agent celny określa artykuł 80 ustawy Prawo celne (Dz. U. Nr 68 poz. 662, zm.). Są to:

• posiadanie miejsca zamieszkania w UE
• pełna zdolność do czynności prawnych
• korzystanie z pełni praw publicznych
• posiadanie co najmniej średniego wykształcenia
• brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo gospodarcze lub skarbowe
• swoim postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania czynności agenta celnego
• złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu na agenta celnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra finansów lub otrzymanie decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydaną na podstawie przepisów odrębnych
• wystąpienie z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych (prowadzi Dyrektor Izby Celnej w Warszawie)

Reklama

Zgodnie z przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego każdy kraj UE może wprowadzić zastrzeżenie, że w przypadku czynności zgłoszenia celnego przedstawicielem może być wyłącznie agent celny i z takiej właśnie możliwości skorzystała Polska. W innych przypadkach (poza zgłoszeniem celnym) przedstawicielem w Polsce może być też adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, a w określonej sytuacji także spedytor i przewoźnik. Agent celny ma także uprawnienia do występowania w charakterze przedstawiciela przy wypełnianiu obowiązków z zakresu podatku od towarów i usług (VAT) związanego z importem towarów, gdzie organem celnym jest naczelnik urzędu celnego. Należy dodać, że agenci celni realizują swoje obowiązki na ogół w ramach agencji celnych i stosowne pełnomocnictwa do występowania w charakterze przedstawiciela wystawiane są na konkretnego agenta celnego lub agencje celne.
Nowe uprawnienia w przedstawicielstwie

Na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 18 marca 2011 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 64, poz. 332) obowiązującej od 1 kwietnia 2011 roku właśnie agencje celne otrzymały dodatkowe uprawnienia (art. 15 ust. 8a). Agencja celna odtąd może być przedstawicielem podatkowym podmiotu, który dokonuje importu towarów do Polski, a następnie wywozi je z Polski w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Dotychczas uprawnienia takie mieli tylko przedstawiciele podatkowi, którymi mogły być wyłącznie osoby uprawnione do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym (doradcy podatkowi) lub osoby uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości. Zgodnie z art. 15 ust. 8b ustawy o VAT, agencje celne pełniąc funkcję przedstawiciela podatkowego (działając w imieniu i na rzecz podatników z innych krajów członkowskich) będą uprawnione do prowadzenia w imieniu klienta dokumentacji i ewidencji na potrzeby VAT, sporządzania deklaracji podatkowych i informacji podsumowujących.

Agencja celna, by być przedstawicielem podatkowym, poza tym, że musi być podmiotem polskim, dodatkowo jest zobowiązana spełniać warunki, o których mowa w art. 8 ust. 1-3 ustawy o VAT, to jest:
• musi być zarejestrowana jako czynny podatnik VAT
• nie może mieć zaległości podatkowych w ostatnich 2 latach działalności, które by przekroczyły 3% kwoty należnych zobowiązań
• osoby kierujące agencją celną, jak i sami agenci celni nie mogą być skazani w okresie ostatnich 2 lat prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione przestępstwa skarbowe
Zwolnienie od podatku

Należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z par. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649), zwalnia się od podatku VAT import towarów w przypadku, gdy miejscem przeznaczenia jest terytorium innego państwa członkowskiego i wywóz tych towarów następuje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Zwolnienie to następuje pod pewnymi warunkami, o których mowa w par. 14 ust. 2 pkt. 1-4, a które to może, w imieniu osoby zobowiązanej, od 1 kwietnia 2011 wypełniać agencja celna, to jest:

• importer (z docelowego kraju unijnego) jest zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT UE i w momencie importu podaje swój ważny numer identyfikacji podatkowej przyznany mu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych
• przedstawi dowód wskazujący, że importowane towary przeznaczone są do transportu lub wysyłki z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego
• poda swój lub nabywcy towarów ważny numer identyfikacyjny VAT przyznany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w państwie członkowskim przeznaczenia importowanych towarów
• w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów przedstawi organowi celnemu dokumenty lub zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające wykazanie w informacji podsumowującej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Bez zabezpieczenia

Wśród warunków tych, co do zasady, nie ma obowiązku złożenia zabezpieczenia majątkowego na poczet podatku, który to warunek obowiązywał jeszcze do 31 grudnia 2010 roku (został zniesiony cytowanym wyżej przepisem rozporządzenia Ministra Finansów). Obowiązek jego złożenia ciążył będzie jedynie na przedsiębiorcy lub jego przedstawicielu, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym dokonuje importu naruszył termin przedstawienia dokumentów potwierdzających wykazanie w informacji podsumowującej wewnątrzwspólnotowej dostawy, w odniesieniu do towarów importowanych w okresie poprzedzających 17 miesięcy. Termin na przedstawienie wspomnianych dokumentów, jak już wyżej wspomniano, wynosi 4 miesiące, po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Wprowadzenie nowego brzmienia par. 14 rozp. Ministra Finansów jest krokiem zmierzającym do rozwiązania problemu niechęci przedsiębiorców z innych krajów UE do dokonywania importu przez Polskę towarów przywożonych głównie zza wschodniej granicy UE. Dotyczy to także polskich importerów zamierzających przewieść towary do innego państwa członkowskiego. Niechęć ta wynikała dotychczas z bardziej uciążliwych niż w wielu innych krajach UE wymogów wiążących się w Polsce z przeprowadzeniem takiej operacji. Problemem był nie tylko fakt, że skorzystanie w naszym kraju z procedury 4200 i 6300 (zwolnienie z podatku VAT w imporcie w związku z następująca po tym imporcie dostawą wewnątrzwspólnotową do innego kraju członkowskiego UE) uzależnione było od złożenia zabezpieczenia, ale i to, że zabezpieczenie takie często przetrzymywane było przez bardzo długi okres, co czyniło taką operację całkowicie nieopłacalną dla przedsiębiorcy.
Reasumując, liberalizacja omawianych przepisów powinna prowadzić do wyrównania szans krajowych agencji celnych w konfrontacji z konkurentami z innych państw UE.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moto
  1 sty 2000
  4 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Check engine: czy można jeździć?

  Check engine: czy można jeździć? Czasami tak, a czasami nie. To wszystko zależy od tego czy pojawieniu się kontrolki towarzyszą dodatkowe objawy.

  Kontrolka silnika: co oznacza?

  Kontrolka silnika: co oznacza? Jej zaświecenie się w czasie jazdy bez wątpienia stanowi ważny sygnał. Ale czy zawsze dalszą podróż należy przerwać?

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Przyczyny wypadków na autostradzie. Co mówią statystyki?

  Przyczyny wypadków na autostradzie? Dziś przyjrzymy się statystykom z polskich dróg. Na jakie nieprawidłowe zachowania kierowców wskazują?

  Nowy Peugeot 308 SW w Polsce. Znamy cennik francuskiego kombi!

  Nowy Peugeot 308 SW oficjalnie pojawił się w Polsce. Znamy cennik auta. Za francuskie kombi trzeba zapłacić co najmniej 91 800 zł.

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?

  Kredyt na samochód. Jaki wybrać i czym się różnią?

  Kredyt na samochód, czyli kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy i leasing konsumencki. Która forma jest najlepsza?

  Bezpieczne wakacje 2021: o czym pamiętać?

  Bezpieczne wakacje 2021 to pojęcie, o którym w tym roku Policja powtarza do znudzenia. Te zasady naprawdę warto jednak przyswoić. Jak brzmią?

  e-Bilety Morskie Oko. Rezerwacja lub nie zaparkujesz!

  e-Bilety Morskie Oko - to jedyny sposób, aby w najbliższych dniach zostawić auto w Palenicy Białczańskiej. Muszą o tym wiedzieć odwiedzający TPN.

  Volkswagen Taigo: Niemcy stawiają na SUV-a coupe

  Volkswagen Taigo to nowa propozycja w ofercie marki w Europie. Czym jest Taigo? To tak naprawdę model T-Cross, jednak w wersji coupe.

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Emisja CO2: samochody coraz bardziej eko! Hybrydy szczególnie

  Emisja CO2: samochody w zeszłym roku wyemitowały aż o 12 proc. mniej dwutlenku węgla. I co ciekawe, metodą do osiągnięcia celu okazały się hybrydy.

  Nowy DS 4 jest już w Polsce. Ile kosztuje francuska awangarda?

  Nowy DS 4 został oficjalnie pokazany w Polsce. Na razie nad Wisłę dotarły wyłącznie wersje pokazowe. Już dziś poznaliśmy jednak cennik auta.

  Likwidacja szkody z polis upadłych zakładów ubezpieczeń

  Likwidacja szkody z polis upadłych zakładów ubezpieczeń: Kto wypłaca pieniądze? Na czym polega? O czym pamiętać? O tym wszystkim opowiemy dziś.

  Czy UFG zawsze wykryje brak OC?

  Czy UFG zawsze wykryje brak OC? Odpowiedź brzmi... tak. Nie zawsze jednak od razu zorientuje się, że samochód nie miał obowiązkowej polisy.

  Brak OC: regres oznacza dla kierowcy... problemy!

  Brak OC: regres sprawi, że sprawca może zapłacić za szkodę... z własnej kieszeni. Kiedy i na jakiej zasadzie działa regres?

  Nowy Opel Astra 2021. Wyrazisty design i hybrydy

  Nowy Opel Astra 2021 odsłonił swoją twarz. Niemiecki kompakt otrzymał cyfrowy kokpit, paletę jednostek hybrydowych i nowe reflektory pikselowe.

  Najczęściej kradzione samochody w 2020 roku

  Najczęściej kradzione samochody w 2020 roku w Polsce? Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar przeanalizował dane z CEPiK.

  Nowy Opel Mokka [TEST]: ależ jak on patrzy...

  Nowy Opel Mokka przywitał nas efektownym połączeniem kolorów na nadwoziu i... smutnym spojrzeniem. Nie ma jednak powodów do smutku!

  Zmiany w karach dla kierowców 2021. Co szykuje rząd?

  Zmiany w karach dla kierowców 2021 to szeroki blok zmian w systemie karania prowadzących przedstawiony przez rząd. Co zakłada projekt zmian?