| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Moto > Logistyka > Magazynowanie > Podpisujemy umowę składu: Na co zwrócić uwagę

Podpisujemy umowę składu: Na co zwrócić uwagę

Jakie są obowiązki przedsiębiorcy składowego? Co powinien wiedzieć zlecający magazynowanie? Jak zagwarantować sobie odszkodowanie w przypadku problemów? O tym w artykule Agnieszki Kaźmierczak z kancelarii Grynhoff Woźny i Wspólnicy.

Zawierając umowę składu (potocznie zwaną również umową o świadczenie usług magazynowych), przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do odpłatnego przechowania, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych (towarów).

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy składowego jest piecza nad towarem przejętym do składowania (magazynowania).

Za co odpowiada przedsiębiorca składowy

Sprawowanie pieczy nad towarem można określić jako zachowanie towarów w stanie nienaruszonym czy jeszcze inaczej: jako dokonywanie czynności zabezpieczających przechowywane rzeczy przed ich utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem.

Co do zasady, za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie umowy składu przedsiębiorca składowy ponosi odpowiedzialność według ogólnych reguł odpowiedzialności kontraktowej


Podstawa prawna:

(art. 471 i nast. ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 64.16.93. z późn. zm.) Według przepisu art. 471 dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi;


Uzupełnieniem powyższej reguły jest przepis szczególny art. 855 KC, stricte dotyczący odpowiedzialności przedsiębiorcy składowego za rzeczy oddane do przechowania na podstawie umowy składu, to jest za brak lub nienależyte sprawowanie pieczy nad towarami.


Art. 855.

§ 1. Przedsiębiorca składowy odpowiada za szkodę wynikłą z utraty, ubytku lub uszkodzenia rzeczy w czasie od przyjęcia jej na skład do wydania osobie uprawnionej do odbioru, chyba że udowodni, że nie mógł zapobiec szkodzie, mimo dołożenia należytej staranności.
§ 2. Przedsiębiorca składowy jest obowiązany dokonywać odpowiednich czynności konserwacyjnych. Przeciwne postanowienie umowy jest nieważne.
§ 3. Przedsiębiorca składowy nie ponosi odpowiedzialności za ubytek nieprzekraczający granic określonych właściwymi przepisami, a w razie braku takich przepisów - granic zwyczajowo przyjętych.
§ 4. Odszkodowanie nie może przewyższać zwykłej wartości rzeczy, chyba że szkoda wynika z winy umyślnej albo rażącego niedbalstwa przedsiębiorcy składowego.


Wynikająca z ww. przepisu art. 855 KC odpowiedzialność przedsiębiorcy składowego za towary oddane do przechowania obejmuje szkody wynikłe z utraty, ubytku lub uszkodzenia rzeczy w czasie od ich przyjęcia na skład aż do wydania osobie uprawnionej do odbioru, chyba że przedsiębiorca składowy udowodni, ze nie mógł zapobiec szkodzie mimo dołożenia należytej staranności.

Odpowiedzialność za szkody w magazynowanych towarach obejmuje zatem okres od chwili ich faktycznego oddania przedsiębiorcy składowemu do magazynowania do chwili ich wydania osobie uprawnionej do odbioru.

A co jeśli towar pobierze osoba nieuprawniona?

Warto zauważyć, że wydanie rzeczy osobie, która nie była uprawniona do jej odbioru, nie zwalnia przedsiębiorcy składowego z odpowiedzialności za zachowanie rzeczy w stanie niepogorszonym.

Jeśli szkoda powstanie w czasie po wydaniu towaru osobie nieuprawnionej, odpowiedzialnym, na podstawie umowy składu, będzie nadal przedsiębiorca składowy.

Opisywana odpowiedzialność przedsiębiorcy składowego za szkody z powodu utraty, ubytku, uszkodzenia towarów oparta jest na zasadzie winy. Oznacza to, że przedsiębiorca składowy odpowiada za szkody w magazynowanych towarach, o ile mógł im zapobiec dochowując należytej staranności.

Inaczej mówiąc, przedsiębiorca składowy, chcąc zwolnić się z odpowiedzialności za szkodę w towarach, musi wykazać:

  • należytą staranność w sprawowaniu pieczy nad magazynowanymi towarami (brak winy),
  • brak możliwości zapobieżenia szkodzie, nawet przy dołożeniu należytej staranności.

W przepisach art. 855 §§ 3 i 4 KC, ustawodawca wyznaczył granice odpowiedzialności przedsiębiorcy składowego. Zgodnie z przywołanymi przepisami:

  • przedsiębiorca składowy nie ponosi odpowiedzialności za ubytek nieprzekraczający granic określonych właściwymi przepisami, a w razie braku takich przepisów - granic zwyczajowo przyjętych.
  • odszkodowanie za utratę, ubytek, uszkodzenie magazynowanych towarów nie może przekraczać zwykłej wartości rzeczy przyjętej na skład, chyba że szkoda wynika z winy umyślnej albo rażącego niedbalstwa przedsiębiorcy składowego.

Sprawdź czy przedsiębiorca składowy ma ubezpieczenie

Wyżej opisane możliwości pociągnięcia przedsiębiorcy składowego do odpowiedzialności za szkody w magazynowanych towarach, mogą okazać się iluzoryczne w sytuacji gdy przedsiębiorca składowy nie będzie dysponował majątkiem w wysokości wystarczającej do naprawienia poniesionej szkody.

Aby temu zapobiec, należałoby, jeszcze przed zawarciem umowy, zadbać by przedsiębiorca składowy posiadał stosowne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, co więcej z odpowiednią (odnosząc się m.in. do potencjalnej wartości towaru oddawanego na skład) wysokością sumy ubezpieczenia.

Czytaj także

Autor:

radca prawny

Źródło:

INFOR

Zdjęcia


RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja79.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Nasze recenzje

Ostatnio na forum

Prawne ciekawostki

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »