| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Moto > Logistyka > Magazynowanie > Magazyn w ewidencji środków trwałych

Magazyn w ewidencji środków trwałych

Jak właściwie wprowadzić do ewidencji zakupiony obiekt magazynowy na ogrodzonym, utwardzonym placu? Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 listopada 2010 r. (nr IPPB1/415-715/10-4/ES)

Kontrola uznała za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów wydatków na wykonanie banera reklamowego, które w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zostały zakwalifikowane jako koszty reklamy. Baner to konstrukcja stalowa na fundamencie, ustawiona przed obiektem handlowym na którym umieszczone jest logo i nazwa firmy. W czerwcu 2010 r. baner potraktowano jako ujawniony środek trwały i wpisano do ewidencji środków trwałych. Wartość początkową banera stanowi cena nabycia łącznie z odsetkami z kredytu inwestycyjnego w części finansującej zakup banera.

W odpowiedzi na wezwanie z 21 października 2010 r., nr IPPB1/415-715/10-2/ES, wnioskodawczyni doprecyzowała, iż przedmiotowe środki trwałe zostały zakwalifikowane w następujący sposób:

– budynek magazynowy – KŚT 103,

– wiata – KŚT 103,

– utwardzenie placu (parking) – KŚT 220,

– ogrodzenie – KŚT 291,

– baner reklamowy – KŚT 291.

Pytanie

1. Czy właściwie ujęto w ewidencji środków trwałych jako ujawnione budynek magazynowy, wiatę, utwardzenie placu, ogrodzenie i zastosowano właściwą stawkę amortyzacyjną?

2. Czy właściwie ujęto baner jako ujawniony środek trwały i ujęto w ewidencji w czerwcu 2010 r. czy zastosowano właściwą stawkę amortyzacyjną?

Stanowisko podatnika

1. Zdaniem wnioskodawcy – z uwagi, że początkowo obiekt magazynowo-handlowy został potraktowany jako całość budynek magazynowy, wiatę, utwardzenie placu, ogrodzenie – należy potraktować jako ujawnienie środków trwałych w czerwcu 2010 r. i wpisać do ewidencji środków trwałych jako odrębne środki trwale (wartość początkowa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych to wartość nabycia powiększona o kwoty modernizacji). Do poszczególnych obiektów inwentarzowych należy zastosować stawkę liniową 10 proc.

2. Zdaniem wnioskodawcy, baner reklamowy należy potraktować jako ujawniony środek trwały i jako obiekt inżynierii lądowej należy amortyzować stawką 4,5 proc.?

Stanowisko organu podatkowego

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

(...) Klasyfikując środki trwałe do poszczególnych grup, należy posiłkować się Klasyfikacją Środków Trwałych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. Nr 112 poz. 1317 z późn.zm.) Klasyfikacja Środków Trwałych jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. W tym miejscu organ informuje, iż – zgodnie z art. 14b § 1 ordynacji podatkowej – minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Przez przepisy prawa podatkowego ustawodawca rozumie przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych (art. 3 pkt 2 ordynacji podatkowej). Znaczenie terminu „ustawy podatkowe” wyjaśnia natomiast art. 3 pkt 1 ordynacji podatkowej. Na jego mocy, ilekroć w ustawie jest mowa o ustawach podatkowych, należy przez to rozumieć ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich. Niepodatkowymi należnościami budżetowymi na gruncie omawianej ustawy są przy tym – w myśl art. 3 pkt 8 ordynacji podatkowej – niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające ze stosunków publicznoprawnych. Stosownie do powyższych definicji klasyfikację środków trwałych do poszczególnych grup nie regulują przepisy prawa podatkowego. W trybie wydawania interpretacji określonym w art. 14b ustawy ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma uprawnień do interpretowania przepisów innych niż przepisy prawa podatkowego. Tut. organ podatkowy nadmienia, że to na podatniku ciąży obowiązek dokonania prawidłowej klasyfikacji środka trwałego do odpowiedniej grupy KŚT. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania składnika majątku, zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem o wskazanie symbolu (grupy) środka trwałego oraz wydanie opinii do urzędu statystycznego.

Czytaj także

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Nasze recenzje

Ostatnio na forum

Prawne ciekawostki

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK